Na alle voorbereidingen kunt u zich richten op de uitvoering. Uw plan van aanpak speelt daarin een belangrijk rol. In uw plan vertaalt u uw doelen (wat gaan we doen?) naar concrete activiteiten (hoe gaan we dat doen?).

Tip: gebruik het format voor een plan van aanpak

Een kant-en-klaar format voor een plan van aanpak helpt u snel op weg.

Schrijf samen met uw werkgroep een plan van aanpak met de volgende onderdelen:

 • De beginsituatie - Beschrijf kort de beginsituatie. Hiervoor gebruikt u de informatie die u hebt verzameld in stap 1.
 • Thema’s en doelen - Beschrijf met welk thema uw school aan de slag gaat en noem de SMART-doelen. Meer informatie vindt u in stap 3.
 • Activiteiten - Beschrijf welke activiteiten u gaat uitvoeren op de vier pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid.
 • Planning - Beschrijf wanneer u elke activiteit wilt uitvoeren. Noem in de planning ook momenten waarop u over (tussentijdse) resultaten communiceert.
 • Taakverdeling - Beschrijf bij elke activiteit wie wat doet. Zo kunt u elkaar tijdens de uitvoering aanspreken op het proces en de behaalde resultaten.
 • Begroting - Beschrijf de kosten van alle activiteiten en hoe u dit financiert. Bekijk welke financiële stimulansen mogelijk zijn.
 • Evaluatie - Beschrijf hoe u gaat evalueren: hoe komt u erachter of uw aanpak het gewenste resultaat oplevert? Meer informatie vindt u in stap 6.

Tip: laat u inspireren door het activiteitenoverzicht

In het activiteitenoverzicht ziet u per thema alle erkende Gezonde School-activiteiten. Deze activiteiten zijn van goede kwaliteit, zijn goed uitvoerbaar in de praktijk en bieden een grotere kans op effect.

Kies activiteiten per pijler

Uw aanpak heeft het meeste effect als u activiteiten kiest in vier verschillende pijlers:

 • Educatie – Leerkrachten besteden in hun lessen structureel aandacht aan het gekozen thema. Denk hierbij breed. Ook tijdens de rekenles  kunt u aandacht geven aan gezondheid. Zo zorgt u ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt en leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en positief aankijken tegen een gezonde leefstijl.
 • Schoolomgeving – Uw school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals de inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals het contact tussen leerkrachten en ouders en verzorgers).
 • Signaleren – Leerkrachten en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen van leerlingen in een vroeg stadium. Ze weten ook hoe ze daarmee moeten omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
 • Beleid – Uw school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

Zo doen zij het

Het plan van aanpak van basisschool Sint Lidwina uit Zwaagdijk beschrijft prioriteiten, activiteiten, planning en communicatie. Bekijk het Schoolgezondheidsplan Sint Lidwina.

Het plan van aanpak van basisschool Koningin Juliana uit Culemborg beschrijft de relevante gezondheidsgegevens van de leerlingen, prioriteiten, activiteiten, planning, communicatie en begroting. Bekijk het Plan Gezonde School Koningin Julianaschool.

Werk samen in de buurt

Hoe kunt u samenwerking opzoeken in de buurt?

 • Grenst uw school aan een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Met welke gezondheidsthema’s zijn deze buren bezig? Misschien kunt u samenwerken aan Gezonde School en Gezonde Kinderopvang
 • Zijn er in de buurt van uw school (andere) Gezonde ScholenMet welke gezondheidsthema’s zijn zij bezig en is samenwerking mogelijk?
 • Zijn er sportverenigingen of welzijnsorganisaties in de buurt? Ook hun activiteiten kunt u opnemen in uw plan van aanpak.