Met een goede basis ga je succesvol aan de slag. Heb je je ambities helder? Is er draagvlak voor? Heb je helder wat je school al doet aan een gezonde leefstijl? Ken je je studentenpopulatie? Heb je zicht op groepen die extra aandacht verdienen?  Weet je welke kansen je kunt benutten? En welke samenwerking je kunt opzoeken? Lees onze tips.

Wat zijn jullie ambities?

Met een duidelijke ambitie kun je breed communiceren om (extra) draagvlak te krijgen. Ook is het dan voor iedereen op jouw schoollocatie duidelijk waar jullie naartoe werken.

 • Ambities
  • Welke ambities heeft jouw school(locatie) voor het werken aan een gezonde leefstijl?
   Hoe sluiten die ambities aan bij de visie en cultuur van de school?
 • Beleid
  • Is de ambitie vastgelegd in het beleid? En is deze nog actueel?
 • Draagvlak
  • Wordt de ambitie breed en actief gedeeld met collega’s en studenten?
   Steunt de directie deze ambitie actief?

Vertrekpunt: wat doen jullie al?

Wat doet jouw school(locatie) al? Breng in kaart wat jullie al doen en of dit aansluit bij de studenten.

 • Studentenpopulatie
  • Ken je de studentenpopulatie? En zijn er groepen die extra aandacht verdienen?
  • Tip: Kijk in de monitor sociale veiligheid, het studentvolgsysteem, incidentenregistratie en studentadministratie.
 • Gezondheidsthema’s
  • Weet je aan welke gezondheidsthema's jullie nu werken, en op welke manier?
  • Tip: Verken of anderen in jouw school(locatie) al bezig zijn met gezondheidsthema’s. Vul (samen) de Gezonde School-matrix in.
 • Schoolklimaat
  • Is er voldoende aandacht voor een veilig en inclusief schoolklimaat?
  • Tip: Dit is een voorwaarde voor succesvol werken aan een gezonde leefstijl.
 • Inspiratie

Welke kansen kun je benutten?

Kijk naar de kansen voor jouw schoollocatie vanuit verschillende perspectieven.

 • Behoeften
  • Ken je de behoeften en wensen van studenten en medewerkers?
  • Tip: Met de discussiekaarten kun je het gesprek aangaan, bijvoorbeeld in een (mentor)les.
  • Tip: Vraag de studentenraad (JOB) om wensen van studenten te peilen.
 • Prioriteiten
  • Weet je welke prioriteiten in het schoolbeleid staan? En welke kansen die bieden?
 • Samenwerking
  • Werk je al samen met organisaties en initiatieven in je schoolomgeving aan een gezonde leefstijl?
  • Tip: Vraag de Gezonde School-adviseur wat er speelt in jouw gemeente. Die kan je in contact brengen met organisaties en initiatieven.
  • Tip: Kijk op de Kaart voor gezonde jeugd of jouw gemeente actief is op de programma’s JOGG en Gezonde Kinderopvang. Of welke andere scholen met de Gezonde School-aanpak werken.
 

Tip: De Gezonde School-adviseur kan veel meer dan verbindingen leggen met andere partijen. Het is dus handig de adviseur op de hoogte te houden van de stappen die jouw school neemt, hoe het gaat en waar je advies bij kunt gebruiken.