Voordat je aan de slag gaat, is het belangrijk om de beginsituatie van jouw schoollocatie in kaart te brengen. Hierin zijn drie onderdelen van belang:

Tip: gebruik de checklist beginsituatie

Met een handige checklist krijg je een volledig beeld van jullie beginsituatie.

Bekijk de checklist beginsituatie

De ambitie

Het is belangrijk om een duidelijke ambitie te hebben als het gaat om het stimuleren van een gezonde leefstijl bij studenten. Deze ambitie kun je breed communiceren om (extra) draagvlak te krijgen voor activiteiten. Bovendien is het dan voor iedereen op jouw schoollocatie duidelijk waar jullie naartoe werken op het gebied van gezondheid en leefstijl.

Deze vragen kunnen je op weg helpen om de ambitie goed in beeld te krijgen:

 • Welke ambities heeft de schoollocatie voor het werken aan gezonde leefstijl? Hoe sluiten deze ambities aan bij de visie en cultuur van de school?  
 • Is deze ambitie voor een gezonde leefstijl vastgelegd in het beleid? En is deze nog actueel?
 • Wordt de ambitie breed en actief gedeeld met collega's en de studenten zelf?
 • Steunt jullie college van bestuur deze ambitie actief?

Jullie vertrekpunt

Wat doet jouw schoollocatie al aan een gezonde leefstijl? En hoe staat het met de sociale veiligheid binnen jouw opleidingen? Dit wil je weten om goed beeld van jullie vertrekpunt te krijgen. Zo is een veilig en inclusief klimaat een voorwaarde voor succesvol werken aan een gezonde leefstijl.

Breng in kaart wat jullie doen en kijk of dit aansluit bij jullie studenten. Deze vragen kunnen je op weg helpen om jullie vertrekpunt goed in beeld te krijgen:

 • Weet je voldoende over de gezondheid van de studenten?
 • Ken je de studentenpopulatie van jouw schoollocatie en zijn er specifieke groepen die extra aandacht verdienen?
  • Tip: gegevens over studenten staan bijvoorbeeld in de monitor sociale veiligheid, het studentvolgsysteem, incidentenregistratie en de studentadministratie.
 • Weet je aan welke gezondheidsthema's jullie nu werken en op welke manier?
  • Tip: verken of er al anderen binnen jouw schoollocatie actief bezig zijn met gezondheidsthema's. Vul (gezamenlijk) de Gezonde School-matrix voor het mbo in om per thema de activiteiten per pijler een overzicht te plaatsen.
 • Is er op jullie schoollocatie nu voldoende aandacht voor een veilig en inclusief schoolklimaat?

Afkijken bij ROC Da Vinci College: wat hebben studenten écht nodig?

Het Da Vinci College zet een handig middel in om te weten wat studenten nodig hebben. Meer weten? Lees TestJeLeefstijl.nl als vliegwiel voor persoonlijke ontwikkeling.

Kansen

Bekijk vanuit verschillende perspectieven welke kansen op succesvol werken aan gezonde leefstijl er zijn voor jullie schoollocatie.

Onderstaande vragen kunnen je op weg helpen om de kansen in kaart te brengen:

 • Ben je voldoende op de hoogte van de behoeften van studenten (en medewerkers)?
  • Tip: gebruik de discussiekaarten om met de studenten over diverse gezondheidsthema's in gesprek te gaan bijvoorbeeld in een (mentor)les. Of vraag de studentenraad (JOB) om de wensen van studenten te peilen.
 • Weet je welke prioriteiten in het schoolbeleid staan en welke kansen deze bieden voor werken aan gezonde leefstijl?
 • Werk je al samen met organisaties en initiatieven op het gebied van gezonde leefstijl om je schoollocatie heen? Of andere scholen in jullie regio? Denk hierbij ook aan mogelijkheden die een gemeentelijk gezondheidsbeleid kan bieden; is jullie gemeente bijvoorbeeld een JOGG-gemeente?
  • Tip 1: vraag eens na bij een Gezonde School-adviseur wat er allemaal speelt in jouw gemeente. Die kan je helpen met het leggen van de verbinding met organisaties en initiatieven.
  • Tip 2: in de kaart voor gezonde jeugd kun je zien of jouw gemeente ook actief is op de programma's JOGG en Gezonde Kinderopvang, of welke andere scholen in de buurt met de Gezonde School-aanpak werken.

Tip: betrek de Gezonde School-adviseur

De Gezonde School-adviseur kan veel meer dan verbindingen leggen met andere partijen. Het is dus handig de adviseur op de hoogte te houden van de stappen die jouw school neemt, hoe het gaat en waar je advies bij kunt gebruiken. Vind jouw Gezonde School-adviseur.