U bent hier

Ondersteuningsaanbod

Vragen?

Heeft u na het lezen van de informatie en de veelgestelde vragen over het ondersteuningsaanbod nog vragen? Mail dan naar: info@gezondeschool.nl. Voor vragen over de afhandeling van de rondes 2015 en 2016 kunt u bellen met 030 - 274 3036.

Nieuw ondersteuningsaanbod?
Vanaf medio maart 2017 opent een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod voor scholen die een Gezonde School willen worden. Bekijk meer informatie over de ondersteuningsronde 2017.

Wilt u graag op de hoogte worden gehouden van nieuwe ontwikkelingen rondom de Gezonde School en mogelijke ondersteuningsvormen? Meld u zich dan aan voor de nieuwsbrief Gezonde School primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs.

Scholen uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs konden via het ondersteuningsaanbod een aanvraag doen voor ondersteuning bij het werken aan gezondheid.

Alle aanvragen voor 2016 zijn toegekend!

Wij zijn blij dat alle aanvragen voor de ondersteuningsronde 2016 konden worden toegekend. De scholen die een aanvraag hebben ingediend hebben hier inmiddels bericht over gehad. Deze scholen gaan nu aan de slag met het schrijven van het gezondheidsbeleid en het aanvragen van het vignet Gezonde School. Lees meer over deze ronde.

Ronde voorjaar 2015

Heeft u in het voorjaar 2015 een aanvraag ingediend, dan heeft u in mei hierover bericht gekregen. De ondersteuning kan dit hele schooljaar worden ingezet. Deze ondersteuningsronde is verder gesloten. Lees meer over deze ronde.

Resultaten eerdere rondes 

Het ondersteuningsaanbod heeft nu vier keer plaatsgevonden. Scholen konden kiezen uit advies op maat door een Gezonde School-adviseur, vergoeding van taakuren (door eigen medewerkers) of Gezonde School-activiteiten. Inmiddels zijn van verschillende rondes de resultaten bekend, bijvoorbeeld hoeveel aanvragen zijn ingediend of wat scholen hebben gekozen. Lees meer over deze resultaten. 

 

Basisscholen zien gezondheidswinst

Uit de quikscan die het RIVM Centrum Gezond Leven in juni 2014 heeft gehouden onder de deelnemers van het ondersteuningsaanbod voor het primair onderwijs in 2012 blijkt dat basisscholen gezondheidswinst zien als gevolg van het ondersteuningsaanbod. Zo zegt 83% van de basisscholen dat het ondersteuningsaanbod de gezondheidsvaardigheden van leerlingen heeft verbeterd. 78% onderschrijft de stelling dat het ondersteuningsaanbod een waardevolle bijdrage leverde aan een gezonde toekomst van hun leerlingen. 

Over het ondersteuningsaanbod

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) maken dit ondersteuningsaanbod financieel mogelijk. De uitvoering is belegd bij het RIVM Centrum Gezond leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL).

Afdrukken:

Via printer