Wil je samen met leerlingen werken aan een gezonde leefstijl in je lesaanbod? Maak gebruik van Gezonde School-activiteiten. Van deze activiteiten is de kwaliteit beoordeeld.

Wat is een Gezonde School-activiteit?

Binnen de Gezonde School-aanpak werk je met vaste stappen en vul je per thema vier pijlers in: Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Binnen de pijler Educatie adviseren we om één of meer Gezonde School-activiteiten in te zetten. Dit zijn lesmethoden en -activiteiten voor het onderwijs, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl voor leerlingen en studenten. Alle Gezonde School-activiteiten zijn van een goede kwaliteit en goed uitvoerbaar in de praktijk.

Wat kun je ermee?

Met een Gezonde School-activiteit kun je werken aan een bepaald gezondheidsthema, zoals Voeding, Bewegen en sport of Welbevinden. De meeste Gezonde School-activiteiten bestaan in ieder geval uit lesmateriaal en handleidingen voor leraren. Daarnaast kan er bijvoorbeeld materiaal voor ouderavonden bij zitten, of posters, folders en video’s.

Veel Gezonde School-activiteiten hebben een doorlopende lijn, voor meerdere leerjaren. Die kun je dus gebruiken om leerlingen of studenten structureel bepaalde kennis en vaardigheden aan te leren – iets dat belangrijk is om leerlingen en studenten een gezonde leefstijl te helpen ontwikkelen en behouden.

Wat je precies met een Gezonde School-activiteit kunt, hangt af van het doel dat jij en je collega’s voor ogen hebben en waar een Gezonde School-activiteit voor is bedoeld. Veel Gezonde School-activiteiten behandelen meerdere onderwerpen binnen een thema, andere zijn juist specifieker. Meer informatie vind je in het artikel Gezonde School-activiteiten uitgelegd.

Bekijk Gezonde School-activiteiten voor:

Gezonde School-activiteiten voor het primair onderwijs

decoratieve doto voor primair onderwijs

Gezonde School-activiteiten voor het gespecialiseerd onderwijs

decoratieve doto voor Speciaal onderwijs

Gezonde School-activiteiten voor het voortgezet onderwijs

Gezonde School-activiteiten voor het mbo