Verloopt het werken met de Gezonde School-aanpak volgens plan? Check met regelmaat de voortgang. Wat gaat goed en wat kan beter? Schaaf indien nodig het plan en de uitvoering bij.

Houd zicht op het proces en verbeter

Door het proces te monitoren, brengt u in kaart hoe het gaat met de activiteiten. Ook ontstaat inzicht in succesfactoren, verbeterpunten en wat er nodig is voor een eventueel vervolg. Zo kunt u tijdig bijsturen én verzamelt u informatie hoe u het in volgende periode nog beter kunt doen. 

Hoe houdt u vinger aan de pols?

  • Noteer bij het uitvoeren van een activiteit een aantal gegevens. Bijvoorbeeld: hoeveel kinderen doen mee, hoe bevalt de Gezonde School-activiteit en hoeveel geld en tijd kost de activiteit?
  • Bespreek met zowel de directie, het team, ouders en leerlingen/studenten wat goed gaat en wat beter kan. Leg de bevindingen vast. De leerpunten kunt u gebruiken om bij te sturen.
  • Leg in een logboek vast wat er gebeurt, tegen welke problemen u aanloopt en welke ideeën u heeft voor verbetering. Analyseer het logboek regelmatig, omdat hier belangrijke procesinformatie in staat.

Tip

  • Houd zicht op het draagvlak voor Gezonde School. Is iedereen nog enthousiast of is er behoefte aan andere activiteiten of het oppakken van een ander thema? Vraag het de werkroep Gezonde School, ouders, leerlingen/studenten en andere betrokkenen wat er nodig is om actief te blijven met de Gezonde School-aanpak.
  • Heeft uw school een nieuwsbrief? Besteed dan in elke editie aandacht aan het gekozen thema. Vertel wat de school doet en hoe kinderen en ouders thuis aan het thema kunnen werken. Denk ook aan een interview met een leerling, ouder of docent hoe het is om aan Gezonde School te werken.

Inspiratie

  • De Koningin Julianaschool in Culemborg informeert ouders over de Gezonde School-aanpak via hun website.
  • Op de website van Het Hilfertsheem College in Hilversum staat de visie op de thema’s Voeding, Roken, alcohol- en drugspreventie en Relaties en seksualiteit vermeld.
  • Stichting Openbaar Onderwijs Marenland heeft een magazine uitgebracht met als thema gezondheid en hoe ze daar in het onderwijs op inspelen.
  • Bekijk het format voor het maken van een communicatieplan over de Gezonde School-aanpak (poprimair onderwijs , vo en mbo).