Draagvlak voor Gezonde School is een belangrijke voorwaarde voor succes. Als er draagvlak is én je weet dat te behouden, krijg je sneller meer voor elkaar. Houd rekening met de wensen en meningen van personen in en om de school: de directie, samenwerkingspartners, medewerkers, studenten, ouders en verzorgers. Draagvlak betekent dat jouw plan ook hún plan is geworden.

Draagvlak creëer je in vijf stappen: breng in kaart, informeer, enthousiasmeer, breng in beweging en blijf in beweging.

Stap 1: Breng in kaart

Stap 2: Informeer

Stap 3: Enthousiasmeer

Stap 4: Breng in beweging

Stap 5: Blijf in beweging