leerlingen in klas met docent

Leerlingparticipatie binnen Gezonde School is het door leerlingen meedenken, meedoen en meepraten over zaken rondom gezonde leefstijl die leerlingen aangaan. Maar dat is niet alles. Het gaat ook om de manier, de inhoud, en het moment waarop leerlingen worden betrokken. Leerlingparticipatie binnen Gezonde School begint bij jou als Gezonde School-coördinator, leerkracht of medewerker van de school. Aan de slag dus! 

De voordelen voor leerlingen en school op een rij

Leerlingen maken naarmate ze ouder worden steeds meer hun eigen keuzes, ook over leefstijl. Door leerlingen actief te betrekken bij een gezonde leefstijl op school kan je hun zelfvertrouwen, motivatie, kennis en vaardigheden om zelf gezonde keuzes te maken, te laten groeien: het draagt bij aan eigenaarschap. Want jong geleerd is oud gedaan.

Daarnaast biedt het betrekken van leerlingen ook voordelen voor jou als school! Het draagt namelijk bij aan: 

 • Draagvlak voor het beleid
 • Verbondenheid en sfeer op de school
 • Een veilig en inclusief schoolklimaat
 • Motivatie voor een gezonde leefstijl en betere leerprestaties
 • De ontwikkeling van vaardigheden bij leerlingen om gezondheidsproblemen zelfstandig aan te pakken

Leerlingparticipatie: zo doen zijn het! 

Het Corderius College in Amersfoort maakt werk van leerlingparticipatie. De school heeft een werkgroep van leerlingen met verschillende achtergronden: Duo Penotti. Een van de subgroepen van Duo Penotti is de Gender & Sexuality Alliance (GSA). Ook geven oudere leerlingen aan het begin van het jaar les aan bruggklassers én organiseert de school een leerlingarena waar leerlingen vertellen en docenten luisteren.  Meer weten? Lees Paarse Vrijdag op een christelijke school. 

Ga het gesprek aan en betrek leerlingen stap voor stap 

Leerlingen weten als geen ander hoe leeftijdsgenoten denken en wat voor hen belangrijk is. Gebruik de discussiekaarten om met leerlingen het gesprek aan te gaan over hun wensen en behoeften rondom een gezonde leefstijl. In elke stap van het stappenplan voor vo kun je hun inbreng benutten. Bijvoorbeeld tijdens het in kaart brengen van de beginsituatie, het bedenken en uitvoeren van activiteiten of bij het verdiepen of verbreden van thema’s. 

Benut de leerlingenraad 

Iedere school heeft een leerlingenraad, maak hier gebruik van. Nodig leerlingen uit de leerlingenraad bijvoorbeeld eens uit bij een overleg met de werkgroep Gezonde School; het betrekken van deze gemotiveerde leerlingen kan aanstekelijk werken! 

Gewoon doen! Tips voor succesvolle leerlingparticipatie

 • Blijf op de hoogte: om leerlingparticipatie te verhogen, is het belangrijk op de hoogte te zijn van wat leerlingen bezighoudt. Gebruik hiervoor de informatie die je verzamelt in stap 1 van het stappenplan vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)

 • Leerlingparticipatie begint bij medewerkers: oprecht luisteren naar leerlingen en het creëren van een open en veilige sfeer geeft leerlingen het gevoel dat ze inbreng kunnen leveren. Wil je dat verder stimuleren? Organiseer dan bijvoorbeeld een sociale veiligheidstraining voor medewerkers op jouw school. 

 • Kies de juiste manier: er zijn eindeloos veel manieren om leerlingen te betrekken (denk aan een panel, commissies, foto challenges, lunchsessies of het gesprek aangaan). Kies voor manieren die passen bij de cultuur van jouw school. Niet elke vorm past bij elke leerling: gebruik daarom verschillende vormen om leerlingen te bereiken. 

 • Kijk door de bril van een leerling: houd bij het betrekken van leerlingen rekening met een onderwerp dat leerlingen aanspreekt in een aantrekkelijke vorm, op het juiste moment. Bijvoorbeeld: lezen leerlingen wel een nieuwsbrief of mail? Gebruik je veel tekst of juist beeld? En zijn leerlingen deze periode al druk met andere activiteiten zoals een toetsweek of examens? 

 • Zet enthousiaste leerlingen in als ambassadeur: niet elke leerling wil actief meedenken, meedoen of meepraten. Benut de netwerken van leerlingen en zoek verbinding tussen verschillende jaarlagen om je bereik te vergroten en zo meer impact te maken met jouw (Gezonde School-)activiteiten. Zo kun je bijvoorbeeld leerlingen uit de bovenbouw inzetten om leerlingen uit de onderbouw te enthousiasmeren.  

 • Koppel actief terug: laat zien dat je iets met de input van leerlingen doet door ze op de hoogte te houden van het proces en resultaten. Vraag hierbij ook feedback en evalueer met elkaar.       

Afkijken bij het Zuiderzeecollege: laat leerlingen de verantwoordelijkheid dragen  

Op het Zuiderzee College in Zaandam draait alles om de leerlingen: “Het is hún school, zij zijn er medeverantwoordelijk voor. Daarom is leerlingparticipatie zo belangrijk”, zegt directeur Pieter Klok. Leerling Dilara (15) kan zich hierin vinden en voelt zich soms zelfs een beetje docent: “Dat vind ik erg leuk. Als ik de rol van peer leader heb bijvoorbeeld, bij de eersteklassers als ze net op school komen. Dan ben ik bij hun sportdagen, geef ze praktische informatie en vertel ook over mijn eigen ervaringen hier op school. Ik weet precies wat belangrijk voor ze is en wat domme fouten zijn.” Nieuwgierig? Lees verder in Laat leerlingen zich eens docent voelen