Hoe zorg je ervoor dat een gezonde leefstijl vanzelfsprekend wordt voor leerlingen? De Gezonde School-aanpak helpt je daarbij.

Met de Gezonde School-aanpak zorg je ervoor dat er samenhang komt in alles wat de school doet rondom een gezonde leefstijl. Volg het stappenplan om op jouw school aan de slag te gaan:

  • De aanpak gaat uit van wat jouw school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij wensen en behoeften van de school.
  • Stapsgewijs maak je een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekend.
  • Samenwerken aan Gezonde School is belangrijk voor succes. Daarom is er aandacht voor draagvlak in elke stap.
  • Jouw Gezonde School-adviseur kan je helpen met advies en ondersteuning.
  • Moeilijk en tijdrovend? Helemaal niet! Bekijk welke stappen je nu al kunt nemen met Gezonde School-aanpak: zo werkt het (filmpje).

Voorbereiden

Aan de slag met Gezonde School

Stap 1: De beginsituatie

Aan de slag met Gezonde School

Stap 2: Zorg voor een Gezonde School-coördinator

Aan de slag met Gezonde School

Stap 3: Kies een thema en doelen

Uitvoeren en evalueren

Aan de slag met Gezonde School

Stap 4: Maak een plan

Aan de slag met Gezonde School

Stap 5: Voer het plan uit

Aan de slag met Gezonde School

Stap 6: Kijk terug en blik vooruit

De gouden stap

De gouden stap

Succesfactoren

Creëer en behoud draagvlak

Bij alle stappen: creëer en behoud draagvlak

Ouderbetrokkenheid
Onderwijsprofessionals hebben een gesprek over welbevinden

Werk samen met ouders en verzorgers

Toolkit Gezonde School voortgezet onderwijs
Leerlingen bij kluisjes

Gebruik ondersteunende materialen uit de toolkit