Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, kwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Om dit mogelijk te maken, volgt het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu de eisen van 
Digitoegankelijk, de Nederlandse naam voor de Europese norm 301 549 die voorziet in toegankelijkheidsrichtlijnen voor overheidswebsites. Door toepassing van Digitoegankelijk worden websites en webapplicaties toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Zo krijgen onder andere dyslectici, kleurenblinden, slechtzienden en blinden dezelfde toegang tot overheidsinformatie als mensen die deze functiebeperkingen niet hebben.

Toegankelijkheidsverklaring

Kun je de inhoud van een document niet lezen, neem dan contact op!

Het kan voorkomen dat een document, zoals een pdf-bestand, niet volledig toegankelijk is. Heb je een document nodig dat nog toegankelijk moet worden gemaakt? Neem dan contact op via redactie@gezondeschool.nl. Vermeld in je bericht om welk document het gaat en vermeld je contactgegevens. Eén van onze redacteuren neemt contact met je op om samen te kijken hoe we het document voor jou toegankelijk kunnen maken.