U bent hier

Voorwaarden Ondersteuningsaanbod

Om het Ondersteuningsaanbod toegekend en vervolgens ook uitbetaald te krijgen, is er een aantal voorwaarden opgesteld:

  • De school belegt de taken voor Gezonde School bij een eigen medewerker van de school, die als Gezonde School-coördinator de regie neemt en kartrekker is van de Gezonde School-plannen.
  • De Gezonde School-coördinator volgt het scholingsaanbod Gezonde School.
  • De schoollocatie werkt volgens de Gezonde School-aanpak.
  • De schoollocatie verleent medewerking aan een evaluatie.
  • De school voldoet vóór 1 juni 2020 aan de voorwaarden van het gekozen themacertificaat en vraagt het vignet Gezonde School aan. De school laat hiermee zien dat er structureel wordt gewerkt aan de gezonde leefstijl van leerlingen. Of de school beantwoordt vóór 1 juni 2020 de verantwoordingsvragen* en levert daarmee de bewijslast voor de besteding van de toegekende ondersteuning. 
  • De directeur (po), (con)rector (vo) of het college van bestuur (mbo) is akkoord met de aanvraag.

* Via een steekproef controleren we of de resultaten die scholen opgeven bij de verantwoordingsvragen daadwerkelijk kloppen. Dit gebeurt door een bezoek aan uw school door de projectleider Ondersteuningsaanbod.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer