Stappen

Hieronder zie je precies wat je op welk moment moet doen als je gebruik wilt maken van het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2022-2023.

7 maart - 19 april 2022: Indienen aanvraag

Scholen kunnen zich registreren en een aanvraag indienen voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2022-2023. Je dient de aanvraag in via Mijngezondeschool.nl.

mei 2022: Toekenning

Je hoort in mei 2022 of de ondersteuning aan jouw school is toegekend.

mei - september 2022: Voorbereidingen

  • De school wijst een Gezonde School-coördinator aan en je kunt aan het werk met de voorbereiding van de Gezonde School-aanpak.
  • De school neemt één of meer Gezonde School-thema's op in het schoolwerkplan en jaarplan voor het volgende schooljaar.

mei - 30 september 2022: Facturatie

Direct na de toekenning kan 40% van het ondersteuningsbedrag gefactureerd worden door het aanmaken van een eerste factuur. Het indienen van deze factuur is mogelijk tot en met 30 september 2022.

1 september 2022 - 30 juni 2023: Uitvoeren activiteiten

Uitvoeringsfase op school van de gekozen activiteiten. De school krijgt ondersteuning van de Gezonde School-adviseur.

november 2022 - maart 2023: Scholing

De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2022-2023 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 

1 januari - 30 juni 2023: Verantwoorden

Je maakt  via Mijngezondeschool.nl  inzichtelijk hoe de subsidiegelden zijn besteed. Dit kan op twee manieren:

  • Door het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School (po, so, vo en mbo)
  • Door het beantwoorden van de verantwoordingsvragen. Je vraagt dan geen themacertificaat aan.

1 januari - 30 september 2023: Evaluatie en facturatie

Je vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl.

Als de verantwoording is goedgekeurd, maak je een tweede factuur aan voor de overige 60% van het ondersteuningsbedrag. Het indienen van deze factuur is mogelijk tot en met 30 september 2023.