In 2021 hebben 550 scholen het ondersteuningsaanbod Gezonde School toegekend gekregen. In totaal gaan 407 basisscholen, 105 scholen in het voortgezet onderwijs en 38  mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-locaties aan de slag met Gezonde School. De thema’s Voeding, Bewegen en sport en Welbevinden blijven de meest gekozen thema’s waarmee scholen aan de slag gaan.

Het ondersteuningsaanbod Gezonde School bestaat uit een geldbedrag van € 3.000,- per school. Een school kan dit bedrag inzetten voor:

Naast het bedrag van € 3.000,- krijgen scholen gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de  GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) en zijn er diverse scholingsmogelijkheden voor de Gezonde School-coördinator.

 Tijdspad

  • Scholen konden zich van maandag 8 maart tot en met maandag 22 april 2021 registreren en aanmelden voor het ondersteuningsaanbod. 
  • De toekenning vond plaats in mei 2021, zodat de school tijdig een Gezonde School-coördinator kan aanwijzen en één of meer Gezonde School-thema’s kan opnemen in het schoolwerkplan en jaarplan voor het volgende schooljaar. 
  • De door de school aangewezen Gezonde School-coördinator neemt in het schooljaar 2021-2022 deel aan het scholingsaanbod Gezonde School. 
  • Scholen die in mei 2021 ondersteuning toegekend kregen voor ronde 2021, konden direct na toekenning tot en met 30 september 2021 een factuur indienen voor het eerste gedeelte van het ondersteuningsbedrag. De tweede factuur kon, na een goedgekeurde verantwoording, worden ingediend tussen 1 januari en 30 september 2022.

Toekenning

De scholen die in aanmerking kwamen voor het ondersteuningsaanbod voldeden aan de toekenningscriteria uit het programmaplan van Gezonde School voor 2021-2024

  • basisscholen die zich bevinden in aandachtswijken (en scholen voor speciaal onderwijs; 
  • scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs;
  • vmbo Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) (Voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo)) scholen  basis- en kaderberoepsgericht;
  • mbo aanvragen voor Entree- en niveau-2-opleidingen; 
  • scholen die geen toekenning hebben gekregen in eerdere rondes.