Wat doet jouw school al op het gebied van een gezonde leefstijl? En waar liggen nog kansen? De Gezonde School-matrix biedt overzicht. Aan de hand van de gezondheidsthema's beschrijf je per pijler van de Gezonde School-aanpak (Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid) wat jouw school al doet. Blijven vakken leeg? Dan weet je aan welk gezondheidsthema of pijler je verder kunt werken.

Download snel een lege Gezonde School-matrix en vul deze in voor jouw school.

 

Wat vul je in per pijler?

  • Educatie: per gezondheidsthema vermeld je alle Gezonde School-activiteiten, zoals lessen, trainingen en voorlichting. Het gaat niet alleen om kennis delen, maar ook om het bevorderen van gezond gedrag. Voorbeelden: jouw school werkt bij het thema Relaties en seksualiteit met het lesprogramma Lang Leve de Liefde - mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs) en bij Welbevinden met het lesprogramma Happyles. Of bij de start van het schooljaar organiseert jouw school voor alle eerste leerjaren een themaweek over gezonde voeding.
  • Schoolomgeving: per gezondheidsthema vermeld je alles wat jouw school doet om de fysieke en sociale omgeving stimulerend, veilig en uitdagend te maken voor studenten (en medewerkers). Voorbeelden: een fysieke omgeving die uitnodigt om in de pauzes naar buiten te gaan en te bewegen. Maar ook een gezonde kantine of een veilige omgeving waarin studenten zich prettig voelen. Je beschrijft ook wat de school doet om ouders, verzorgers en partners in de wijk te betrekken bij Gezonde School.
  • Signaleren: per gezondheidsthema vermeld je hoe jouw school vroegtijdig en regelmatig gezondheidsproblemen of risicofactoren bij studenten monitort. Denk bijvoorbeeld aan psychische problemen of overgewicht.
  • Beleid: per gezondheidsthema vermeld je alle afspraken, regels en protocollen, plus de handhaving daarvan. Voorbeelden: protocol rondom (cyber)pesten, voedings- of antirookbeleid.

 

Voorbeeld ingevulde matrix

logo gezonde school
Educatie Schoolomgeving Signaleren Beleid
Voeding In het begin van het schooljaar is er voor alle eerste leerjaren een themaweek over gezonde voeding. Studenten krijgen dan onder andere een workshop gezond koken. In de school en op het schoolplein zijn een aantal watertappunten. In het ZAT Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl (Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl) worden leerlingen besproken, waarover zorgen zijn over hun gewicht. Energiedrankjes zijn in en om de school verboden.
Relaties en seksualiteit De Gezonde School-activiteiten Lang Leve de Liefde- mbo en mbo entrée worden jaarlijks ingezet. In de dames- en herentoiletten hangen condoom-automaten.
 
Alle studenten vullen jaarlijks de online vragenlijst TestJeLeefstijl in. Hiermee worden problemen met betrekking tot relaties en seksualiteit gesignaleerd en opgepakt. 
 
Gedragsregels voor een respectvolle omgang met elkaar zijn opgenomen in het beleid. Hieronder vallen ook regels voor seksueel grensoverschrijdend en discriminerend gedrag.