In je plan vertaal je de doelen naar concrete activiteiten. In je plan beschrijf je de beginsituatie, thema en doelen, lesprogramma's en activiteiten, planning, taakverdeling en begroting. Denk ook aan samenwerking met andere scholen, (keten)partners en natuurlijk de Gezonde School-adviseur.

Wat staat er in je plan?

Neem dit in het plan op: beginsituatie, thema en doelen, activiteiten, planning, taakverdeling en begroting.

  • De beginsituatie: Beschrijf kort de beginsituatie. Hiervoor gebruik je de informatie die je hebt verzameld in stap 1 van het stappenplan voor mbo. Denk hierbij aan jullie ambities, het vertrekpunt en de kansen voor het werken met de Gezonde School-aanpak.
  • Thema en doelen: Beschrijf met welk thema jouw schoollocatie aan de slag gaat en noem de doelen. Beschrijf ook hoe je gaat evalueren. Hoe kom je erachter of jullie aanpak het gewenste resultaat oplevert? Meer informatie vind je in stap 6 van het stappenplan voor mbo.
  • Lesprogramma's en -activiteiten: Beschrijf welke (Gezonde School-)activiteiten passen om de doelstellingen van jouw schoollocatie te behalen. Een themascan kan je helpen hier inzicht in te krijgen. Zorg dat aan alle vier de pijlers is gedacht. Houd ook rekening met het beschikbare budget, het regionale aanbod en de beschikbare tijd en kennis van medewerkers. Naast het inzetten van Gezonde School-activiteiten voor het mbo is het belangrijk om ook aanvullende acties en initiatieven in te zetten om door het jaar heen aan het thema te werken. Denk hierbij aan een themaweek of dag zoals een jaarlijkse sportdag. Betrek ook de studenten zelf. Zij kunnen bijvoorbeeld zelf een programma bedenken over het thema Relaties en seksualiteit voor de Week van de Liefde.
  • Planning: Beschrijf wanneer in het jaar jullie welke activiteit willen uitvoeren. Noem in de planning ook momenten waarop je over (tussentijdse) resultaten communiceert naar studenten, medewerkers en directie.
  • Taakverdeling: Beschrijf voor elke activiteit wie wat doet. Zo weet je wie aan zet is, en wie je bij het behalen van het resultaat een welverdiend compliment kunt geven.
  • Begroting: Beschrijf de kosten van alle activiteiten en hoe je dit financiert. Denk hierbij aan het gebruik van financiële stimulansen. Zo kun je bij Gezonde School verschillende stimuleringsregelingen aanvragen.
     

Zoek de samenwerking

  • Zijn er in de buurt van jouw school (andere) Gezonde Scholen of misschien een Gezonde Kinderopvang? Met welke gezondheidsthema’s zijn zij bezig? Is samenwerking mogelijk?
  • Zijn er bijvoorbeeld sportverenigingen of welzijnsorganisaties in de buurt? Ook hun activiteiten kun je opnemen in jouw plan wanneer deze bijdragen aan jullie doelen.
     

Zo kies je een Gezonde School-activiteit

Alle Gezonde School-lesprogramma's en -activiteiten zie je op de pagina Gezonde School-activiteiten voor het mbo. Dit zijn activiteiten van goede kwaliteit, die goed uitvoerbaar zijn in de praktijk. Je kunt onder het kaartje selecteren op thema en op kwaliteitscriteria. Deze vragen helpen je bij je keuze:

  • Welke activiteit past bij de ambitie van jouw schoollocatie?
  • Hoe kan de activiteit zo goed mogelijk worden benut om gestelde doelen te behalen? Denk aan het slim inzetten van budget, materialen, voorzieningen en tijd.
  • Is de activiteit een aanvulling op wat de schoollocatie al doet op het thema?
  • Wordt de activiteit aangeboden in de regio? Neem bij twijfel contact op met de eigenaar van de activiteit.
  • Hebben medewerkers voldoende kennis in huis of moeten zij eerst een training volgen? Eigenaren van Gezonde School-activiteiten geven regelmatig trainingen en scholing voor docenten.
  • Werk je al samen met een andere mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)-locatie of -opleiding? Of met een school van een ander onderwijstype? Door aan hetzelfde thema te werken draag je bij aan een doorgaande lijn en maak je een gezonde leefstijl op school vanzelfsprekender.

Bespreek met collega’s en studenten welke activiteit jullie willen uitvoeren en hoe deze activiteit aansluit bij de doelstellingen van jullie schoollocatie. Zorg continu voor draagvlak bij collega's en studenten.

Tip: laat je adviseren

In het hele land zijn er Gezonde School-adviseurs die weten wat er speelt in de regio. Zij kunnen je adviseren over passende Gezonde School-activiteiten, samenwerken en stimuleringsregelingen.