In het schooljaar 2019-2020 hebben 770 scholen gebruikgemaakt van het Ondersteuningsaanbod Gezonde School. Dit zijn ondanks de impact van het coronavirus meer scholen dan de voorgaande schooljaren. Benieuwd met welke thema’s de scholen aan de slag gingen? Bekijk het onderstaande schema.

Aantallen Ondersteuningsaanbod 2019-2020


Toegekend per thema en onderwijstype:

 

Thema

po primair onderwijs (primair onderwijs)

vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)

mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)

Totaal

Welbevinden

109

15

13

137

Bewegen en sport

144

27

11

182

Voeding

180

91

26

297

Roken, alcohol- & drugspreventie

9

15

7

31

Relaties en seksualiteit

51

31

11

93

Fysieke veiligheid*

4

 

 

4

Milieu en natuur*

26

 

 

26

Totaal

523

179

68

770

* Alleen aan te vragen in het primair onderwijs

Peildatum gegevens mijngezondeschool.nl: 5 oktober 2020