Hier vind je ondersteunende materialen die je kunt gebruiken bij het werken met de Gezonde School-aanpak. Zoals de e-learning, discussiekaarten en communicatiematerialen.

Je kunt de documenten downloaden en aanpassen naar de situatie op jouw school.   

Onderstaande materialen geven algemene achtergrondinformatie over Gezonde School. Je kunt deze uitdelen aan geïnteresseerden of gebruiken bij een presentatie tijdens een vergadering of ouderavond.

  • De flyer Gezonde School geeft een beknopte uitleg wat Gezonde School is, hoe het werkt en wat het programma biedt.
  • Gebruik de handige checklist ‘beginsituatie' om een beeld te krijgen van jullie basis om te werken aan Gezonde School.

  • Vul de Gezonde School-matrix in. Zo krijg je per thema overzichtelijk welke activiteiten jouw school al doet op de pijlers educatie, schoolomgeving, signaleren en beleid.  

  • Gebruik de discussiekaarten in de klas om met leerlingen over diverse gezondheidsthema’s in gesprek te gaan. Zo ontdek je hun wensen zijn en wat zij belangrijk vinden. 

  • De korte presentatie Gezonde School gaat in op wat Gezonde School is, waarom werken aan een gezonde leefstijl belangrijk is en hoe je samen aan Gezonde School kunt werken. 

  • De e-learning van Gezonde School is een introductie voor Gezonde School-coördinatoren en betrokken collega’s hoe je aan de slag gaat met Gezonde School. 

  • Maak gebruik van de Gezonde School-matrix. Dan kun je in één oogopslag zien of een thema al stevig staat of nog aandacht verdient. 

  • Maak gebruik van een themascan. Deze helpt je om passende doelen bij een thema te bepalen.  

  • Pak de themascan er nog eens bij. Kun je alles afvinken? Waar zie je nog kansen voor verbetering? 

Reacties zijn welkom!

Reacties op de materialen en de inhoud ervan, aanvullingen en/of suggesties zijn van harte welkom.
Mail naar: info@gezondeschool.nl.