Zorgen voor een positief en sociaal veilig schoolklimaat is een eerste belangrijke stap in het bevorderen van welbevinden van leerlingen en leerkrachten.

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn op school. Sociaal-emotioneel welbevinden staat voor lekker in je vel zitten en gepast sociaal gedrag vertonen. Jongeren die lekker in hun vel zitten hebben meer zelfvertrouwen en zijn weerbaarder. Hierdoor kunnen zij zich beter inleven in een ander, beter omgaan met emoties van zichzelf en anderen en hechtere relaties opbouwen.

Werken aan welbevinden draagt ook bij aan een fijne sfeer in de klas. Iedereen mag er zijn, fouten mogen gemaakt worden en samen wordt zorg gedragen voor een veilige school. Scholen dragen zorg voor een veilig pedagogisch klimaat. Zorgen voor een prettig en veilig leer- en leefklimaat is daar een logisch onderdeel van. Niet alle kinderen ontwikkelen zich op een gezonde of veilige manier.

Wat kan de school doen?

Zorgen voor welbevinden op school vereist een bredeschoolbenadering: het welbevinden van iedereen op school wordt bevorderd door een combinatie van training, signalering en beleid. De basis hiervan is een positief pedagogisch klimaat: de school is een veilige plek met duidelijke regels, goede interactie tussen leerkrachten en kinderen en een positieve omgang tussen kinderen onderling.

De school legt vast vanuit welke kernwaarden er gewerkt wordt. Bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor elkaar en voor het eigen leerproces, waarden en normen zijn leidend, respect voor elkaar, open communicatie. Een schoolbrede aanpak, waarbij leerkrachten, ouders en leerlingen zijn betrokken, is een voorwaarde voor succes. De pijlers van de Gezonde School aanpak geven inzicht in wat uw school allemaal kan doen.

Door te werken aan de pijlers Educatie, Signaleren, Schoolomgeving en Beleid werkt de school op een goede manier aan het thema Welbevinden. De Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD kan u adviseren en ondersteunen bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak op het thema Welbevinden. Ook kunt u de Gezonde School-adviseur vragen naar relevante gezondheidscijfers op school-, gemeente- of regioniveau.

Tip: erkende Gezonde School-activiteiten en lespakketten vindt u in de zoektool met Gezonde School-activiteiten.

Themacertificaat Welbevinden aanvragen

Wilt u voor het thema Welbevinden laten zien dat u voldoet aan alle pijlers en daarmee ‘integraal’ werkt aan gezondheidsbevordering, dan kunt u het themacertificaat Welbevinden van het vignet Gezonde School aanvragen.

Om het themacertificaat aan te vragen, vult u de vragenlijst in via het online aanvraagsysteem. Om u voor te bereiden op de gestelde vragen, kunt u de vragenlijst in pdf-versie alvast inzien. 

Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school-locatie zich een Gezonde School noemen. Lees meer informatie over het vignet Gezonde School en bekijk het instructiefilmpje over het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

 

Ook handig

Rondom Jong, met informatie over het herkennen en voorkomen van depressie onder leerlingen.