Decoratieve foto van twee leerlingen. Beide leerlingen hebben een waterflesje met daarop het logo van Gezonde School vast.

Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2024

Met behulp van het ondersteuningsaanbod en de Gezonde School-aanpak maakt jouw school een vliegende start met een gezondheidsthema of zorg je voor een extra slag hierop!

Hieronder vind je informatie over:

Voor wie is het ondersteuningsaanbod Gezonde School?

Het ondersteuningsaanbod Gezonde School is bedoeld voor alle scholen (locaties) die gebruikmaken van bekostigd onderwijs in het primair onderwijs, gespecialiseerrd onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) en die een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend willen maken.

Wat kun je met het ondersteuningsaanbod Gezonde School?

Het ondersteuningsaanbod Gezonde School helpt jouw schoollocatie bij het werken aan het vanzelfsprekend maken van een gezonde leefstijl op school. Het aanbod bestaat uit: advies, scholing, een geldbedrag en een aanpak gebaseerd op inzichten uit wetenschap én praktijk.

Werken aan gezondheidsthema’s

Met het ondersteuningsaanbod werk je met behulp van de Gezonde School-aanpak aan één of meerdere gezondheidsthema's. De schoollocatie kiest uit deze thema’s:

 • Bewegen en sport
 • Gehoor
 • Hygiëne 
 • Mediawijsheid 
 • Milieu en natuur
 • Roken, alcohol- en drugspreventie
 • Slaap 
 • Voeding
 • Welbevinden

Gezondheidsthema's en themacertificaten

Jouw school(locatie) kan met het ondersteuningsaanbod toewerken naar de aanvraag van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Hiermee laat jouw schoollocatie zien dat er structureel gewerkt wordt aan dat gezondheidsthema. Het behalen van een themacertificaat is geen voorwaarde om gebruik te maken van het ondersteuningsaanbod Gezonde School.

Scholen kunnen themacertificaten behalen voor deze thema's:

 • Bewegen en sport
 • Milieu en natuur (alleen in het primair onderwijs en speciaal onderwijs)
 • Relaties en seksualiteit - let op: scholen die met behulp van een stimuleringsregeling aan dit thema willen werken, kunnen de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit aanvragen
 • Roken, alcohol- en drugspreventie (alleen in het vso, voortgezet onderwijs en mbo)
 • Voeding
 • Welbevinden

Er is geen themacertificaat beschikbaar voor de thema's Gehoor, Hygiëne, Mediawijsheid en Slaap.

Gebruikmaken van middelen en advies

Schoollocaties die het ondersteuningsaanbod toegekend krijgen, kunnen gebruikmaken van:

Het geldbedrag van het ondersteuningsaanbod mag besteed worden aan:

Nog niet bekend met Gezonde School of juist wel? Zowel beginnende als ervaren schoollocaties worden van harte uitgenodigd (verder) te werken aan een gezonde leefstijl op school en hun belangstelling kenbaar te maken voor het ondersteuningsaanbod!

Tip: maak gebruik van alle scholingsmogelijkheden

Begin jij straks als Gezonde School-coördinator of heb je die rol al langer? Er zijn volop scholings- en adviesmogelijkheden. Volg bijvoorbeeld de e-learning over de Gezonde School-aanpak of een verdiepende thematraining. Lees meer over scholing voor Gezonde School-coördinatoren.

Op de hoogte blijven van het ondersteuningsaanbod Gezonde School?

In de nieuwsbrief van Gezonde School lees je het laatste nieuws over het ondersteuningsaanbod en andere stimuleringsregelingen voor een gezonde leefstijl op school.

Meld je aan voor de nieuwsbrief van Gezonde School

Toekenning van het ondersteuningsaanbod Gezonde School

We helpen graag alle scholen die gebruikmaken van bekostigd onderwijs in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) verder om een gezonde leefstijl vanzelfsprekend te maken met behulp van het ondersteuningsaanbod, maar het budget is beperkt. Zijn er meer aanvragen dan we kunnen toekennen? Dan passen we, op basis van het programmaplan Gezonde School 2021-2024, deze volgorde toe bij de toekenning van het ondersteuningsaanbod:

 1. Schoollocaties met kwetsbare doelgroepen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod, de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit of de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken.
 2. Schoollocaties die nog niet eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit of de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken.
 3. Schoollocaties met kwetsbare doelgroepen die eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod, de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit of de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken.
 4. Schoollocaties die eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod, de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit of de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken.

Wat verstaan we onder schoollocaties die eerder deelgenomen hebben?

 • Schoollocaties die ondersteuningsaanbod hebben ontvangen tussen 2021-2023.
 • Schoollocaties die hebben deelgenomen of nog deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit tussen 2021-2023.
 • Schoollocaties die hebben deelgenomen of nog deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezond en Veilig Werken van 2021-2023.

Toekenning voor mbo-scholen

Voor mbo-scholen geldt dat zij een aanvraag kunnen indienen op zowel schoollocatie- als op opleidingsniveau. De huidige toekenningscriteria (op schoollocatieniveau) zijn van toepassing op alle aanvragen, dus zowel op aanvragen op schoollocatie- als op opleidingsniveau. Bij toekenning hanteren we voor mbo-scholen een maximum van 3 toekenningen op opleidingsniveau per locatie.

Over het ondersteuningsaanbod Gezonde School

De ministeries van VWS, OCW en LNV maken dit ondersteuningsaanbod financieel mogelijk. De uitvoering is in handen van Gezonde School. Gezonde School is een landelijk programma dat onderwijsprofessionals helpt om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken.

Vragen?

Staat je vraag niet bij  de veelgestelde vragen over het ondersteuningsaanbod? Mail dan naar info@gezondeschool.nl. Voor advies en ondersteuning kun je contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) in jouw regio.