Stappen

Hieronder ziet u precies wat u op welk moment moet doen als u gebruik wil maken van het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2021-2022.

8 maart- 19 april 2021: Indienen aanvraag

Scholen kunnen zich registreren en een aanvraag indienen voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2021-2022. U dient de aanvraag in via mijngezondeschool.nl.

mei 2021: Toekenning

U hoort in mei 2021 of de ondersteuning aan uw school is toegekend.

mei - september 2021: Voorbereidingen

  • De school wijst een Gezonde School-coördinator aan en u kunt aan het werk met de voorbereiding van de Gezonde School-aanpak.
  • De school neemt één of meer Gezonde School-thema's op in het schoolwerkplan en jaarplan voor het volgende schooljaar.

1 mei - 30 september 2021: Facturatie

Na de toekenning kan 40% van het subsidiebedrag gefactureerd worden door het aanmaken van een eerste factuur. Het indienen van deze factuur is mogelijk tot en met 30 september 2021.

1 september 2021 - 30 juni 2022: Uitvoeren activiteiten

Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur.

november 2021 - maart 2022: Scholing

De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2021-2022 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 

1 januari - 30 juni 2022: Verantwoorden

U maakt  via mijngezondeschool.nl  inzichtelijk hoe de subsidiegelden zijn besteed. Dit kan op twee manieren:

  • Door het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School (po, so, vo en mbo)
  • Door het beantwoorden van de verantwoordingsvragen. U vraagt dan geen themacertificaat aan.

1 januari - 30 september 2022: Evaluatie en facturatie

U vult de evaluatie in via mijngezondeschool.nl.

Als de verantwoording is goedgekeurd, maakt u een tweede factuur aan voor het declareren van de overige 60% van het subsidiebedrag. Het indienen van deze declaratie is mogelijk tot en met 30 september 2022.