Na alle voorbereidingen kunt u zich richten op de uitvoering. Uw plan van aanpak speelt daarin een belangrijk rol. In uw plan vertaalt u uw doelen (wat gaan we doen?) naar concrete activiteiten (hoe gaan we dat doen?). 

Schrijf samen met uw werkgroep een plan van aanpak met de volgende onderdelen:

 • De beginsituatie – Beschrijf kort de beginsituatie.
 • Thema’s en doelen – Beschrijf met welk thema uw school aan de slag gaat en noem de SMART-doelen.
 • Activiteiten – Beschrijf welke activiteiten u gaat uitvoeren op de vier pijlers educatie, schoolomgeving, signaleren en beleid.
 • Planning – Beschrijf wanneer u elke activiteit wilt uitvoeren. Noem in de planning ook momenten waarop u over (tussentijdse) resultaten communiceert.
 • Taakverdeling – Beschrijf bij elke activiteit wie wat doet. Zo kunt u elkaar tijdens de uitvoering aanspreken op het proces en de behaalde resultaten.
 • Begroting – Beschrijf de kosten van alle activiteiten en hoe u dit financiert. Bekijk welke financiële stimulansen mogelijk zijn.
 • Evaluatie – Beschrijf hoe u gaat evalueren: hoe komt u erachter of uw aanpak het gewenste resultaat oplevert?

Laat u inspireren door ons activiteitenoverzicht

In ons activiteitenoverzicht ziet u per thema alle erkende Gezonde School-activiteiten. Deze activiteiten zijn van goede kwaliteit, zijn goed uitvoerbaar in de praktijk en bieden een grotere kans op effect.

Kies activiteiten per pijler

Uw aanpak heeft het meeste effect als u activiteiten kiest in vier verschillende pijlers:

 • Educatie – Leraren besteden in hun lessen structureel aandacht aan het gekozen thema. Zo zorgt u ervoor dat leerlingen en studenten hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en positief aankijken tegen een gezonde leefstijl.
 • Schoolomgeving – Uw school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals de inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals het contact tussen leraren en ouders en verzorgers). 
 • Signaleren – Leraren en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen van leerlingen en studenten in een vroeg stadium. Ze weten ook hoe ze daarmee moeten omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
 • Beleid – Uw school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

Tips: samenwerken in de buurt

 • Grenst uw school aan een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Met welke gezondheidsthema’s zijn deze buren bezig? Misschien kunt u samenwerken aan Gezonde School en Gezonde Kinderopvang
 • Zijn er sportverenigingen en welzijnsorganisaties in de buurt? Ook hun activiteiten kunt u opnemen in uw plan van aanpak.

Zo doen zij het

Het plan van aanpak van basisschool Sint Lidwina uit Zwaagdijk beschrijft prioriteiten, activiteiten, planning en communicatie. Bekijk het Schoolgezondheidsplan Sint Lidwina.