Om het Ondersteuningsaanbod voor ronde 2020 (schooljaar 2020-2021) toegekend en vervolgens ook uitbetaald te krijgen, is er een aantal voorwaarden opgesteld:

  • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-plannen.
  • De Gezonde School-coördinator volgt het scholingsaanbod Gezonde School.
  • De schoollocatie werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
  • De schoollocatie verleent medewerking aan een evaluatie.
  • De school voldoet tussen 1 september 2020 en 30 juni 2021 aan de voorwaarden van het gekozen themacertificaat en vraagt het vignet Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Of de school beantwoordt vóór 30 juni 2021 * de verantwoordingsvragen en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning.  De verantwoordingsvragen voor 2020 verschijnen vanaf juni 2020 op deze website. Bekijk alvast de verantwoordingsvragen  voor 2019. 
  • De directeur (poprimair onderwijs ), (con)rector (vovoortgezet onderwijs ) of het college van bestuur (mbomiddelbaar beroepsonderwijs ) is akkoord met de aanvraag.

* Mogelijk controleren we via een steekproef of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan uw school door de projectleider Ondersteuningsaanbod.