U bent hier

Voorwaarden ondersteuningsaanbod

Om het ondersteuningsaanbod toegekend en vervolgens ook uitbetaald te krijgen, is er een aantal voorwaarden opgesteld:

  • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-plannen.
  • De coördinator volgt een scholingsdag Gezonde School.
  • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
  • De school verleent medewerking aan een evaluatie.
  • De school voldoet voor 1 mei 2019 aan de voorwaarden van het gekozen themacertificaat en vraagt het vignet Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Of de school beantwoordt voor 1 juni 2019 een aantal verantwoordingsvragen en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning. 
  • De directeur (po), (con)rector (vo) of het college van bestuur (mbo) is akkoord met de aanvraag.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer