Nu ga je met de geplande activiteiten aan de slag. Soms met grotere stappen, soms met kleinere. Blijf werken aan draagvlak, houd rekening met de voorbeeldfunctie van medewerkers, check de voortgang en stuur bij.

Blijf werken aan draagvlak

 • Luister goed naar de projectgroep, themaverantwoordelijken, studenten en medewerkers, en betrek ze.
 • Wat hebben zij nodig om actief bezig te blijven met een gezonde leefstijl?
 • Zijn ze nog enthousiast?
 • Is er behoefte aan andere activiteiten of misschien zelfs een nieuw thema?
 • Tip: Lees meer over draagvlak en studentenparticipatie.
 • Communiceer regelmatig over de voortgang. Bijvoorbeeld via de nieuwsbrief. Vertel wat de schoollocatie doet en hoe studenten en medewerkers mee kunnen werken.
   

Voorbeeldfunctie

 • Houd rekening met de voorbeeldfunctie van medewerkers.
 • Directie, docenten en andere medewerkers geven het goede voorbeeld aan studenten, ook wat een gezonde leefstijl betreft.  Bijvoorbeeld:
  • Bij hun eigen mediagebruik zich aan de regels in het schoolbeleid houden. 
  • Tijdens open dagen aandacht besteden aan gezonde leefstijl.
  • Meedoen met sport- en beweegactiviteiten.
 • Bespreek met de projectgroep wat je kunt doen om een gezonde leefstijl van collega's te verbeteren.
   

Voortgang checken en bijsturen

 • Houd vinger aan de pols bij het uitvoeren van je plan.
 • Bespreek regelmatig wat er goed gaat en wat er beter kan. Doe dit met de studenten, directie en andere medewerkers. Bijvoorbeeld:
  • Bespreek na de invoering van een nieuw voedingsbeleid met alle docenten en de kantinemedewerkers hoe dit verloopt. Worden de nieuwe regels voldoende nageleefd?
  • Is er iets in de brede schoolomgeving veranderd waar jouw schoollocatie bij kan aansluiten? Pas zo nodig de uitvoering aan.
    

Afkijken bij ROC Nijmegen: een kalender voor samenhang

Met allerlei onderwerpen die om aandacht vragen, kan de samenhang tussen activiteiten en schoolwaarden soms zoek raken. Een gezamenlijke kalender biedt oplossing én zicht op de spreiding van activiteiten voor ROC Nijmegen. Lees meer in Gezamenlijke kalender voor betere samenhang.