Je hebt de doelen waaraan je wilt werken gekozen. Tijd om een plan te maken! In het plan vertaal je de doelen (wat gaan we doen?) naar concrete activiteiten (hoe gaan we dat doen?). Lees hieronder verder over:

De inhoud

Neem dit in het plan op: beginsituatie, thema en doelen, activiteiten, planning, taakverdeling en begroting.

 • De beginsituatie: Beschrijf kort de beginsituatie. Hiervoor gebruik je de informatie die je hebt verzameld in stap 1 van het stappenplan voor het primair onderwijs. Denk hierbij aan jullie ambities, het vertrekpunt en de kansen voor het werken met de Gezonde School-aanpak.
 • Thema en doelen: Beschrijf met welk thema jouw school aan de slag gaat en noem de doelen. Beschrijf ook hoe jullie gaan evalueren. Hoe kom je erachter of jullie aanpak het gewenste resultaat oplevert? Meer informatie vind je in stap 6 van het stappenplan voor primair onderwijs.
 • Activiteiten: Beschrijf welke (Gezonde School-)activiteiten passen om de doelstellingen van jouw school te behalen. Een themascan kan je helpen hier inzicht in te krijgen. Zorg dat aan alle vier de pijlers is gedacht. Houd ook rekening met het beschikbare budget, het regionale aanbod en de beschikbare tijd en kennis van medewerkers. Naast het inzetten van Gezonde School-activiteiten voor het primair onderwijs is het belangrijk om ook aanvullende acties en initiatieven in te zetten om door het jaar heen te werken aan Gezonde School. Denk hierbij aan een themaweek zoals de Week van de Lentekriebels of themadag zoals een jaarlijkse sportdag. Betrek ook de leerlingen zelf. Zij kunnen bijvoorbeeld meedenken over de invulling van de themaweek of -dag.
 • Planning: Beschrijf wanneer in het jaar jullie welke activiteit willen uitvoeren. Noem in de planning ook momenten waarop je over (tussentijdse) resultaten communiceert naar leerlingen, ouders en verzorgers en medewerkers.
 • Taakverdeling: Beschrijf voor elke activiteit wie wat doet. Zo weet je wie aan zet is, en wie je bij het behalen van het resultaat een welverdiend compliment kunt geven.
 • Begroting: Beschrijf de kosten van alle activiteiten en hoe je dit financiert. Denk hierbij aan het gebruik van financiële stimulansen. Zo kun je bij Gezonde School verschillende stimuleringsregelingen aanvragen.

Werk samen in de buurt

​​Hoe kun je samenwerking opzoeken in de buurt? Stel jezelf deze vragen:

 • Zijn er in de buurt van jouw school (andere) Gezonde Scholen of misschien een Gezonde Kinderopvang? Met welke gezondheidsthema’s zijn zij bezig en is samenwerking mogelijk?
 • Zijn er bijvoorbeeld sportverenigingen of welzijnsorganisaties in de buurt? Ook hun activiteiten kun je opnemen in jouw plan wanneer deze bijdragen aan jullie doelen.
  • Tip: Raadpleeg de in kaart gebrachte organisaties en initiatieven bij stap 1 van het stappenplan voor primair onderwijs.

Afkijken bij De Albatros: creatief denken en vertrouwen

De Albatros in Dordrecht realiseerde samen met de gemeente, een andere school en een kinderdagverblijf een groen schoolplein. Meer weten? Lees Creatief denken bij financiering groen schoolplein.

Zo kies je een Gezonde School-activiteit

Je kunt alle Gezonde school-activiteiten per thema bekijken in het overzicht met Gezonde School-activiteiten voor het primair onderwijs. Dit zijn activiteiten van goede kwaliteit, die goed uitvoerbaar zijn in de praktijk. Deze vragen kunnen je helpen bij het kiezen van een passende Gezonde School-activiteit:  

 • Welke activiteit past bij de ambitie van jouw school?
 • Hoe kan de activiteit zo goed mogelijk worden benut om gestelde doelen te behalen? Denk aan het slim inzetten van budget, materialen, voorzieningen en tijd.
 • Is de activiteit een aanvulling op wat de school al doet op het thema?
 • Wordt de activiteit aangeboden in de regio? Neem bij twijfel contact op met de eigenaar van de activiteit.
 • Hebben medewerkers voldoende kennis in huis of moeten zij eerst een training volgen? Eigenaren van Gezonde School-activiteiten geven regelmatig trainingen en scholing voor leerkrachten.
 • Werk je al samen met een andere basisschool, kinderopvang of school van een ander onderwijstype? Door aan hetzelfde thema te werken draag je bij aan een doorgaande lijn en maak je gezonde leefstijl op school vanzelfsprekender.

Bespreek met collega’s en leerlingen welke activiteit jullie willen uitvoeren en hoe deze activiteit aansluit bij de doelstellingen van jullie school. Zorg continu voor draagvlak bij collega’s, leerlingen en ouders en verzorgers.

Afkijken bij De Wildemaet: waarden als respect, veiligheid, liefde en zorg zijn universeel

De Wildemaet in Elburg maakt gebruik van een Gezonde School-activiteit om aandacht te besteden aan relationele en seksuele vorming. Meer weten? Lees Welke methode kiezen voor seksuele vorming?

Tip: laat je adviseren

In het hele land zijn er Gezonde School-adviseurs die weten wat er speelt in de regio. Zij kunnen je adviseren over passende Gezonde School-activiteiten, samenwerken en stimuleringsregelingen. Meer lees je in De Gezonde School-adviseur, wat heb je eraan?

Vind jouw Gezonde School-adviseur