Wat heeft de Gezonde School-aanpak uw school opgeleverd? Wat ging goed, wat kan beter? Terugkijken is niet alleen belangrijk om te leren, maar geeft u ook de kans om successen te vieren. En om vooruit te kijken naar volgende thema's die aandacht verdienen.

Kijk terug op proces, resultaat en effect

Een evaluatie helpt u om uw aanpak te verbeteren. En u kunt zich hiermee verantwoorden naar uw directie en eventuele samenwerkingspartners. Er zijn verschillende manieren om te evalueren. Zoals een activiteit observeren, een logboek analyseren, een vragenlijst afnemen, een interview houden of een groepsgesprek voeren. Kies de methode die het beste past bij de vragen die u wilt beantwoorden:

 • Hoe verliep het proces: wat ging goed en wat kan beter? Bijvoorbeeld: de afstemming met de werkgroep, de communicatie met ouders en verzorgers, of de bewaking van de planning.
 • Welke resultaten heeft u behaald? Bijvoorbeeld: leerlingen hebben x keer per dag buiten gespeeld, x locaties werken met het nieuwe voedingsbeleid, x medewerkers volgden een speciale scholing.
 • Wat is het effect van de activiteiten? Bijvoorbeeld: minder leerlingen en studenten met overgewicht, partnerschap met ouders, minder ziekteverzuim van medewerkers.

Tips voor een snelle evaluatie

 • Bekijk de ingevulde Gezonde School-matrix en vul deze aan met de uitgevoerde activiteiten. Zo krijgt u inzicht in de voortgang en het resultaat van alle inspanningen. Is de Gezonde School-aanpak uitgevoerd zoals beschreven in het plan van aanpak, met aandacht voor alle pijlers?
 • Bekijk  de bijgehouden gegevens van activiteiten. Hoeveel leerlingen en studenten deden mee? Hoeveel geld en tijd koste elke activiteit? Wat heeft het opgeleverd?. Uit deze gegevens  kunt u concluderen of het budget hoog genoeg was, of de coördinator genoeg uren had en of u de activiteiten volgend jaar weer inzet.
 • Gebruik ook de uitkomsten van tussentijdse besprekingen met directie, leerlingen en studenten, medewerkers, ouders en verzorgers.
 • Vraag leerlingen en studenten, ouders en verzorgers hoe zij de Gezonde School-aanpak hebben ervaren. Zijn zij tevreden? Waren zij steeds goed geïnformeerd? Merken zij resultaat? Wat kan beter of anders?
 • Stel dezelfde vragen aan medewerkers, maar dan  specifieker. Bijvoorbeeld: Merk je dat de sfeer in de klas beter is? Nemen leerlingen en studenten meer fruit mee? Hoeveel leerlingen en studenten zijn gestopt met roken? Het gaat daarbij niet om concrete cijfers, maar om het gevoel en de persoonlijke beleving van succes. Dit gevoel is ook belangrijk om draagvlak voor uw aanpak te behouden.

Voorbeeldvragen voor een evaluatie

Doe de evaluatie bij voorkeur samen met anderen, bijvoorbeeld met uw werkgroep. Daarbij kunt u de volgende voorbeeldvragen gebruiken:

 • Welke activiteiten zijn uitgevoerd? Is er iets veranderd op één van de vier pijlers van Gezonde School?
 • Welke resultaten ziet u bij leerlingen en studenten, medewerkers, ouders en verzorgers? 
 • Zijn directie, leerlingen en studenten, medewerkers, ouders en verzorgers tevreden? Waaruit blijkt dat?
 • Is er voldoende draagvlak?
 • Hoe verloopt de samenwerking in de werkgroep?
 • Wat ging er goed? Waar bent u trots op? Wat kon beter? Welke doelen zijn behaald
 • Welke successen kunt u vieren? Kunt en wilt u een themacertificaat Gezonde School aanvragen?
 • Hoe gaat het nu verder? Is het nodig om een nieuw plan van aanpak te maken?

Vier uw successen

Tijdens de evaluatie ziet u wat uw school allemaal heeft bereikt. Sta daar eens bij stil. Vier af en toe kleine of grote successen. Sommige successen viert u misschien alleen met de werkgroep. Heeft uw school binnen een thema alle pijlers van Gezonde School op orde? Vier dat bijvoorbeeld met een feestelijke themadag voor alle leerlingen en studenten, medewerkers, ouders en verzorgers.

Nodig ook lokale partners uit om de samenwerking een extra stimulans te geven. Benader lokale media voor een artikel in de krant en deel het succes in de nieuwsbrief van de school of op social media. Dit is ook het moment om een themacertificaat aan te vragen.

Vignet Gezonde School

Na het behalen van minimaal één themacertificaat ontvangt uw school het vignet Gezonde School. Uw school mag zich dan drie jaar lang een Gezonde School noemen. Bekijk de criteria waaraan uw school moet voldoen om in aanmerking te komen voor een themacertificaat:

 • criteria themacertificaat voor primair onderwijs
 • criteria themacertificaat voor speciaal onderwijs (link volgt)
 • criteria themacertificaat voor voortgezet onderwijs
 • criteria themacertificaat voor mbo 

Is het vignet Gezonde School toegekend? Bespreek dan in de werkgroep hoe uw school dit succes viert. Nodig bijvoorbeeld een wethouder uit om het vignet uit te reiken in aanwezigheid van alle leerlingen en studenten, medewerkers, ouders en verzorgers. Benader lokale media en deel het nieuws op de social media-kanalen van uw school.

Tag Gezonde School op social media

Tag Gezonde School op social media

Gebruik #gezondeschool bij berichten op social media en tag ons op Facebook @Gezondeschool.nl en Twitter @GezondeschoolNL en LinkedIn. Gezonde School deelt vervolgens uw nieuwsbericht. 

Kijk vooruit

Beoordeel de uitkomsten van de evaluatie om te zien waar u kunt bijsturen. Wat is er nodig om ervoor te zorgen dat het thema dagelijkse praktijk wordt? Hoe houdt u draagvlak voor het gekozen thema?

Dit is ook het moment om te onderzoeken of u met een ander thema van start wilt gaan. Gebruik hiervoor de inventarisatie van thema’s uit stap 1. Zorg ervoor dat u een nieuw thema kiest voordat het volgende schooljaar van start gaat. Zo plant u nieuwe activiteiten en acties tijdig in.

Zo houdt u de aandacht vast

Het is belangrijk dat een gezonde leefstijl onderdeel wordt van het DNA van uw school. Dat vraagt om continue aandacht. Zo houdt u de aandacht voor de Gezonde School vast:

 • Zorg ervoor dat uw aanpak wordt opgenomen in het schoolbeleid of de strategienota van het bestuur. Bespreek met uw werkgroep  hoe u de directie en het bestuur hierover adviseert.
 • Zorg ervoor dat Gezonde School-activiteiten een plek krijgen in de jaarplannen, met voldoende uren en budget.
 • Stel voor elke activiteit een van de werkgroepleden verantwoordelijk en zorg voor vervanging bij afwezigheid.
 • Bekijk elk jaar of de activiteiten nog passen bij de doelen uit het plan van aanpak en voeg zo nodig nieuwe activiteiten toe.
 • Blijf mensen binnen en buiten uw school bij uw aanpak betrekken. Zo vergroot u uw draagvlak en daarmee de kans dat u de Gezonde School-aanpak kunt voortzetten.