U bent hier

Overzicht partners Gezonde School

Landelijke partners

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) financiert de uitvoering van Gezonde School

 

 

Het RIVM Versterkt samen met partners samenhangende en effectieve lokale gezondheidsbevordering binnen het onderwijs

 

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) financieren de uitvoering het ondersteuningsaanbod. De uitvoering hiervan is belegd bij het RIVM Centrum Gezond leven en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL)

 

Logo VO-Raad, Vanuit de onderwijsagenda zijn diverse middelen beschikbaar om scholen te ondersteunen om Gezonde School te worden

 

Logo PO Raad, Vanuit de onderwijsagenda zijn diverse middelen beschikbaar om scholen te ondersteunen om Gezonde School te worden.

Logo GGD GHOR, Beheerder van het vignet Gezonde School. Daarnaast richt GGD GHOR Nederland zich op draagvlak binnen de GGD’en (zowel op bestuurlijk als op uitvoerend niveau)

 

Logo Rutgers, Dragen vanuit hun thema-specifieke deskundigheid (Relaties en seksualiteit) bij aan Gezonde School.

 

Logo Soaaids, Dragen vanuit hun thema-specifieke deskundigheid (Relaties en seksualiteit) bij aan Gezonde School.

Logo Trimbos, Dragen vanuit hun thema-specifieke deskundigheid (Sociaal emotioneel welbevinden en  Roken-, alcohol- en drugspreventie) bij aan Gezonde School.

 

Logo VeiligheidNL, Dragen vanuit hun thema-specifieke deskundigheid (Fysieke veiligheid ) bij aan Gezonde School.

 

Logo Pharos, Dragen vanuit hun thema-specifieke deskundigheid (Welbevinden en sociale veiligheid) bij aan Gezonde School.

Logo KVLO, Dragen vanuit hun thema-specifieke deskundigheid (Bewegen en sport) bij aan Gezonde School

 

Logo NOC NSF, Dragen vanuit hun thema-specifieke deskundigheid (Bewegen en sport) bij aan Gezonde School

 

Logo Stichting School & Veiligheid, Dragen vanuit hun thema-specifieke deskundigheid (Sociaal emotioneel welbevinden) bij aan Gezonde School

Logo Hartstichting,  Dragen vanuit hun thema-specifieke deskundigheid bij aan Gezonde School

 

Logo KWF Kankerbestrijding, Dragen vanuit hun thema-specifieke deskundigheid bij aan Gezonde School

Logo Ouders en onderwijs

 

Logo TNO

 

 

 

Daarnaast zijn er nog:

  • Overige (landelijke) fondsen.
  • Landelijke eigenaren/ontwikkelaars van de Gezonde School-activiteiten die op deze website worden gepresenteerd.
  • Oberon, onderwijsbegeleidingsdiensten, sportserviceorganisaties, thuiszorgorganisaties, GGZ-instellingen, academische werkplaatsen en diverse RIVM-centra.

Lokale partners

  • Veel lokale GGD’en: Ondersteunen en begeleiden scholen bij het uitvoeren van de Gezonde School-aanpak en Gezonde School-activiteiten. Dit betreft vaak zowel adviseurs gezondheidsbevordering als medewerkers JGZ (en soms ook medisch milieukundigen, medewerkers infectieziektebestrijding, epidemiologen). Zij worden ook wel de Gezonde School-adviseurs genoemd.
  • Instellingen voor verslavingszorg.
  • JOGG-gemeenten: JOGG-gemeenten stimuleren dat scholen komen tot schoolbeleid voor sport, bewegen en gezonde voeding. Binnen de JOGG-gemeenten bestaat dus een extra ‘bedding’ (draagvlak op gemeentelijk niveau, ondersteuning) voor Gezonde School.
  • Lokale eigenaren/ontwikkelaars van de Gezonde School-activiteiten die op deze website worden gepresenteerd.

Diverse partners voeren samen met het onderwijs diverse leefstijlprogramma's (activiteiten) uit om een gezonde leefstijl onder jeugd te bevorderen.

Ook gevonden

Afdrukken:

Via printer