Tijd voor actie: u gaat met de activiteiten aan de slag. Het veranderen van gedrag vraagt om een lange adem. Blijf enthousiast. Richt u op wat goed gaat, ook al lijkt het of u kleine stapjes zet. Deel uw successen en blik daarbij terug op de doelen uit uw plan van aanpak.

Tip: gebruik het format voor een communicatieplan

Een kant-en-klaar format voor een Gezonde School-communicatieplan helpt u snel op weg.

Blijf werken aan draagvlak

U werkt aan draagvlak door goed te luisteren naar de werkgroep, leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers:

  • Wat hebben zij nodig om actief bezig te blijven met een gezonde leefstijl?
  • Zijn ze nog enthousiast?
  • Is er behoefte aan andere activiteiten of misschien zelfs een nieuw thema?

Communiceer regelmatig over de activiteiten van uw werkgroep. Heeft uw school een nieuwsbrief? Besteed dan in elke editie aandacht aan het gekozen thema. Vertel wat uw school doet en hoe leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers thuis aan het thema kunnen werken. Blijf positief: leg nadruk op wat goed gaat.

Inspiratie

Ouders en verzorgers zijn geïnteresseerd in hun kind, niet altijd in een thema. Dus organiseerde een school een thema-avond, waar leerlingen een proeverij van gezonde hapjes verzorgden. Ouders en verzorgers bezochten de avond omdat ze nieuwsgierig waren naar wat hun kinderen hadden gemaakt. Ondertussen werden ze bijgepraat over het thema.

Houd rekening met de voorbeeldfunctie van medewerkers, ouders en verzorgers

Directie, docenten en andere medewerkers geven het goede voorbeeld aan leerlingen, ook wat een gezonde leefstijl betreft. Ook ouders en verzorgers hebben een voorbeeldfunctie. Het goede voorbeeld geven betekent bijvoorbeeld:

  • Geen ongezonde traktaties in de personeelskamer of in de klas.
  • Meer bewegen op het schoolplein, meedoen aan sport- en spelactiviteiten.

Bespreek met uw werkgroep wat u kunt doen om een gezonde leefstijl bij directie, docenten, ouders en verzorgers te verbeteren.

Check de voortgang en stuur bij

Verloopt de uitvoering volgens plan? Als u de activiteiten monitort, krijgt u inzicht in de voortgang, succesfactoren en verbeterpunten. Met die informatie kunt u tijdig bijsturen. En u ontdekt hoe het volgend schooljaar nog beter kan. 

Tips voor een geslaagde monitoring

  • Noteer bij het uitvoeren van elke activiteit enkele gegevens, zoals: hoeveel leerlingen doen mee, hoe bevalt de Gezonde School-activiteit en hoeveel tijd en geld kost de activiteit?
  • Bespreek regelmatig wat er goed gaat en wat er beter kan. Doe dit met de directie, leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers.
  • Bespreek na bijvoorbeeld de invoering van een nieuw voedingsbeleid met alle docenten en de kantinemedewerkers hoe dit is verlopen. Worden de nieuwe huisregels nageleefd? Hoe reageren ouders en verzorgers op het nieuwe beleid? Is het nodig om de regels nog eens onder de aandacht te brengen? Pas zo nodig uw plan van aanpak of de uitvoering aan.