Al meer dan 1700 scholen in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo hebben het vignet Gezonde School. Daarmee mogen zij zich officieel Gezonde School noemen. Hieronder vind je meer informatie over het vignet:

Wat is het vignet Gezonde School?

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan een gezonde leefstijl. Scholen kunnen het vignet behalen door volgens de Gezonde School-aanpak te werken aan een gezondheidsthema. Bijvoorbeeld aan het thema Welbevinden.

Scholen kunnen themacertificaten behalen voor verschillende gezondheidsthema’s. Heeft een school voor het eerst een themacertificaat behaald? Dan ontvangt de school ook het vignet Gezonde School.

Een themacertificaat bevestigt dat de school integraal, planmatig en structureel werkt aan een bepaald gezondheidsthema en daarmee aan het bevorderen van een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten.

Scholen vragen een themacertificaat aan via hun dashboard op Mijngezondeschool.nl. De aanvraag wordt getoetst op de criteria voor het themacertificaat. Dit wordt gedaan door een beoordelaar die expert in het thema is en die werkt bij een van de kennispartners van Gezonde School.

Zichtbaar als Gezonde School

“Wij willen onze leerlingen op een brede en gezonde manier klaarstomen voor de toekomst. En dat is ook de doelstelling van Gezonde School. Daarom vormen wij als vooruitstrevende school een heel goede match met Gezonde School. Dit bleek bijvoorbeeld bij het thema Bewegen en sport: we voldeden vrijwel direct aan alle eisen. Door het vignet en themacertificaat van Gezonde School kunnen we nu in één klap zichtbaar maken en uitdragen hoe belangrijk dat thema voor ons is”, vertelt Astrid Buijs, rector van het Picasso Lyceum in Zoetermeer. Lees het hele interview met Astrid in: ‘Gezonde School versterkt vooruitstrevend onderwijs’.

Inmiddels prijkt de plaquette van Gezonde School op de gevel van het Picasso Lyceum. De school is trots en ziet het themacertificaat Bewegen en sport als stimulans om te kijken wat er nog meer gedaan kan worden aan het thema. Het vignet Gezonde School herinnert dagelijks aan wat de school heeft bereikt op het gebied van een gezonde leefstijl. Lees meer in Gezonde School-aanpak bleek vliegwiel.

De gezondheidsthema’s

Welke gezondheidsthema’s vindt jouw school belangrijk om aan te werken? Veel scholen werken aan meerdere gezondheidsthema’s. Bekijk hieronder per onderwijstype welke themacertificaten er te behalen zijn.

Primair onderwijs

Voor scholen in het primair onderwijs zijn themacertificaten te behalen voor deze thema's:

Gespecialiseerd onderwijs

Voor scholen in het gespecialiseerd onderwijs zijn themacertificaten te behalen voor deze thema's:

Voortgezet onderwijs

Voor scholen in het voortgezet onderwijs zijn themacertificaten te behalen voor deze thema's:

Mbo

Voor scholen in het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs ) zijn themacertificaten te behalen voor deze thema's:

Tip: bekijk alle gezondheidsthema’s

Wil je weten hoe je aan de slag kunt met deze thema’s? Of wil je alle thema’s zien? Ga naar:

 

gezondheidsthema's primair onderwijs

gezondheidsthema's speciaal onderwijs

gezondheidsthema's voortgezet onderwijs

gezondheidsthema's mbo

Test hoe gezond jouw school is

Aan welke thema’s werken jullie al? En wat kan nog beter? De test Hoe gezond is jouw school? geeft inzicht!

Doe de test Hoe gezond is jouw school?

Hoe behaalt jouw school het vignet Gezonde School?

Om het vignet Gezonde School te behalen, moet de school voldoen aan de eisen voro minimaal één van de themacertificaten van Gezonde School. Voldoet de school, dan kan er een themacertificaat worden aangevraagd. Is dit het eerste behaalde themacertificaat? Dan ontvangt de school de plaquette voor aan de schoolmuur. Ook krijgt de school een vermelding op de kaart met Gezonde Scholen. Bekijk ook de algemene voorwaarden van het vignet Gezonde School en de eisen per themacertificaat.

Zo vraag je een themacertificaat aan voor jouw school

 • Ga naar Mijngezondeschool.nl en log in met het huidige schoolaccount. Heeft jouw school(locatie) nog geen account? Zo maak je een account aan:
  • Ga naar Mijngezondeschool.nl/registreren.
  • Klik op het onderwijstype dat bij jouw school past.
  • Scrol iets naar beneden om het registratieformulier te zien.
  • Vul het registratieformulier in.
  • Klik rechtsonder op ‘Registreer’.
   • Let op: per school of schoollocatie gebruik je één account. Tijdens het invullen van het registratieformulier krijg je te zien of jouw school al een account heeft. Blijkt jouw school al een account te hebben? Gebruik dan dat account.
 • Vul het aanvraagformulier voor een themacertificaat in.

