Het is belangrijk dat studenten een actieve leefstijl ontwikkelen, zodat ze nu en later voldoende bewegen.

Op deze pagina lees je hoe je bewegen en sport op een blijvende manier kunt implementeren en hoe je een themacertificaat kunt behalen, zodat jouw school zich Gezonde School mag noemen.

Waarom werken aan bewegen en sport?

Waarom werken aan bewegen en sport?

  • Bewegen is goed voor het psychosociaal welbevinden. Zo kan beweging en sporten zorgen voor plezier en draagt het bij aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, zoals samenwerken, omgaan met tegenslagen en weerbaarheid. 
  • Door meer te bewegen ontwikkelen studenten een gezondere leefstijl.  
  • Meer bewegen op school verbetert de aandacht en schoolprestaties van studenten.
  • Het vergroot de kans dat studenten tijdens hun werkende leven voldoende bewegen en vitaal blijven. 
  • Ook leren ze wat wel en niet goed is voor hun gezondheid en vitaliteit.
  • Fitte studenten lopen minder risico op overgewicht. 
  • Studenten met een gezond gewicht zitten lekkerder in hun vel en verzuimen minder dan studenten met overgewicht.
  • Veel studenten zitten in een levensfase waarin ze minder gemotiveerd zijn om te bewegen.
  • Sport en bewegen dragen bij aan het voorkomen van voortijdig schoolverlaten.

Voor je begint...

Wat doet jouw school allemaal al?

Heb je de beginsituatie goed in kaart? Denk aan jullie ambitie, vertrekpunt en kansen. Met de themascan kun je afvinken wat je al op orde hebt.

Beginsituatie   Themascan

Heb je een Gezonde School-coördinator?

Wil je met succes aan de slag, stel dan een coördinator aan: een enthousiaste medewerker die ambassadeur is voor een gezonde leefstijl.

Gezonde School-coördinator

Werk met een gedegen stappenplan

Met het stappenplan van de Gezonde School-aanpak bereik je blijvend resultaat. Je kunt je resultaten gemakkelijker behouden.

Zo maak je een plan

Hoe zorg je voor draagvlak?

Draagvlak is een voorwaarde voor succes. Het betekent dat jouw plan ook het plan van alle betrokkenen wordt.

Zo creëer je draagvlak

Aan de slag met bewegen en sport

De Gezonde School-aanpak zorgt voor een blijvend resultaat. Werk aan bewegen en sport op jouw school aan de hand van de vier pijlers: educatie, schoolomgeving, signalering en beleid. 

✔ Educatie

✔ Schoolomgeving

✔ Signalering

✔ Beleid

Inspiratie

Afkijken mag!

Afkijken mag!

Leer van andere scholen die de Gezonde School-aanpak voor bewegen en sport toepassen.

Lees de praktijkverhalen

Meer inspiratie

Uitvoering van het plan

Uitvoering van het plan

Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van je plan? Bekijk onze tips.

Uitvoering

Terugblikken en vooruitkijken

Terugblikken en vooruitkijken

Evalueren, successen vieren, de aandacht vasthouden en vooruitkijken. Bekijk onze tips.

Terugblikken en vooruitkijken

Financiële en praktische ondersteuning

Met een stimuleringsregeling kun je praktische en financiële ondersteuning krijgen. Met het ondersteuningsaanbod bijvoorbeeld ontvangt jouw school advies en ondersteuning van de Gezonde School-adviseur en kan jouw school een geldbedrag inzetten voor onder andere de Gezonde School-coördinator, erkende Gezonde School-activiteiten of de aanvraag van een themacertificaat. Ook zijn er stimuleringsregelingen voor specifieke thema's.

Gezonde School-adviseurs van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) komen op veel scholen die werken met de Gezonde School-aanpak. De Gezonde School-adviseur kan ook jouw school begeleiden en adviseren. Doe het niet alleen! Neem contact op met de Gezonde School-adviseur in jouw regio.

Bekijk alle stimuleringsregelingen   Vind een Gezonde School-adviseur in jouw regio

Themacertificaat Bewegen en sport

Wil je laten zien dat jouw school op een goede manier werkt aan bewegen en sport? Vraag dan het themacertificaat Bewegen en sport aan.

Bekijk alle criteria   Vraag het themacertificaat aan

Heeft jouw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag jouw school zich een Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

Deze scholen gingen je voor

Bekijk alle scholen met een themacertificaat.

En dan...

Heb je bewegen en sport met succes geïmplementeerd? Gefeliciteerd!

Nu is het belangrijk om het thema onder de aandacht te houden en te verstevigen. Lees onze tips. Of lees het praktijkverhaal van het Deltion College.

Je kunt verdiepen binnen je thema('s). Je kunt ook verbreden naar en verbinden met andere thema's.

De gouden stap