In 2022 hebben 900 school (locaties) het ondersteuningsaanbod Gezonde School toegekend gekregen. In totaal gingen 553 basisscholen, 267 scholen in het voortgezet onderwijs en 80 mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-locaties aan de slag met Gezonde School. De thema’s Voeding, Bewegen en sport en Welbevinden bleken weer de meest gekozen thema’s waarmee scholen aan de slag gaan.

Het ondersteuningsaanbod Gezonde School bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school(locatie). Een school(locatie) kan dit bedrag inzetten voor:

Naast het bedrag van € 3.000,- krijgen scholen gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) en zijn er diverse scholingsmogelijkheden voor de Gezonde School-coördinator.

 Tijdspad

  • Scholen (locaties) konden zich van maandag 7 maart tot en met dinsdag 19 april 2022 registreren en aanmelden voor het ondersteuningsaanbod. 
  • De toekenning vond plaats in de periode mei-juni 2022, zodat de school(locatie) tijdig een Gezonde School-coördinator kon aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kon opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan voor het volgende schooljaar. 
  • De door de school(locatie) aangewezen Gezonde School-coördinator nam in het schooljaar 2022-2023 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 
  • Scholen (locaties) die in de periode mei-juni 2022 ondersteuning toegekend kregen voor ronde 2022, konden direct na toekenning tot en met 30 september 2022 een factuur indienen voor het eerste gedeelte van het ondersteuningsbedrag. De tweede factuur kon, na een goedgekeurde verantwoording, worden ingediend tussen 1 januari en 30 september 2023.

Toekenning

De scholen (locaties) die in aanmerking kwamen voor het ondersteuningsaanbod voldeden aan de toekenningscriteria uit het programmaplan van Gezonde School voor 2021-2024

  • basisscholen die zich bevinden in aandachtswijken (en scholen voor speciaal onderwijs; 
  • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs;
  • vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo))-scholen (basis- en kaderberoepsgericht);
  • mbo-aanvragen voor Entree- en niveau-2-opleidingen; 
  • scholen die geen toekenning hebben gekregen in eerdere rondes.