Het programma Gezonde School is een unieke samenwerking tussen de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland.

PO-Raad       VO-raadMBO RaadRijksinstituut voor Volksgezondheid en MilieuGGD GHOR Nederland

We werken nauw samen met de GGD’en en de volgende kennispartners:

 • Bureau Jeugd & Media;
 • Hersenstichting;
 • IVN Natuureducatie;
 • Kenniscentrum Sport en Bewegen;
 • KVLO;
 • Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid;
 • Pharos;
 • Ruimte-OK;
 • Rutgers;
 • SME;
 • Soa Aids Nederland;
 • Stichting School en Veiligheid;
 • Trimbos-instituut;
 • VeiligheidNL;
 • Voedingscentrum.

Deze partners dragen met hun kennis bij aan Gezonde School, bijvoorbeeld via de pagina’s over gezondheidsthema’s op Gezondeschool.nl, door het beoordelen van aanvragen voor een themacertificaat, het uitvoeren van audits of aan de deskundigheidsbevordering Gezonde School.

Het programma Gezonde School wordt (financieel) mogelijk gemaakt vanuit de volgende ministeries:

 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.