Ondersteuningsaanbod Gezonde School 2022

Wil je een gezonde leefstijl in het DNA van jouw school? Het ondersteuningsaanbod Gezonde School kan hierbij helpen. Het ondersteuningsaanbod Gezonde School is voor alle scholen (locaties) in het primair onderwijs, voorgezet onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Van 7 maart t/m 13 mei 2022 konden scholen een aanvraag indienen. De contactpersonen van deze scholen ontvangen in mei bericht of de aanvraag is toegekend.

Ondersteuning

De ondersteuning  bestaat uit:

  • een geldbedrag van € 3.000,- per school; 
  • scholingsaanbod voor de Gezonde School-coördinator; 
  • gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ).

Het geldbedrag kan gebruikt worden voor:

Aan de slag met 5 thema’s

In het schooljaar 2022-2023 werk je aan één of meerdere van de volgende thema’s:

  • Voeding
  • Welbevinden
  • Bewegen en sport
  • Roken, alcohol- en drugspreventie
  • Milieu en natuur

De school mag aan meerdere thema’s tegelijkertijd werken. Je kunt ook toewerken naar de aanvraag van een themacertificaat van het vignet Gezonde School (po, so, vo en mbo). Hiermee laat de school zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen of studenten en dat jouw school uitblinkt op het gekozen thema.  

Toekenning van de aanvragen

Het budget voor ondersteuning is beperkt. Ontvangen we meer aanmeldingen, dan hanteren we de toekenningscriteria uit het programmaplan Gezonde School 2021-2024:

Welke scholen maken de meeste kans op ondersteuning? 

1. Scholen met kwetsbare doelgroepen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

2. Scholen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

3. Scholen met kwetsbare doelgroepen die eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

4. Scholen die eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Wat verstaan we onder scholen die eerder deelgenomen hebben?

  • Scholen die  ondersteuningsaanbod hebben ontvangen tussen 2019-2021.
  • Scholen die hebben deelgenomen of nog deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Planning

In de planning staat precies beschreven welke stappen je wanneer moet zetten voor de aanvraag, de uitvoering en de afhandeling van het ondersteuningsaanbod Gezonde School.

Over het Ondersteuningsaanbod

De ministeries van VWS, OCW en LNV maken dit ondersteuningsaanbod financieel mogelijk. De uitvoering is belegd bij het programma Gezonde School, bestaande uit GGD GHOR Nederlandpo-Raadvo-Raadmbo-Raad en het RIVM.

 

Vragen?

Staat je vraag niet bij  de veelgestelde vragen over het ondersteuningsaanbod? Mail dan naar info@gezondeschool.nl. Voor advies en ondersteuning kun je contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ) in jouw regio.