Voor een succesvolle Gezonde School-aanpak heeft u een vast aanspreekpunt en een werkgroep nodig. Het aanspreekpunt heeft een centrale coördinerende rol op school. Via de werkgroep betrekt u iedereen die een rol heeft in de aanpak.

Kies een aanspreekpunt

Een geschikt aanspreekpunt of coördinator is een medewerker van uw school die enthousiast is over de Gezonde School-aanpak. Wat doet een Gezonde School-coördinator?

 • Begeleidt alle stappen uit de Gezonde School-aanpak.
 • Coördineert de activiteiten die vallen onder een thema.
 • Informeert en betrekt leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers.
 • Is het centrale aanspreekpunt voor vragen over een gezonde leefstijl.

Tips

 • Zorg ervoor dat de coördinator genoeg ruimte heeft in het takenpakket. Taakuren kunt u eventueel vergoeden uit (een deel van) het Ondersteuningsaanbod Gezonde School.
 • Laat leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers weten wie de Gezonde School-coördinator is.
 • Alles wat een coördinator moet weten, staat in de Introductie Gezonde School.

Stel een werkgroep samen

Een werkgroep is belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak voor de Gezonde School-aanpak en het plan van aanpak voor uw school. Wat doet een werkgroep?

 • Denkt mee over bijvoorbeeld het thema, de activiteiten en de evaluatie.
 • Is betrokken bij alle vervolgstappen van de Gezonde School-aanpak.

Tips voor de samenstelling van uw werkgroep

Stel de werkgroep breed samen. Nodig deelnemers uit die enthousiast zijn en graag meedoen. Denk hierbij aan:

 • Docenten, intern begeleiders, leerjaar- of zorgcoördinatoren.
 • Een of meer ouders of verzorgers (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de ouderraad of medezeggenschapsraad).
 • Een of meer leerlingen (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de leerlingenraad).
 • Een vertegenwoordiger van de directie.

Maak slim gebruik van de aanwezige kennis binnen en buiten uw school. Dat kan door de samenstelling van de werkgroep per thema te variëren of door specialisten uit te nodigen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De conciërge (als uw school kiest voor het thema Welbevinden).
 • De kantinemedewerkers (als uw school kiest voor het thema Voeding).
 • De gymdocenten (als uw school kiest voor het thema Bewegen en sport).
 • Externe experts, zoals een combinatiefunctionaris of buurtsportcoach.

Uw Gezonde School-adviseur kan de werkgroep ondersteunen als procesbegeleider.

Zo werkt u aan draagvlak

Werken aan Gezonde School is leuker en makkelijker als u het samen met anderen doet. Betrek daarom directie, medewerkers, ouders en verzorgers zo veel mogelijk. Denk ook aan organisaties buiten uw school, zoals sportverenigingen en welzijnsorganisaties. Begin met informeren en interesseren en laat ze daarna meedenken en meedoen. Dit zorgt ervoor dat uw plan ook hun plan wordt. Bekijk meer tips voor het creëren van draagvlak.

Zo doen zij het

OBS de Springbok uit Den Haag heeft een leerlingwerkgroep Gezonde School. Leerlingen uit deze werkgroep beslissen mee over het beleid van de school. Dat vergroot de kans dat de doelen behaald worden.