Decoratieve foto van leerlingen die tuinieren

Stappen voor ondersteuningsronde 2023-2024

Hieronder zie je precies wat je op welk moment moet doen als je gebruik wilt maken van het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2023-2024.

Van maandag 4 maart 2024 tot en met maandag 15 april 2024 zijn deze stimuleringsregelingen aan te vragen voor de periode 2024-2025.

6 maart - 17 april 2023: Indienen aanvraag

Scholen (locaties) in het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs ) kunnen zich registreren en een aanvraag indienen voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School 2023-2024. Ga hiervoor naar Mijngezondeschool.nl.

mei 2023: Toekenning

Je hoort in mei 2023 of het ondersteuningsaanbod Gezonde School aan jouw school is toegekend.

mei - september 2023: Voorbereidingen

mei - 30 september 2023: Facturatie

Direct na de toekenning kan jouw schoollocatie 40% van het ondersteuningsbedrag factureren. Het is aanmaken van factuur 1 is mogelijk tot en met 30 september 2023.

1 september 2023 - 30 juni 2024: Uitvoeren activiteiten

Jouw school voert de gekozen activiteiten uit. Hierbij krijgt de school ondersteuning van de Gezonde School-adviseur.

november 2023 - maart 2024: Scholing

De door de schoollocatie aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2023-2024 deel aan scholing van Gezonde School.

1 januari - 30 juni 2024: Verantwoorden

Je maakt duidelijk waaraan het ondersteuningsbedrag is besteed. Dit kan op twee manieren:

1. Je vraagt een themacertificaat aan van Gezonde School. Dit doe je via Mijngezondeschool.nl.

OF

2. Je beantwoordt de verantwoordingsvragen van het ondersteuningsaanbod Gezonde School in Mijngezondeschool.nl. Je vraagt dan geen themacertificaat aan.  Het indienen van de verantwoording is mogelijk tot en met 30 juni 2024.

1 januari - 30 september 2024: Evaluatie en facturatie

Je vult de evaluatie in via Mijngezondeschool.nl.

Als de verantwoording is goedgekeurd, maak je factuur 2 aan voor de overige 60% van het ondersteuningsbedrag. Het indienen van deze factuur is mogelijk tot en met 30 september 2024.