Wil je samen met studenten werken aan een gezonde leefstijl in je lesaanbod? Laat je inspireren door Gezonde School-activiteiten. Gezonde School promoot alleen activiteiten waarvan de kwaliteit is beoordeeld.

Deze vragen helpen je bij je keuze:

  • Welke activiteit past bij de ambitie van jouw schoollocatie?
  • Hoe kan de activiteit zo goed mogelijk worden benut om gestelde doelen te behalen? Denk aan het slim inzetten van budget, materialen, voorzieningen en tijd.
  • Is de activiteit een aanvulling op wat de schoollocatie al doet op het thema?
  • Wordt de activiteit aangeboden in de regio? Neem bij twijfel contact op met de eigenaar van de activiteit.
  • Hebben medewerkers voldoende kennis in huis of moeten zij eerst een training volgen? Eigenaren van Gezonde School-activiteiten geven regelmatig trainingen en scholing voor docenten.
  • Werk je al samen met een andere mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-locatie of -opleiding? Of met een school van een ander onderwijstype? Door aan hetzelfde thema te werken draag je bij aan een doorgaande lijn en maak je een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekender.

Tip: Bespreek met collega’s en studenten welke activiteit jullie willen uitvoeren en hoe deze activiteit aansluit bij de doelstellingen van jullie schoollocatie. Zorg continu voor draagvlak bij collega's en studenten.

Tip: Lees meer over Gezonde School-activiteiten in het artikel Gezonde School-activiteiten uitgelegd.

Tip: In het hele land zijn er Gezonde School-adviseurs die weten wat er speelt in de regio. Zij kunnen je adviseren over passende Gezonde School-activiteiten, samenwerken en stimuleringsregelingen.

Gezonde School-activiteiten worden door onafhankelijke professionals beoordeeld. Deze professionals zijn werkzaam in het beleid, de praktijk en de wetenschap. Deze beoordeling verloopt via het erkenningstraject van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)  en partners.

Gezonde School-activiteiten die voldoen aan de criteria zijn van goede kwaliteit, goed uitvoerbaar in de praktijk en hebben een grotere kans op effect.

De kwaliteit wordt beoordeeld op drie niveaus: 1) Goed beschreven  2) Goed onderbouwd en 3) Effectief. Het niveau zie je per Gezonde School-activiteit terug in de activiteitendatabase. Kijk voor meer informatie over erkenningen op Loketgezondleven.nl.