De meeste studenten zijn nog volop in ontwikkeling op gebied van relaties en seksualiteit. Hoe ze omgaan met seksualiteit, grenzen, seksuele diversiteit en genderdiversiteit, is bepalend voor hun eigen vorming én voor die van hun schoolgenoten – en daarmee ook voor het schoolklimaat. Voor een veilig schoolklimaat en een gezonde ontwikkeling van alle studenten is het dus belangrijk om aandacht te besteden aan relaties en seksualiteit. Hoe krijgt u dat voor elkaar? Door te werken aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren, en Beleid. Is uw school goed bezig, dan kunt u dat laten zien door het themacertificaat Relaties en seksualiteit te behalen.

Tip: hoe staat uw school ervoor?

Check met de overzichtelijke themascan snel hoe ver uw school al is met het thema Relaties en seksualiteit. Hoe meer stellingen u kunt afvinken, hoe beter.

Wat kunt u doen om studenten te helpen?

De meeste mbo middelbaar beroepsonderwijs -studenten zijn hun seksualiteit en seksuele normen en identiteit nog volop aan het ontdekken of vormgeven. Een deel heeft misschien al seksuele voorlichting gekregen op de basisschool of middelbare school, maar de levensfase waar ze nu in zitten is anders. Daarom is het waardevol dat ze zich tijdens hun opleiding kunnen ontwikkelen op gebied van gezonde relaties en seksualiteit. Zo kunt u helpen:

  • Geef lessen die helpen bij relationele en seksuele vorming en die aansluiten bij de belevingswereld van de studenten.
  • Organiseer activiteiten, zoals een projectweek rond relaties en seksualiteit of doe mee aan de Week van de Liefde.
  • Betrek studenten en waar passend ouders en verzorgers door ze informatie te geven.
  • Wees alert op zorgwekkende ontwikkelingen en regel hulp voor studenten met problemen of zorgen rond relaties en seksualiteit.
  • Neem een visie op relaties en seksualiteit op in het schoolbeleid.
  • Werk samen met ketenpartners zoals de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst .
  • Zorg voor een veilige schoolomgeving – dat betekent ook dat medewerkers seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen herkennen en adequaat kunnen handelen.

Tip! Wilt u aan de slag met lessen over relaties en seksualiteit? Kijk voor informatie over erkende Gezonde School-activiteiten bij Educatie.

Aanpak en ondersteuning

Werk voor een effectieve aanpak aan Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Per pijler leest u wat er nodig is om de Gezonde School-aanpak toe te passen.

Wilt u hulp bij het uitvoeren van deze aanpak? Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van uw regionale GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst voor advies en ondersteuning. Of maak gebruik van de Stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Themacertificaat Relaties en seksualiteit aanvragen

Wilt u laten zien dat uw school op een goede manier werkt aan relationele en seksuele vorming? Vraag dan het themacertificaat Relaties en seksualiteit aan. Vul hiervoor de vragenlijst in op Mijngezondeschool.nl.

Tip: lees vooraf meer informatie over het themacertificaat, zoals criteria, handige documenten en de vragenlijst op Mijngezondeschool.nl.

Heeft uw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag uw school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Knop om het themacertificaat aan te vragen

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met Rutgers en Soa Aids Nederland.