Over ons

Onder de vlag Gezonde School versterken we gezondheidsbevordering in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Logo Gezonde School

Gezonde School is een samenwerking

Binnen Gezonde School werken we samen met diverse organisaties.
In het Programmaplan Gezonde School 2017-2020 leest u over de plannen voor de uitvoering van Gezonde School. Een verkorte versie van het programmaplan leest u in de samenvatting. Deze is ook in het Engels beschikbaar. De highlights van 2017 staan in een compact document beschreven. 

Gezonde School bestaat onder andere uit:

  • De Gezonde School-aanpak: dit is een werkwijze voor scholen om structureel te werken aan gezondheid.
  • Gezonde School-activiteiten: concrete lesprogramma's en/of projecten die u kunt inzetten op school. Deze activiteiten vormen een onderdeel van de Gezonde School-aanpak.
  • Het vignet Gezonde School: hiermee laten scholen zien dat zij structureel aan gezondheid werken en voldoen aan de kwaliteitscriteria. Een school die het vignet heeft behaald, mag zich Gezonde School noemen.
  • De website Gezondeschool.nl: de centrale vindplek voor scholen met alle informatie over Gezonde School. 

De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten

Wat is het verband tussen Gezonde School-activiteiten, een gezonde leefstijl en schoolprestaties? Gezonde School-activiteiten kunnen leiden tot een gezondere leefstijl van leerlingen. En een gezonde leefstijl hangt weer samen met betere schoolprestaties. Dat blijkt uit een studie van overzichtsartikelen waarin de effectiviteit van GS-activiteiten is gemeten. In de factsheet 'De effectiviteit van Gezonde School-activiteiten' vindt u alle resultaten overzichtelijk bij elkaar, handig om een keuze voor Gezonde School-activiteiten te motiveren op uw school!

Programma's gezonde leefstijl binnen het onderwijs

Verschillende organisaties voeren initiatieven uit samen met het onderwijs om een gezonde leefstijl onder jeugd te bevorderen. De uitwerking van deze programma's (de concrete activiteiten) vindt u bij het tabblad Advies en ondersteuning. Ga naar algemene informatie over deze programma's.

Gezonde Kinderopvang

Voor professionals die werken in kinderdagverblijven en peuterspeelzalen is er de aanpak Gezonde Kinderopvang. Kijk hiervoor op de website gezondekinderopvang.nl

Partner Update Gezonde School en Gezonde Kinderopvang

Bent u als samenwerkingspartner betrokken bij de uitvoering van het programma Gezonde School? Meld u dan aan voor de Partner Update Gezonde School & Gezonde Kinderopvang. De Update verschijnt vier keer per jaar. Voor scholen is de nieuwsbrief Gezonde School beschikbaar. 

Afdrukken:

Via printer