Wat heeft de Gezonde School-aanpak opgeleverd? Evalueer op proces, resultaat en effect. Vier je successen. Misschien wil je het vignet Gezonde School aanvragen. En kijk vooruit: hoe hou je de aandacht vast? En is er een ander thema dat je wilt oppakken?

Terugkijken

Evalueren helpt om je aanpak te verbeteren en te verankeren in de school. Hiermee kun je je verantwoorden naar directie en samenwerkingspartners. En kun je aan collega's en studenten laten zien wat de resultaten zijn. Handige vragen voor de evaluatie zijn:

 • Bekijk resultaten
  • Bekijk de bijgehouden gegevens van (Gezonde School-)activiteiten. Hoeveel studenten deden mee? Hoeveel geld en tijd kostte elke activiteit? Wat heeft het opgeleverd? Uit deze gegevens kun je concluderen of het budget hoog genoeg was, of de Gezonde School-coördinator genoeg uren had en of je de activiteiten volgend jaar weer inzet.
  • Laat de studenten nogmaals de online test TestJeLeefstijl.nl invullen en vergelijk of de studenten gezonder gedrag rapporteren.
  • Bespreek de uitkomsten ook tussentijds met directie, college van bestuur, studenten en medewerkers.
 • Ga het gesprek aan
  • Vraag studenten wat zij van de (Gezonde School-)activiteiten vinden. Zijn zij tevreden? Waren zij steeds goed geïnformeerd? Merken zij resultaat? Wat kan beter of anders?
  • Je kunt ook studenten zelf aan hun leeftijdsgenoten laten vragen hoe ze activiteiten hebben ervaren en wat er volgens hen bereikt is.
  • Stel dezelfde vragen aan medewerkers, maar dan specifieker. Bijvoorbeeld: Merk je dat de sfeer in de klas beter is? Zie je studenten in de pauzes gezonder eten? Het gaat daarbij niet om concrete cijfers, maar om het gevoel en de persoonlijke beleving van succes. Dit gevoel is ook belangrijk om draagvlak voor je aanpak te behouden.
 • Tip
  • Pak de themascan er nog eens bij. Kun je nu alles afvinken? Waar zie je nog kansen voor verbetering?

Successen vieren

 • Vieren
  • Vier af en toe grote, maar zeker ook kleine successen. Bijvoorbeeld met een feestelijke themadag voor alle studenten en medewerkers.
 • Delen
  • Deel je successen met Gezonde School, partners in de buurt en lokale media.
 • Tip
  • Gebruik #GezondeSchool bij berichten op sociale media en tag Gezonde School, dan kunnen wij jullie successen meevieren:
   @Gezondeschool.nl op Facebook
   @GezondeschoolNL op X (voorheen Twitter)
   @Gezonde School op LinkedIn

Themacertificaat aanvragen

 • Themacertificaat
  • Heeft jouw schoollocatie alle pijlers van het thema op orde? Dan is dit het moment om een themacertificaat aan te vragen.
 • Vignet
  • Na het behalen van minimaal één themacertificaat ontvangt je school het vignet Gezonde School. Jouw school mag zich dan drie jaar lang een Gezonde School noemen.
 • Tips
  • Is het vignet Gezonde School toegekend? Vier dit! Nodig bijvoorbeeld een wethouder uit om het vignet uit te reiken in aanwezigheid van alle studenten en medewerkers. Benader lokale media en deel het nieuws via de sociale mediakanalen van de school.
  • Heb je een inspirerend verhaal of tips die je met andere onderwijsprofessionals wilt delen? Mail dan naar redactie@gezondeschool.nl.

Vooruitkijken

 • Bijsturen
  • Beoordeel de uitkomsten van de evaluatie om te zien waar je kunt bijsturen. Wat is er nodig voor blijvende aandacht voor het thema? En hoe behoud je draagvlak?
 • Verdiepen en/of uitbreiden
  • Is het thema onderdeel geworden van de dagelijkse praktijk? Geweldig! Dit is het moment om te onderzoeken of je met een ander thema van start wilt gaan. Gebruik hiervoor de inventarisatie van thema’s uit stap 1.
  • Tip: Zorg dat je een nieuw thema kiest voordat het volgende schooljaar van start gaat. Zo plan je nieuwe activiteiten en acties tijdig in.
  • Kijk bij de gouden stap hoe je aan de slag kunt met verdieping op een thema, verbreding naar een ander thema en verbinding tussen thema's kunt maken.

Aandacht vasthouden

Een gezonde leefstijl vanzelfsprekend maken vraagt om structurele aandacht. Zo houd je de aandacht vast:

 • Beleid
  • Zorg dat jouw aanpak wordt opgenomen in het schoolbeleid of de strategienota van het bestuur en dat deze past bij de waarden en cultuur van de school.
  • Blijf het beleid communiceren naar (nieuwe) medewerkers en studenten.
  • Zorg dat Gezonde School-lesmethoden en -activiteiten een plek krijgen in de jaarplannen en (zo mogelijk) het curriculum.
 • Borgen
  • Reserveer voldoende uren en budget voor de projectgroep die de taken voor Gezonde School uitvoert.
  • Stel voor elke activiteit een lid van de projectgroep verantwoordelijk en zorg voor vervanging bij afwezigheid.
  • Bekijk elk jaar of de activiteiten nog passen bij de doelen uit het plan en voeg zo nodig nieuwe activiteiten toe.
 • Betrekken
  • Houd de directie en het college van bestuur betrokken door ze op de hoogte te houden van ontwikkelingen op het gebied van gezonde leefstijl.
  • Blijf mensen binnen en buiten jouw school bij de aanpak betrekken. Zo vergroot je het draagvlak en daarmee de kans dat je het werken aan een gezonde leefstijl kunt voortzetten.

Afkijken bij het Deltion College: een Gezonde School blijven

Een grote schoolorganisatie met 5 themacertificaten. Het Deltion College kreeg het voor elkaar. Eén van de leerpunten: werken aan de gezondheidsthema’s is een dynamisch proces. Daarom houdt de school allerlei ontwikkelingen goed in de gaten. Lees verder in Hoe blijf je een Gezonde School?