Om succesvol aan de slag te gaan met Gezonde School is het belangrijk om een coördinator aan te stellen. Dit is een medewerker die enthousiast en gemotiveerd is. Een echte ambassadeur voor een gezonde leefstijl dus! De Gezonde School-coördinator heeft een centrale rol en is verantwoordelijk voor het werken aan Gezonde School. Binnen het mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs ) is het mogelijk dat er op verschillende niveaus meerdere Gezonde School-coördinatoren zijn. Dit kan zowel op instelling- als op locatieniveau zijn, of per gezondheidsthema een andere Gezonde School-coördinator.

Hieronder lees je over:

De rol van een Gezonde School-coördinator

Wat houdt het in om Gezonde School-coördinator te zijn?

 • Je bent het vaste/centrale aanspreekpunt voor en aanjager van Gezonde School.
 • Je bent op de hoogte van en geeft richting aan de ontwikkelingen rondom Gezonde School.
 • Je informeert en betrekt belanghebbenden wanneer het gaat om Gezonde School.
 • Je bent verantwoordelijk voor het aanvragen en verantwoorden van stimuleringsregelingen.

Tip: volg de opleiding tot Specialist Sportieve en Gezonde School

Zoek je als Gezonde School-coördinator meer handvatten voor veranderingsprocessen of verdieping in de gezondheidsthema’s? Volg dan de post-hbo-opleiding Specialist Sportieve en Gezonde School. Je kunt nagaan of de opleiding (gedeeltelijk) bekostigd kan worden met de één van de stimuleringsregelingen.

De Gezonde School-coördinator aan het werk

Met meerdere opleidingen op verschillende locaties, hebben mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )-scholen veel medewerkers die iets kunnen doen aan Gezonde School. Het opzetten van een goede structuur, team en taakverdeling is dus belangrijk als je succesvol wilt werken aan Gezonde School. Hoe doe je dat?

 • Reserveer tijd: Zorg dat je als Gezonde School-coördinator voldoende ruimte in je takenpakket hebt. Vraag één of meerdere stimuleringsregelingen aan zodat de uren (gedeeltelijk) vergoed kunnen worden.
 • Verken de school: zijn er al collega’s binnen jouw schoollocatie die zich actief bezighouden met Gezonde School? Zoek aansluiting bij deze activiteiten, vorm een netwerk en werk samen om tot een samenhangend geheel te komen.
 • Verzamel de juiste personen: Het is belangrijk om een gevarieerde groep van gemotiveerde collega’s te betrekken en hiermee samen te werken; de projectgroep en/of themaverantwoordelijken. Denk hierbij aan een enthousiaste docent, mentor of studieloopbaanbegeleider, teamleider, directeur, maar ook enthousiaste studenten (uit de studentenraad). Vergeet ook niet: een HR-medewerker vitaliteit, onderwijskundige, de burgerschapscoördinator, de zorgcoördinator, vitaal mbo-coördinator, facilitair medewerker of iemand van marketing, communicatie, de directie en het college van bestuur.
  • Tip: Gebruik de introductiepresentatie om medewerkers en studenten kennis te laten maken met Gezonde School en ze te enthousiasmeren voor het werken aan gezonde leefstijl. 
 • Bouw een structuur: Zorg dat er meerdere aanspreekpunten zijn binnen jouw schoollocatie. Om de Gezonde School-aanpak succesvol te implementeren is het belangrijk dat alle lagen van jouw school onderdeel zijn van deze structuur, van medewerkers tot het college van bestuur. Communiceer hierover. Laat regelmatig weten aan (nieuwe) studenten en medewerkers wie de aanspreekpunten zijn.
 • Plan en verdeel taken: Zorg voor structurele overlegmomenten en een duidelijke taakverdeling, zodat Gezonde School op de agenda blijft!

Tip: doe het samen

Kom je er niet uit? Schakel de hulp in van de Gezonde School-adviseur in jouw regio. Die kan je (op weg) helpen bij het opzetten van een goede structuur voor jouw mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs )-locatie en adviseren en begeleiden bij de uitvoering van de Gezonde School-aanpak.

Afkijken bij het Deltion College: collega's motiveren

Op het Deltion College voelen meerdere collega’s zich eigenaar van de gezondheidsthema’s. Ze pakken op wat bij ze past. Lees hoe dat werkt in Hoe motiveer je je collega’s?

Tip: word lid van het Platform Sport & Gezonde Leefstijl

Behoefte aan inspiratie en kennisuitwisseling over gezonde leefstijl? Neem een kijkje op het Platform Sport & Gezonde Leefstijl en word lid. Naar het Platform Sport & Gezonde Leefstijl.