Voordat je aan de slag gaat met een thema is het belangrijk om de beginsituatie van jouw school in kaart te brengen. Een goede basis is een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen werken aan een gezonde leefstijl. Door de beginsituatie van jouw school in kaart te brengen weet je wat er goed gaat, wat aandacht nodig heeft en waar jullie kansen liggen. Drie onderdelen zijn hierin van belang:

Tip: gebruik de checklist beginsituatie

Met een handige checklist krijg je een volledig beeld van jullie beginsituatie.

Bekijk de checklist beginsituatie

De ambitie

Het is belangrijk om een duidelijke ambitie te hebben als het gaat om het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen. Deze ambitie kun je breed communiceren om (extra) draagvlak te krijgen voor activiteiten. Bovendien is het dan voor iedereen op jouw school duidelijk waar jullie naartoe werken op het gebied van gezondheid en leefstijl. 

Deze vragen kunnen je op weg helpen om de ambitie goed in beeld te krijgen: 

 • Welke ambities heeft de school voor het werken aan gezonde leefstijl? Hoe sluiten deze ambities aan bij de visie en cultuur van de school?
 • Is deze ambitie voor een gezonde leefstijl vastgelegd in het beleid? En is deze nog actueel?
 • Wordt de ambitie breed en actief gedeeld met collega's, leerlingen, ouders en verzorgers?
 • Steunt jullie schoolleiding deze ambitie actief

Tip: neem burgerschap mee in de ambitie

Welke visie heeft jouw school al op burgerschap? Hierin kun je verbinding vinden met de ambitie op het gebied van een gezonde leefstijl. 

Jullie vertrekpunt

Wat doet jouw school al aan een gezonde leefstijl? En hoe staat het met de sociale veiligheid op jouw school? Dit wil je weten om goed beeld van jullie vertrekpunt te krijgen. Zo is een veilig en inclusief klimaat een voorwaarde voor succesvol werken aan een gezonde leefstijl.

Breng in kaart wat jullie doen en kijk of dit aansluit bij jullie leerlingen. Deze vragen kunnen je op weg helpen om jullie vertrekpunt goed in beeld te krijgen:

 • Weet je voldoende over de gezondheid van de leerlingen? 
  • Tip: Kijk eens naar de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) om inzicht te krijgen in de gezondheid van de leerlingen in de gemeente waar de school staat.
 • Ken je de leerlingpopulatie van jouw school en zijn er specifieke groepen die extra aandacht verdienen? Hoeveel leerlingen hebben bijvoorbeeld overgewicht? Hoe vaak kunnen ze naar buiten om te pauzeren, te spelen of te sporten? Weet je welke leerlingen een ingewikkelde thuissituatie of leer- en gedragsproblemen hebben?
  • Tip: gegevens over leerlingen staan bijvoorbeeld in de monitor sociale veiligheid, het leerlingvolgsysteem, incidentenregistratie en de leerlingenadministratie. Vraag jouw Gezonde School-adviseur welke gegevens de GGD heeft. 
 • Weet je aan welke gezondheidsthema’s jullie nu werken en op welke manier?
 • Is er op jullie school nu voldoende aandacht voor een veilig en inclusief schoolklimaat? 

Afkijken bij Ubbo Emmius: laat je niet afschrikken, maar begin

Het Ubbo Emmius in Winschoten begon met inventariseren hoe ze ervoor stonden en kijk waar ze nu staan. Meer weten? Lees Kijk waar je al goed in bent en begin!

Kansen

Bekijk vanuit verschillende perspectieven welke kansen op succesvol werken aan gezonde leefstijl er zijn voor jullie school.

Onderstaande vragen kunnen je op weg helpen om de kansen in kaart te brengen: 

 • Ben je voldoende op de hoogte van de behoeften van leerlingen (en medewerkers)? 
  • Tip: gebruik de discussiekaarten om met de leerlingen over diverse gezondheidsthema's in gesprek te gaan, bijvoorbeeld in een (mentor)les. Of vraag de leerlingenraad om de wensen van leerlingen te peilen.
 • Weet je welke prioriteiten in het schoolbeleid staan en welke kansen deze bieden voor het werken aan gezonde leefstijl?
 • Werk je al samen met organisaties en initiatieven op het gebied van gezonde leefstijl om je school heen? Of andere scholen in jullie buurt? Denk hierbij ook aan mogelijkheden die een gemeentelijk gezondheidsbeleid kan bieden; is jullie gemeente bijvoorbeeld een JOGG-gemeente? 
  • Tip 1: vraag eens na bij een Gezonde School-adviseur wat er allemaal speelt in jouw gemeente. Die kan je helpen met het leggen van de verbinding met organisaties en initiatieven.
  • Tip 2: in de kaart voor gezonde jeugd kun je zien of jouw gemeente ook actief is op de programma's JOGG en Gezonde Kinderopvang, of welke andere scholen in de buurt met de Gezonde School-aanpak werken.

Tip: betrek de Gezonde School-adviseur

De Gezonde School-adviseur kan veel meer dan verbindingen leggen met andere partijen. Het is dus handig de adviseur op de hoogte te houden van de stappen die jouw school neemt, hoe het gaat en waar je advies bij kunt gebruiken. Vind jouw Gezonde School-adviseur.