U bent hier

Ondersteuningsaanbod

Ondersteuningsaanbod ronde 2018 is gesloten

Vanaf maandag 5 maart 2018 tot en met donderdag 12 april konden scholen die Gezonde School willen worden zich inschrijven voor het ondersteuningsaanbod ronde 2018, schooljaar 2018-2019. Deze ronde is inmiddels gesloten.

Over het ondersteuningsaanbod

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voorheen Economische Zaken) maken dit ondersteuningsaanbod financieel mogelijk. De uitvoering is belegd bij het programma Gezonde School, bestaande uit; GGD GHOR Nederland, PO-Raad, VO-raad, MBO-Raad en RIVM Centrum Gezond leven.   

Wat houdt het ondersteuningsaanbod in?

Het programma Gezonde School streeft ernaar dat gezondheid in het DNA van elke school komt. Het programma Gezonde School heeft daarvoor een ondersteuningsaanbod voor scholen die Gezonde School willen worden.

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit bedrag werkt de school aan Gezonde School. Dit betekent dat de school het geldbedrag kan inzetten om de taakuren te vergoeden van een eigen medewerker van de school die is aangesteld als Gezonde School-coördinator. Om in aanmerking te komen voor ondersteuning moet de school een Gezonde School-coördinator hebben. De school kan er ook voor kiezen om het bedrag te gebruiken voor de inzet van Gezonde School-activiteiten of voor de aanvraag van een vignet Gezonde School.

Naast het bedrag van €3000,- krijgen scholen maximaal 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in hun regio.

Voor welke scholen?

Het ondersteuningsaanbod is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs.

Toekenning

Het budget voor ondersteuning is beperkt. Bij overschrijving vindt daarom toekenning plaats aan de hand van een aantal toekenningscriteria die voortkomt uit het programmaplan Gezonde School 2017-2020. Welke scholen maken de meeste kans op ondersteuning? 

  • basisscholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage Sociaal Economische Status, waarbij we de gewichtenregeling hanteren) en scholen voor speciaal onderwijs; 
  • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs;
  • vmbo scholen  basis- en kaderberoepsgericht;
  • mbo scholen met aanvragen voor entree- en niveau 2 opleidingen; 
  • scholen die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017; 
  • scholen die kiezen voor het thema Voeding.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (voorheen Economische Zaken) stelt financiële middelen beschikbaar om het thema Voeding te ondersteunen. De helft van het totale budget voor ondersteuning is hierdoor gericht op het thema Voeding. 

Hoe ziet de planning eruit?

  • Ondersteuningsaanbod ronde 2018 is inmiddels gesloten. Scholen konden zich van maandag 5 maart tot en met donderdag 12 april de school registreren en aanmelden voor het ondersteuningsaanbod. 
  • De toekenning vindt plaats in mei, zodat de school tijdig een Gezonde School-coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan voor het volgende schooljaar. 
  • De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het in het schooljaar 2018-2019 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 
  • Scholen die in mei 2018 ondersteuning toegekend krijgen voor ronde 2018, kunnen een factuur indienen vanaf 1 januari 2019 tot 1 september 2019.

Ook ondersteuningsaanbod in 2019

In de schooljaren 2019-2020 komt er een vergelijkbare ondersteuningsronde voor Gezonde School.

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie en de veelgestelde vragen over het ondersteuningsaanbod nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl. Ook kunt u voor advies en ondersteuning contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in uw regio. 

Afdrukken:

Via printer