Een Gezonde School werkt planmatig en integraal aan de gezondheid en gezonde leefstijl van leerlingen en docenten. 

Hoe wordt uw school een Gezonde School?

Planmatig werken betekent dat er voor elk van de volgende stappen aandacht is:

Gezonde School-aanpak