In 2020 hebben 464 scholen het Ondersteuningsaanbod Gezonde School toegekend gekregen. In totaal gaan 318 basisscholen, 102 scholen in het voortgezet onderwijs en 44 mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) -locaties aan de slag met Gezonde School. De thema’s Voeding, Bewegen en sport, Welbevinden, en Roken, alcohol- en drugspreventie blijven de meest gekozen thema’s waarmee scholen aan de slag gaan. Opvallend is dat ruim 46 scholen kiezen om te gaan werken aan het thema Milieu en natuur.

Het Ondersteuningsaanbod bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Een school kan dit bedrag inzetten voor:

Naast het bedrag van € 3.000,- krijgen scholen gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst). Hiervoor moet de school zelf contact opnemen met de Gezonde School-adviseur van de GGD in hun regio.

 

Tijdspad

  • Scholen konden zich van maandag 9 maart tot en met maandag 20 april 2020 registreren en aanmelden voor het Ondersteuningsaanbod. 
  • De toekenning vond plaats in mei 2020, zodat de school tijdig een Gezonde School-coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan voor het volgende schooljaar. 
  • De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het in het schooljaar 2020-2021 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 
  • Scholen die in mei 2020 ondersteuning toegekend kregen voor ronde 2020, kunnen een factuur indienen vanaf 1 januari 2021 tot 30 september 2021.

Tip! In dit Stappenplan Ondersteuningsaanbod vind je de belangrijkste stappen en bijbehorende data in een handig overzicht.

Toekenning

De scholen die in aanmerking kwamen voor het Ondersteuningsaanbod voldeden aan de toekenningscriteria uit het programmaplan Gezonde School 2017-2020

  • basisscholen die zich bevinden in aandachtswijken (lage sociaaleconomische status, waarbij we de gewichtenregeling hanteren) en scholen voor speciaal onderwijs; 
  • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs;
  • vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo))-scholen  basis- en kaderberoepsgericht;
  • mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-scholen met aanvragen voor entree- en niveau 2 opleidingen; 
  • scholen die geen toekenning hebben gekregen in ronde 2017, 2018 en 2019.