Wat verwachten wij ?

 • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-plannen.
 • De Gezonde School-coördinator volgt het scholingsaanbod Gezonde School.
 • De schoollocatie werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
 • De schoollocatie verleent medewerking aan een evaluatie.
 • De directeur (primair en speciaal onderwijs), (con)rector (voortgezet onderwijs) of het college van bestuur ( mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )) is akkoord met de aanvraag.

Voorwaarden voor uitbetaling van het ondersteuningsbedrag

 • Het ondersteuningsbedrag van € 3.000,-  mag aan de volgende zaken worden besteed:
 • Het totale ondersteuningsbedrag bedraagt € 3.000,-. Het eerste deel van dit bedrag (40% - 1.200,-) wordt uitgekeerd na een toegekende aanvraag. Het indienen van de eerste factuur is mogelijk direct na toekenning tot en met 30 september 2022. Na deze datum kan geen aanspraak meer worden gemaakt op de 1.200,-.
   
 • Wanneer een school zich voor 1 december 2022 uit de regeling terugtrekt, behoudt programma Gezonde School zich het recht voor om het uitgekeerde bedrag 1.200,- terug te vorderen.
   
 • Voor het tweede deel van het bedrag (60% - 1.800,-) heeft de school een aanvraag van een themacertificaat gedaan of een goedgekeurde verantwoording ontvangen door middel van het beantwoorden van de verantwoordingsvragen tussen 1 januari 2023 en 30 juni 2023. De factuur voor deze 60% moet worden ingediend voor 30 september 2023. Na deze datum kan geen aanspraak meer gemaakt worden op 1.800,-.
   
 • Wanneer de school niet de eerste 40% heeft gefactureerd, behoudt de school het recht op de overige 60%, mits de school over een goedgekeurde verantwoording beschikt.