Decoratieve foto van leerlingen die tuinieren

Stappen voor ondersteuningsronde 2024-2025

Hieronder zie je precies wat je op welk moment moet doen als je gebruik wilt maken van het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2024-2025.

4 maart - 15 april 2024: Indienen aanvraag

Scholen (locaties) in het primair onderwijs, gespecialiseerd onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) kunnen zich registreren en een aanvraag indienen voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2024-2025. Ga hiervoor naar Mijngezondeschool.nl.

mei 2024: Toekenning

Je hoort in mei 2024 of het ondersteuningsaanbod Gezonde School aan jouw school is toegekend.

mei - september 2024: Voorbereidingen

mei - 30 september 2024: Facturatie

Direct na de toekenning kan jouw schoollocatie 40% van het ondersteuningsbedrag factureren. Het is aanmaken van factuur 1 is mogelijk tot en met 30 september 2024.

1 september 2024 - 30 juni 2025: Uitvoeren activiteiten

Jouw school voert de gekozen activiteiten uit. Hierbij krijgt de school ondersteuning van de Gezonde School-adviseur.

november 2024 - maart 2025: Scholing

De door de schoollocatie aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2024-2025 deel aan scholing van Gezonde School.

1 januari - 30 juni 2025: Verantwoorden

Je maakt duidelijk waaraan het ondersteuningsbedrag is besteed. Dit kan op twee manieren:

1. Je vraagt een themacertificaat aan van Gezonde School. Dit doe je via Mijngezondeschool.nl.

OF

2. Je beantwoordt de verantwoordingsvragen van het ondersteuningsaanbod Gezonde School in Mijngezondeschool.nl. Je vraagt dan geen themacertificaat aan.  Het indienen van de verantwoording is mogelijk tot en met 30 juni 2025.

1 januari - 30 september 2025: Evaluatie en facturatie

Je vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl.

Als de verantwoording is goedgekeurd, maak je factuur 2 aan voor de overige 60% van het ondersteuningsbedrag. Het indienen van deze factuur is mogelijk tot en met 30 september 2025.