Voor een succesvolle Gezonde School-aanpak heb je een vast aanspreekpunt en een werkgroep nodig. Het aanspreekpunt heeft een centrale coördinerende rol op school. Via de werkgroep betrek je iedereen die een rol heeft in de aanpak.

Kies een aanspreekpunt

Een geschikt aanspreekpunt of coördinator is een medewerker van de school die enthousiast is over de Gezonde School-aanpak. Wat doet een Gezonde School-coördinator?

 • Begeleidt alle stappen uit de Gezonde School-aanpak.
 • Coördineert de activiteiten die vallen onder een thema.
 • Informeert en betrekt leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers.
 • Is het centrale aanspreekpunt voor vragen over een gezonde leefstijl.

De coördinator aan het werk

 • Zorg ervoor dat de coördinator genoeg ruimte heeft in het takenpakket. Taakuren kun je eventueel vergoeden uit (een deel van) het Ondersteuningsaanbod Gezonde School.
 • Laat leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers weten wie de Gezonde School-coördinator is.
 • Alles wat een coördinator moet weten, staat in de Introductie Gezonde School.

Tip: gebruik de toolkit

In de toolkit vind je handige (informatie)materialen die je helpen bij het werken met de Gezonde School-aanpak.

Stel een werkgroep samen

Een werkgroep is belangrijk voor het verkrijgen van draagvlak voor de Gezonde School-aanpak en het plan van aanpak voor de school. Wat doet een werkgroep?

 • Denkt mee over bijvoorbeeld het thema, de activiteiten en de evaluatie.
 • Is betrokken bij alle vervolgstappen van de Gezonde School-aanpak.

Samenstelling van de werkgroep

Stel de werkgroep breed samen. Nodig deelnemers uit die enthousiast zijn en graag meedoen. Denk hierbij aan:

 • Docenten, intern begeleiders, leerjaar- of zorgcoördinatoren.
 • Een of meer ouders of verzorgers (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de ouderraad of medezeggenschapsraad).
 • Een of meer leerlingen (bijvoorbeeld vertegenwoordigers van de leerlingenraad).
 • Een vertegenwoordiger van de directie.

Maak slim gebruik van de aanwezige kennis binnen en buiten jouw school. Dat kan door de samenstelling van de werkgroep per thema te variëren of door specialisten uit te nodigen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • De conciërge (als de school kiest voor het thema Welbevinden).
 • De kantinemedewerkers (als de school kiest voor het thema Voeding).
 • De gymdocenten (als de school kiest voor het thema Bewegen en sport).
 • Externe experts, zoals een combinatiefunctionaris of buurtsportcoach.

De Gezonde School-adviseur kan de werkgroep ondersteunen als procesbegeleider.

Zo werk je aan draagvlak

Werken aan Gezonde School is leuker en makkelijker als je het samen met anderen doet. Betrek daarom directie, medewerkers, ouders en verzorgers zo veel mogelijk. Denk ook aan organisaties buiten de school, zoals sportverenigingen en welzijnsorganisaties. Begin met informeren en interesseren en laat ze daarna meedenken en meedoen. Dit zorgt ervoor dat jouw plan ook hun plan wordt. Bekijk meer tips voor het creëren van draagvlak.

Zo doen zij het

OBS de Springbok uit Den Haag heeft een leerlingwerkgroep Gezonde School. Leerlingen uit deze werkgroep beslissen mee over het beleid van de school. Dat vergroot de kans dat de doelen behaald worden.