Gezonde School-adviseurs van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst )-en adviseren en begeleiden schoollocaties bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak. Zij kunnen ook helpen bij de aanvraag van het themacertificaat van het vignet Gezonde School. Een schoollocatie krijgt gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD. Hiervoor neem je zelf contact op met de Gezonde School-adviseur van de GGD van jouw regio.

"Het ondersteuningsaanbod zie ik als een mooie kans voor scholen waarbij ik merk dat het aan tijd of mankracht ontbreekt. Het is een extra handvat om het Gezonde School beleid op een structurele manier op te zetten en geeft extra energie. Afgelopen ronde hebben veel scholen waar ik contact mee heb, ondersteuning toegekend gekregen. Ik heb hen hierbij geholpen door de beschikbare informatie te delen en daar waar nodig samen de aanvraag in te vullen. Inmiddels ben ik met deze scholen al een tijdje met Gezonde School aan de slag en zijn zij goed op weg met het aanvragen van een themacertificaat Gezonde School." -Noortje Wolters, Gezonde School-adviseur Noord-Oost Gelderland