Draagvlak voor Gezonde School is een belangrijke voorwaarde voor succes. Als er draagvlak is én je weet dat te behouden, krijg je sneller meer voor elkaar. Houd rekening met de wensen en meningen van personen in en om de school: de directie, samenwerkingspartners, medewerkers, studenten, ouders en verzorgers. Draagvlak betekent dat jouw plan ook hún plan is geworden.

Draagvlak creëer je in vijf stappen: breng in kaart, informeer, enthousiasmeer, breng in beweging en blijf in beweging.

 • Wie zijn de belangrijkste samenwerkingspartners binnen én buiten jouw eigen organisatie?
 • Betrek ook ouders en verzorgers, zij hebben nog altijd invloed op de leefstijl van hun kind. Doordat er weinig contactmomenten zijn, kan het een uitdaging zijn wensen van ouders en verzorgers in kaart te brengen. Probeer hier creatief mee om te gaan.
 • Wat zijn hun doelen, belangen, activiteiten, standpunten en werkwijze?
 • Is er sprake van tegengestelde belangen?
 • Welke gezondheidsgegevens kunnen helpen bij het creëren van draagvlak voor een bepaald gezondheidsprobleem?

Tip! Doe het samen met ouders en verzorgers. Zij hebben nog altijd veel invloed op de leefstijl van hun kind. Zet hun kinderen centraal en ga hier creatief mee om. Combineer een thema-avond over gezonde voeding bijvoorbeeld met een proeverij van gezonde hapjes die studenten hebben gemaakt.

 • Zorg voor een beknopte en concrete omschrijving van je plan van aanpak.
 • Geef een presentatie en gebruik hiervoor bijvoorbeeld (een deel van) de presentatie Gezonde School. Vraag eventueel iemand die veel invloed heeft om het plan te presenteren.
 • Bedenk welke argumenten voor jouw plan de belangrijkste samenwerkingspartners zullen aanspreken.
 • Ga in gesprek met betrokkenen. Vraag feedback op jouw plan, bijvoorbeeld van collega's.
 • Sluit je voorstel zo goed mogelijk aan bij de wensen van samenwerkingspartners.
 • Besteed vooral aandacht aan de voordelen voor iedereen.
 • Sta open voor aanvullingen op je plan.
 • Speel in op persoonlijke redenen van mensen om mee te willen doen met Gezonde School: ze zijn bijvoorbeeld graag maatschappelijk betrokken, verwachten er zelf voordeel van te hebben, werken graag samen of willen leren.
 • Houd ruimte voor de inbreng van anderen. Veel mensen vinden het prettig om mee te praten over de nadere invulling van Gezonde School.
 • Stel een werkgroep samen. Zo maak je anderen ‘mede-eigenaar’.
 • Breng Gezonde School regelmatig onder de aandacht en deel successen met alle betrokkenen.
 • Blijf aandacht besteden aan draagvlak: zien alle betrokkenen nog steeds de voordelen, dragen ze nog bij?
 • Stel je flexibel op. Sommige mensen wachten eerst even af en haken later aan.