De aanvraag wordt binnen zes weken beoordeeld door de experts van het gekozen thema. Deze experts werken bij een van de kennispartners  van Gezonde School.

Eerst zien hoe Mijngezondeschool.nl werkt? Bekijk het filmpje Zo werkt Mijngezondeschool.nl.

Tip: vul eerst de themascan in

Wil jouw school een bepaald themacertificaat behalen? Vul dan eerst de themascan in. Dan weet je wat jouw school al goed doet en wat nog aandacht nodig heeft. Het invullen van de vragenlijst voor het certificaat kun je bewaren tot je denkt dat jouw school voldoende volgens de Gezonde School-aanpak werkt aan het gekozen thema.

Kosten en geldigheid

Wanneer een school het eerste themacertificaat heeft behaald, betaalt de school daar 150 euro voor. Het themacertificaat blijft drie jaar geldig. Na deze drie jaar kan de school de aanvraag verlengen. De school betaalt dan nog maar 50 euro. Hiervoor moet de verlenging wel binnen de geldigheidstermijn van het themacertificaat gebeuren. Dit kan vanaf 6 maanden voor de verloopdatum. Een verlenging is eenvoudiger dan opnieuw aanvragen; voor de eerste en tweede verlenging is er een verkorte vragenlijst. Verlengt een school een themacertificaat na de afloopdatum, dan betaalt de school het gebruikelijke tarief van 150 euro.

Wil jouw school meer themacertificaten behalen? Dan zijn deze gratis, zolang ze worden behaald binnen de geldigheidsperiode van het eerste themacertificaat. De ervaring leert dat een eerste keer succesvol werken aan een thema van Gezonde School het makkelijker maakt om ook aan de slag te gaan met andere thema’s.

In één klap zichtbaar

“Inmiddels zit Gezonde School zo verweven in het DNA van onze organisatie, dat het ook weinig ‘extra’ werk met zich meebrengt”, vertelt Janette Kuipers, directeur van OBS De Hasselbraam in Heerhugowaard.  Deze basisschool is intussen bezig met het behalen van haar vierde themacertificaat van Gezonde School. Lees verder in Werken aan welbevinden veel werk?

Tip: bekijk vooraf de criteria

Je kunt vóór het aanvragen van een themacertificaat al per thema de criteria en de vragenlijsten bekijken. Ga daarvoor naar Mijngezondeschool.nl/certificaten.

Voorwaarden vignet Gezonde School

Wil je het vignet Gezonde School aanvragen? Lees vooraf de algemene voorwaarden van het vignet Gezonde School.

Een gezonde leefstijl nu en in de toekomst

Is jouw school een Gezonde School? Communiceer dat naar ouders, verzorgers, leerlingen, studenten, medewerkers en regionale partijen en partners.

Met het verlengen van een themacertificaat laat jouw school zien dat ook voor toekomstige leerlingen en studenten aandacht is voor een gezonde leefstijl. Denk daarom op tijd na over de verlenging van jullie certificaat. Voor maximale impact is continu en op lange termijn werken aan een gezonde leefstijl het beste.

Gezonde Scholen in de regio

Benieuwd naar Gezonde Scholen in jouw regio? Bekijk ze op de kaart hieronder. Zo zie je niet alleen welke school(locatie) een Gezonde School is, maar ook welke themacertificaten ze hebben behaald. Staat jouw school hier (straks) ook bij?

 

 

 

 

 

 

Zoek een Gezonde School

Een gezonde school blijven

“Meer themacertificaten is niet automatisch beter voor studenten. Het gaat vooral over borging. Dat is waar de echte winst zit”, zegt Esther Post, Gezonde School-coördinator aan het Deltion College in Zwolle. Op deze mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )-instelling wordt de vragenlijst die je krijgt als je een certificaat aanvraagt, gebruikt om verbeteringen te signaleren én daar vervolgens beleid op te maken. “Daar heeft de student baat bij, omdat er structureel meer aandacht komt voor interventies.” Lees verder in Hoe blijf je een Gezonde School?

Veelgestelde vragen over het vignet Gezonde School

Heb je een vraag over het vignet Gezonde School? Vind hieronder jouw antwoord. Staat jouw vraag er niet bij? Mail dan naar info@gezondeschool.nl.

Je kunt bij de Gezonde School-adviseurs van jouw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ) terecht voor advies en ondersteuning bij het werken aan Gezonde School en het aanvragen van een themacertificaat. Heb je praktische of technische vragen over het proces van de aanvraag, neem dan contact op met Gezonde School via info@gezondeschool.nl.

GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio ) Nederland is verantwoordelijk voor de uitgifte, het beheer en het onderhoud van het vignet en de themacertificaten van Gezonde School. Gezonde School werkt samen met de regionale GGD’en en kennispartners (thema-instituten, vakverenigingen en maatschappelijke organisaties) voor informatieverstrekking rondom de diverse thema’s. Bekijk een volledig overzicht van de partners van Gezonde School.

Schoollocaties betalen alleen voor hun eerst behaalde themacertificaat en de verlenging van dit themacertificaat.

Wanneer een school(locatie) het eerste themacertificaat behaalt, wordt daarvoor 150 euro in rekening gebracht. Hiermee worden uren van de beoordelaar van de aanvraag vergoed, de plaquette, het certificaat en de communicatiematerialen. Is de aanvraag negatief beoordeeld? Dan hoeft de schoollocatie niks te betalen.

Een behaald themacertificaat is drie jaar geldig. Binnen deze geldigheidstermijn is de aanvraag van een of meer andere themacertificaten helemaal gratis.

Is de geldigheid van het eerst behaalde themacertificaat verstreken en wil de school dit themacertificaat verlengen, dan kost dat 50 euro per (aanvragende) schoollocatie. Na deze verlenging is het themacertificaat weer drie jaar geldig en kan de school binnen deze geldigheidstermijntermijn weer kosteloos andere themacertificaten aanvragen en verlengen.

Als een school minimaal één themacertificaat heeft behaald, krijgt de school ook automatisch het vignet Gezonde School. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

Als een school(locatie)school(locatie) na een termijn van drie jaar een themacertificaat wil verlengen, dan dient zij  opnieuw een aanvraag in. Vanaf 1 september 2023 kan dit met een kortere vragenlijst, zodat het kost minder tijd kost om een themacertificaat te verlengen.  Een school(locatie) kan twee keer verlengen met de korte vragenlijst. Voor de derde verlenging vult de school weer de volledige vragenlijst in. De juiste vragenlijst wordt automatisch voor je klaargezet in jouw dashboard.

Log voor het aanvragen in op Mijngezondeschool.nl. De vragenlijst is zes maanden voor de verloopdatum van het themacertificaat op het dashboard te vinden onder ‘Themacertificaat Gezonde School’. De school ontvangt automatisch een e-mail als het themacertificaat binnen zes maanden verloopt. Wanneer de aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt de school een nieuw themacertificaat. Als het niet lukt om op tijd te verlengen maar een school hier nog wel werk van wil maken, dan melden zij dit  via info@gezondeschool.nl.

De documenten die jouw school uploadt bij de aanvraag van een themacertificaat worden alleen gebruikt ter onderbouwing van de aanvraag. Met behulp van deze documenten krijgt een beoordelaar goed inzicht in jullie activiteiten. De documenten worden alleen gebruikt bij de beoordeling en een mogelijke audit. De documenten worden niet verder verspreid.

Gezonde School vindt het heel belangrijk om de kwaliteit van het vignet Gezonde School te behouden. Daarom vinden er elk jaar audits op Gezonde Scholen plaats. Het kan voorkomen dat we een audit op jouw school doen. Dit kun je daarbij verwachten:

[opsomming]

 • Audits vinden plaats op basis van een steekproef. Als jouw school(locatie) is geselecteerd voor een audit word je hierover geïnformeerd. Samen met de beoordelaar bepaal je wanneer de audit plaatsvindt.
 • De ingevulde themavragenlijst vormt de basis voor de audit. Tijdens het schoolbezoek toetst de beoordelaar van het themacertificaat of de antwoorden op de vragen in jullie aanvraag overeenkomen met de praktijksituatie en de beschikbare (beleids)documenten.
 • Een audit geeft jouw school een extra kans om vragen te stellen en jullie plannen te laten toetsen door een inhoudelijk expert.
 • Bij een negatieve beoordeling op een thema krijgt de school drie maanden de tijd om verbeterpunten door te voeren. Voldoet een school na de drie maanden nog niet aan de criteria voor het thema, dan wordt het themacertificaat  ingetrokken.

Kunnen er rechten worden ontleend aan het vignet Gezonde School?

De toekenning van het vignet Gezonde School en een themacertificaat is een bewijs dat er een gerechtvaardigd vertrouwen is dat een school voldoet aan de vooraf gestelde kwaliteitseisen. De school is en blijft zelf verantwoordelijk voor het al dan niet naleven van de eisen en toepasselijke wet- en regelgeving. Het vignet Gezonde School heeft geen juridische status en daarmee kunnen aan certificeringen, gebreken of onvolkomenheden geen rechten worden ontleend voor handhaving tegenover de beheerder van het vignet (GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio ) Nederland), samenwerkingspartners en beoordelaars.