Aan het ondersteuningsaanbod Gezonde School zijn algemene voorwaarden verbonden. Ook zijn er voorwaarden voor uitbetaling van het bedrag. Waar moet jouw schoollocatie aan voldoen na toekenning van het ondersteuningsaanbod?

Algemene voorwaarden

Taken en verantwoordelijkheden van de school(locatie):

 • De directeur (primair onderwijs), (con)rector (voortgezet onderwijs) of het college van bestuur (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) is akkoord met de aanvraag.
 • De school(locatie) belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-plannen.
 • De Gezonde School-coördinator neemt na toekenning van het ondersteuningsaanbod zo snel mogelijk contact op met de Gezonde School-adviseur van de eigen GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst)-regio voor advies en afstemming over de verdere werkwijze.
 • De Gezonde School-coördinator volgt het scholingsaanbod Gezonde School.
 • De school(locatie) werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De school(locatie) verleent medewerking aan een evaluatie.

Bestedingsmogelijkheden

Scholen (locaties) mogen het ondersteuningsbedrag van € 3.000,-  besteden aan:

Uitbetalingsvoorwaarden (facturatie)

Het totale geldbedrag bedraagt € 3.000,-  en wordt in twee delen uitgekeerd. Hieronder vind je informatie over de eerste en de tweede facturatie

Eerste facturatie

Het eerste geldbedrag is  €1.200,- en wordt uitgekeerd op basis van de toegekende aanvraag.

 • Er kan tot en met 30 september 2024 aanspraak worden gemaakt op het bedrag van € 1.200,-.
 • Om het geldbedrag uitgekeerd te krijgen, vult de school(locatie) de facturatiemodule in op het schoolaccount op Mijngezondeschool.nl.
 • Wanneer een school(locatie) zich voor 1 december 2024 uit de regeling terugtrekt, behoudt Programma Gezonde School zich het recht voor om het uitgekeerde bedrag € 1.200,- terug te vorderen.

Tweede facturatie

Het tweede geldbedrag is € 1.800,- en wordt uitgekeerd op basis van een goedgekeurde verantwoording.

Het indienen van een verantwoording kan op twee manieren:

Afbeelding van twee vakken naast elkaar. In het eerste vak staat: door het beantwoorden van verantwoordingsvragen. In het tweede vak staat: door middel van een aanvraag van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Het woord 'OF' in het midden geeft aan dat de lezer uit één van deze twee opties moet kiezen.
 • Het indienen van de verantwoording is mogelijk tussen 1 januari 2025 en 30 juni 2025.
 • Na een goedgekeurde verantwoording kan er tot en met 30 september 2025 aanspraak worden gemaakt op het bedrag van € 1.800,-.
 • Om het geldbedrag uitgekeerd te krijgen, vult de school(locatie) de facturatiemodule in op het schoolaccount op Mijngezondeschool.nl.
 • Wanneer een school(locatie) geen aanspraak heeft gemaakt op het eerste geldbedrag van €1.200,-, kan de school(locatie) alsnog aanspraak maken op het tweede geldbedrag van €1.800,-. Voor deze scholen (locaties) geldt dat het totale geldbedrag van het ondersteuningsaanbod dat uitgekeerd wordt €1.800,- bedraagt.