Let's do it! Ga met de geplande activiteiten aan de slag. Soms met grote stappen, soms met wat kleinere stappen. Blijf onderling het succes delen en bekijk tussentijds de voortgang op de doelen uit het plan. Hieronder lees je over:

Blijf werken aan draagvlak

Je werkt aan draagvlak door goed te luisteren naar en het betrekken van de projectgroep of themaverantwoordelijken, studenten en medewerkers:

  • Wat hebben zij nodig om actief bezig te blijven met een gezonde leefstijl?
  • Zijn ze nog enthousiast?
  • Is er behoefte aan andere activiteiten of misschien zelfs een nieuw thema?

Meer tips? Lees over participatie van studenten.

Communiceer regelmatig over de ontwikkelingen van Gezonde School. Heeft jouw school een nieuwsbrief? Besteed dan in elke editie aandacht aan het gekozen thema. Vertel wat de schoollocatie doet en hoe studenten en medewerkers aan het thema kunnen werken en zo samen een gezonde leefstijl vanzelfsprekend maken.

Afkijken bij ROC Nijmegen: een kalender voor samenhang

Met allerlei onderwerpen die om aandacht vragen, kan de samenhang tussen activiteiten en schoolwaarden soms zoek raken. Een gezamenlijke kalender biedt oplossing én zicht op de spreiding van activiteiten voor ROC Nijmegen. Lees meer in Gezamenlijke kalender voor betere samenhang.

Houd rekening met de voorbeeldfunctie van medewerkers

Directie, docenten en andere medewerkers geven het goede voorbeeld aan studenten, ook wat een gezonde leefstijl betreft. Het goede voorbeeld geven betekent bijvoorbeeld:

  • Rekening houden met de regels in het schoolbeleid bij het eigen mediagebruik.
  • Tijdens opendagen aandacht besteden aan gezonde leefstijl.
  • Sport- en beweegactiviteiten door voor en met medewerkers en studenten.​​​​​​

Bespreek met de projectgroep wat je kunt doen om een gezonde leefstijl van collega’s te verbeteren.

Check de voortgang en stuur bij

Houd vinger aan de pols bij het uitvoeren van je plan. Bespreek regelmatig wat er goed gaat en wat er beter kan. Doe dit met de studenten, directie en andere medewerkers. Bespreek bijvoorbeeld na de invoering van een nieuw voedingsbeleid met alle docenten en de kantinemedewerkers hoe dit verloopt. Worden de nieuwe regels voldoende nageleefd? Of is er bijvoorbeeld iets in de brede schoolomgeving veranderd waar jouw schoollocatie bij kan aansluiten? Pas zo nodig de uitvoering aan.