Draagvlak voor Gezonde School is een belangrijke voorwaarde voor succes. Als er draagvlak is én u weet dat te behouden, krijgt u sneller meer voor elkaar. Houd rekening met de wensen en meningen van personen in en om de school: de directie, samenwerkingspartners, medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers. Draagvlak betekent dat uw plan ook hún plan is geworden. Laat ze ook meedenken tijdens het proces.

Draagvlak creëert u in vijf stappen: breng in kaart, informeer, enthousiasmeer, breng in beweging en blijf in beweging.

 • Wie zijn de uw belangrijkste samenwerkingspartners binnen én buiten uw eigen organisatie?
 • Betrek ook ouders en verzorgers, zij hebben nog altijd grote invloed op de leefstijl van hun kind. Doordat er weinig contactmomenten zijn, kan het een uitdaging zijn wensen van ouders en verzorgers in kaart te brengen. Probeer hier creatief mee om te gaan.
 • Wat zijn hun doelen, belangen, activiteiten, standpunten en werkwijze?
 • Is er sprake van tegengestelde belangen?
 • Welke gezondheidsgegevens kunnen helpen bij het creëren van draagvlak voor een bepaald gezondheidsprobleem.

Tip! Doe het samen met ouders en verzorgers. Zij hebben nog altijd veel invloed op de leefstijl van hun kind. Zet hun kinderen centraal en ga hier creatief mee om. Combineer een thema-avond over gezonde voeding bijvoorbeeld met een proeverij van gezonde hapjes die leerlingen hebben gemaakt.

 • Zorg voor een beknopte en concrete omschrijving van uw plan van aanpak.
 • Geef een presentatie en gebruik hiervoor bijvoorbeeld (een deel van) de presentatie Gezonde School. Vraag eventueel iemand die veel invloed heeft om het plan te presenteren.
 • Bedenk welke argumenten voor uw plan de belangrijkste samenwerkingspartners zullen aanspreken.
 • Ga in gesprek met betrokkenen. Vraag feedback op uw plan, bijvoorbeeld van collega's.
 • Sluit uw voorstel zo goed mogelijk aan bij de wensen van samenwerkingspartners.
 • Besteed vooral aandacht aan de voordelen voor iedereen.
 • Sta open voor aanvullingen op uw plan.
 • Speel in op persoonlijke redenen van mensen om mee te willen doen met Gezonde School: ze zijn bijvoorbeeld graag maatschappelijk betrokken, verwachten er zelf voordeel van te hebben, werken graag samen of willen leren.
 • Houd ruimte voor de inbreng van anderen. Veel mensen vinden het prettig om mee te praten over de nadere invulling van Gezonde School.
 • Stel een werkgroep samen. Zo maakt u anderen ‘mede-eigenaar’.
 • Breng Gezonde School regelmatig onder de aandacht en deel successen met alle betrokkenen.
 • Blijf aandacht besteden aan draagvlak: zien alle betrokkenen nog steeds de voordelen, dragen ze nog bij?
 • Stel je flexibel op. Sommige mensen wachten eerst even af en haken later aan.

"Wil je een breed sportaanbod op school aanbieden en worden er tegelijk ook culturele activiteiten opgezet? Ga dan eerst in overleg met collega's van deze creatieve vakken. Het voordeel hiervan is dat een gezamenlijke aanpak van zowel sportieve als culturele activiteiten het draagvlak onder directie en collega’s vergroot."

- Henk Pols (docent lichamelijke opvoeding in Valkenswaard)