Uit onderzoek blijkt telkens weer dat leerlingen te weinig bewegen. Een gezonde geest leeft in een gezond lichaam. Werken aan bewegen en sport in het onderwijs loont!

Op deze pagina lees je hoe je bewegen en sport op een blijvende manier kunt implementeren en hoe je een themacertificaat kunt behalen, zodat jouw school zich een Gezonde School mag noemen.

Waarom werken aan bewegen en sport?

Waarom werken aan bewegen en sport?

  • Bewegen en sporten verbetert de gezondheid, motoriek en welbevinden van leerlingen en draagt bij aan hun sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling. 
  • Leerlingen zitten gemiddeld 9,7 uur per dag! Slechts 33% van de 12 t/m 17-jarigen haalt de beweegrichtlijnen.   
  • Meer bewegen op school verbetert de aandacht en schoolprestaties van leerlingen. 
  • Voldoende bewegen en een goede motorische vaardigheid zorgen dat jongeren nu, maar ook op latere leeftijd, lichamelijk actiever en fitter zijn en dus een actieve en gezondere leefstijl hebben. 
  • Door leerlingen bewust te maken van hun eigen mogelijkheden en voorkeuren op het gebied van bewegen en sport, is de kans groter dat ze de rest van hun leven met plezier zullen blijven bewegen. 
  • Fitte leerlingen lopen minder risico op overgewicht. Leerlingen met een gezond gewicht zitten lekkerder in hun vel en verzuimen minder dan leerlingen met overgewicht. 
  • Samen sporten en bewegen, matig intensieve fysieke activiteit en het ervaren van succes hebben een sterk positief verband met mentaal welbevinden.  
  • Daarnaast draagt het bij aan de ontwikkeling van sociaal-emotionele vaardigheden, zoals samenwerken, omgaan met tegenslagen en weerbaarheid. 
  • Bovendien heeft bewegen een positief effect op belangrijke hersenactiviteiten die je gebruikt bij het leren. 
  • Sportieve activiteiten vergroten de betrokkenheid van leerlingen bij de school (Collard et al., 2014). 

Voor je begint...

Wat doet jouw school allemaal al?

Heb je de beginsituatie goed in kaart? Denk aan jullie ambitie, vertrekpunt en kansen. Met de themascan kun je afvinken wat je al op orde hebt.

Beginsituatie   Themascan

Heb je een Gezonde School-coördinator?

Wil je met succes aan de slag, stel dan een coördinator aan: een enthousiaste medewerker die ambassadeur is voor een gezonde leefstijl.

Gezonde School-coördinator

Werk met een gedegen stappenplan

Met het stappenplan van de Gezonde School-aanpak bereik je blijvend resultaat. Je kunt je resultaten gemakkelijker behouden.

Zo maak je een plan

Hoe zorg je voor draagvlak?

Draagvlak is een voorwaarde voor succes. Het betekent dat jouw plan ook het plan van alle betrokkenen wordt.

Zo creëer je draagvlak

Aan de slag met bewegen en sport

De Gezonde School-aanpak zorgt voor een blijvend resultaat. Werk aan bewegen en sport op jouw school aan de hand van de vier pijlers: educatie, schoolomgeving, signalering en beleid. 

✔ Educatie

✔ Schoolomgeving

✔ Signaleren

✔ Beleid

Inspiratie

Afkijken mag!

Afkijken mag!

Leer van andere scholen die de Gezonde School-aanpak voor bewegen en sport toepassen.

Lees de praktijkverhalen

Meer inspiratie

Uitvoering van het plan

Uitvoering van het plan

Hoe zorg je voor een succesvolle implementatie van je plan? Bekijk onze tips.

Uitvoering

Terugblikken en vooruitkijken

Terugblikken en vooruitkijken

Evalueren, successen vieren, de aandacht vasthouden en vooruitkijken. Bekijk onze tips.

Terugblikken en vooruitkijken

Financiële en praktische ondersteuning

Met een stimuleringsregeling kun je praktische en financiële ondersteuning krijgen. Met het ondersteuningsaanbod bijvoorbeeld ontvangt jouw school advies en ondersteuning van de Gezonde School-adviseur en kan jouw school een geldbedrag inzetten voor onder andere de Gezonde School-coördinator, erkende Gezonde School-activiteiten of de aanvraag van een themacertificaat. Ook zijn er stimuleringsregelingen voor specifieke thema's.

Gezonde School-adviseurs van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) komen op veel scholen die werken met de Gezonde School-aanpak. De Gezonde School-adviseur kan ook jouw school begeleiden en adviseren. Doe het niet alleen! Neem contact op met de Gezonde School-adviseur in jouw regio.

Bekijk alle stimuleringsregelingen   Vind een Gezonde School-adviseur in jouw regio

Themacertificaat Bewegen en sport

Wil je laten zien dat jouw school op een goede manier werkt aan bewegen en sport? Vraag dan het themacertificaat Bewegen en sport aan.

Bekijk alle criteria   Vraag het themacertificaat aan

Heeft jouw school minimaal één themacertificaat behaald? Dan mag jouw school zich Gezonde School noemen. Lees meer over het vignet Gezonde School en het aanvraagproces.

En dan...

Heb je bewegen en sport met succes geïmplementeerd? Gefeliciteerd! Nu is het belangrijk om het thema onder de aandacht te houden en te verstevigen.

Je kunt verdiepen binnen je thema('s). Je kunt ook verbreden naar en verbinden met andere thema's. 

De gouden stap

Deze pagina is tot stand gekomen in samenwerking met de KVLO Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/ (Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO) URL: https://www.kvlo.nl/) en het Kenniscentrum Sport & Bewegen.