Gezonde School is een programma dat onderwijsprofessionals helpt om een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend te maken. Hieronder vind je informatie over:

De Gezonde School-aanpak

Het doel van de Gezonde School-aanpak is een gezonde leefstijl vanzelfsprekend te maken voor leerlingen en studenten. Dit lukt door met een stappenplan te werken aan een gezondheidsthema dat de school zelf kiest. Voorbeelden van thema's zijn: Voeding, Bewegen en sport, Mediawijsheid of Relaties en seksualiteit. Eerst bekijk je wat de school al doet aan het thema en dan versterk je wat goed gaat. Met de Gezonde School-aanpak zorg je voor een geheel.

Gezonde School-aanpak: zo werkt het

Tip: gebruik de toolkit

In de toolkit vind je handige (informatie)materialen die je helpen bij het werken met de Gezonde School-aanpak. Bekijk de toolkit voor primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Bekijk het stappenplan

Ga naar het stappenplan voor: primair onderwijsspeciaal onderwijsvoortgezet onderwijs of mbo.

Succesfactoren

In elke stap is betrokkenheid van school en ouders en verzorgers een succesfactor. Leraren hebben een voorbeeldfunctie. Denk aan gezonde traktaties in de lerarenkamer, niet roken rondom school en in de pauze samen sporten of bewegen met leerlingen en studenten. De hulp van ouders en verzorgers is nodig om het gedrag van leerlingen binnen en buiten school te veranderen. Met de Gezonde School-aanpak kies je daarom samen met collega’s, leerlingen of studenten en ouders en verzorgers doelen, acties en activiteiten.

Vier pijlers van Gezonde School

Voor elk gezondheidsthema werk je aan de vier pijlers van Gezonde School. Waarom? Zo bereik je een maximaal effect. Wat kun je per pijler doen?

  • Educatie: Besteed als school structureel aandacht aan het gezondheidsthema in de lessen. Probeer daarbij creatief te zijn. Denk bijvoorbeeld aan bewegend leren. Of laat een gezondheidsthema in verschillende vakken aan bod komen.

  • Schoolomgeving: Pas de fysieke en sociale omgeving van de school aan om gezond gedrag te stimuleren. Denk aan de inrichting van het schoolplein of afspraken met de supermarkten in de wijk. 

  • Signaleren: Weet waaraan je vroeg gezondheids- of leefstijlproblemen onder leerlingen of je studenten herkent. En wees hier samen met collega's (leraren én andere schoolmedewerkers) alert op. Zorg met collega's dat jullie goed op signalen reageren, bijvoorbeeld door te verwijzen naar passende hulp.

  • Beleid: Leg maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

Door het werken met de Gezonde School-aanpak komt er beweging in alle thema’s van Gezonde School. Er is meer bewustwording, meer zicht op subsidies en regelmatig komen collega’s op me af met leuke ideeën.

- Jesse Dorduijn,  Gezonde School-coördinator op het Picasso Lyceum, Zoetermeer

Samenwerken met de Gezonde School-adviseur

De Gezonde School-coördinator is de contactpersoon van jouw school voor: het team, de ouders, verzorgers en de Gezonde School-adviseur. Deze adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) begeleidt jouw school bij elke stap van de Gezonde School-aanpak en helpt je ook bij het aanvragen van het vignet Gezonde School.

Tip: krijg hulp van een adviseur

Jouw school staat er niet alleen voor. Neem contact op met de Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) in jouw regio.

Gezonde School-activiteiten

Een Gezonde School gebruikt Gezonde School-activiteiten. Deze activiteiten of lesmethodes zijn beoordeeld door onafhankelijke professionals. Ze voldoen aan kwaliteitscriteria en er is vaak onderzoek gedaan naar het effect op de gezondheid van leerlingen of studenten.

Bekijk de Gezonde School-activiteiten

Ga naar het overzicht voor: primair onderwijsspeciaal onderwijsvoortgezet onderwijs of mbo

Vignet Gezonde School

Volg je het stappenplan van de Gezonde School-aanpak en heeft jouw school een of meer thema's op orde? Vraag dan het vignet Gezonde School aan! Na een onafhankelijke kwaliteitstoets hoort u of uw school het vignet krijgt. Lees meer over het vignet Gezonde School voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voorgezet onderwijs of mbo.

Tip: hang het vignet op

Het vignet is een kwaliteitskeurmerk. Spijker het aan de muur en laat zien dat jouw school een Gezonde School is!

Stimuleringsregelingen

Scholen die aan een Gezonde School willen werken, kunnen een of meerdere stimuleringsregelingen aanvragen. Hiermee kunnen scholen meters maken op het gebied van een gezonde leefstijl. Scholen kunnen dan gebruikmaken van bijvoorbeeld geld, advies en scholing.

Bekijk de stimuleringsregelingen

Kinderen op de foto met een Gezonde School vlag