Hoe zorg je ervoor dat een gezonde leefstijl vanzelfsprekend wordt voor leerlingen? De Gezonde School-aanpak helpt je daarbij. Met de Gezonde School-aanpak zorg je ervoor dat er samenhang komt in alles wat de school doet rondom een gezonde leefstijl. Volg het stappenplan om op jouw school aan de slag te gaan:

    • De aanpak gaat uit van wat jouw school al doet, bouwt hierop voort en sluit aan bij wensen en behoeften van de schoollocatie.
    • Stapsgewijs maak je een gezonde leefstijl op jouw schoollocatie vanzelfsprekend.
    • Samenwerken aan Gezonde School is belangrijk voor succes. Daarom is er aandacht voor draagvlak in elke stap.
    • Jouw Gezonde School-adviseur kan je helpen met advies en ondersteuning.
    • ​​​​​​​Moeilijk en tijdrovend? Helemaal niet! Bekijk welke stappen je nu al kunt nemen met Gezonde School-aanpak: zo werkt het (filmpje).

    Voorbereiden

    Aan de slag met Gezonde School

    Stap 1: De beginsituatie

    Aan de slag met Gezonde School

    Stap 2: Zorg voor een Gezonde School-coördinator

    Aan de slag met Gezonde School

    Stap 3: Kies een thema en doelen

    Uitvoeren en evalueren

    Aan de slag met Gezonde School

    Stap 4: Maak een plan 

    Aan de slag met Gezonde School

    Stap 5: Voer het plan uit

    Aan de slag met Gezonde School

    Stap 6: Kijk terug en blik vooruit

    De gouden stap

    De gouden stap

    Succesfactoren

    Creëer en behoud draagvlak

    Creëer en behoud draagvlak

    Ouderbetrokkenheid in de Gezonde School-aanpak

    Werk samen met ouders en verzorgers

    Toolkit Gezonde School primair onderwijs

    Gebruik ondersteunende materialen uit de toolkit