In 2020 hebben 464 scholen het Ondersteuningsaanbod Gezonde School toegekend gekregen. In totaal gaan 318 basisscholen, 102 scholen in het voortgezet onderwijs en 44 mbomiddelbaar beroepsonderwijs  -locaties aan de slag met Gezonde School. De thema’s Voeding, Bewegen en sport, Welbevinden, en Roken, alcohol- en drugspreventie blijven de meest gekozen thema’s waarmee scholen aan de slag gaan. Opvallend is dat ruim 46 scholen kiezen om te gaan werken aan het thema Milieu en natuur.

Aantallen Ondersteuningsaanbod schooljaar 2020-2021

 Toegekend, per thema en onderwijstype:

 

 

primair onderwijs  

 

 

 voortgezet onderwijs  

 

 

middelbaar beroepsonderwijs 

Bewegen en sport

 

89

 

 

15

 

 

 6

Voeding

 

119

 

 

31

 

 

14

Welbevinden

 

55

 

 

11

 

 

5

Roken, alcohol- en drugspreventie

 

6

 

 

45

 

 

19

Milieu en natuur

 

46

 

 

 

 

 

 

Fysieke veiligheid

 

3

 

 

 

 

 

 

Totalen

 

318

 

 

102

 

 

44