U bent hier

Voorwaarden ondersteuningsaanbod

Om het ondersteuningsaanbod toegekend en vervolgens ook uitbetaald te krijgen, is er een aantal voorwaarden opgesteld:

  • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-plannen.
  • De coördinator volgt een scholingsdag Gezonde School.
  • De school werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
  • De school verleent medewerking aan een evaluatie.
  • Voor ronde 2017: De school voldoet voor 1 mei 2018 aan de voorwaarden van het gekozen themacertificaat en vraagt het vignet Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Of de school beantwoordt voor 1 juni 2018 een aantal verantwoordingsvragen* en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning. 
  • Voor ronde 2018: De school voldoet voor 1 mei 2019 aan de voorwaarden van het gekozen themacertificaat en vraagt het vignet Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Of de school beantwoordt voor 1 juni 2019 een aantal verantwoordingsvragen* en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning. 
  • De directeur (po), (con)rector (vo) of het college van bestuur (mbo) is akkoord met de aanvraag.

* Via een steekproef controleren we of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan de school te brengen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer