Voordat je aan de slag gaat met een thema is het belangrijk om de beginsituatie van jouw school in kaart te brengen. Een goede basis is een belangrijke voorwaarde om succesvol te kunnen werken aan een gezonde leefstijl. Door de beginsituatie van jouw school in kaart te brengen weet je wat er goed gaat, wat aandacht nodig heeft en waar jullie kansen liggen. Drie onderdelen zijn hierin van belang:

Tip: gebruik de checklist beginsituatie

Je kunt bij deze eerste stap gebruikmaken van een handige checklist. Hiermee krijg je inzicht in wat er goed gaat, wat aandacht heeft en waar er kansen liggen voor jouw school als het gaat om een gezonde leefstijl.

Bekijk de checklist beginsituatie

De visie

Het is belangrijk om een duidelijke visie te hebben als het gaat om het stimuleren van een gezonde leefstijl bij leerlingen. Deze visie kun je breed communiceren om (extra) draagvlak te krijgen voor activiteiten. Bovendien is het dan voor iedereen op jouw school duidelijk waar jullie naartoe werken op het gebied van gezondheid en leefstijl.

Deze vragen kunnen je op weg helpen om de visie goed in beeld te krijgen:

 • Welke visie heeft de school voor het werken aan gezonde leefstijl? Hoe sluit deze visie aan bij de visie en cultuur van de school?
 • Is deze visie voor een gezonde leefstijl vastgelegd in het schoolplan? En is deze nog actueel?
 • Wordt de visie breed en actief gedeeld met collega's, leerlingen, ouders en verzorgers?
 • Steunt jullie directie en het schoolbestuur deze visie actief?

Jullie vertrekpunt

Wat doet jouw school al aan een gezonde leefstijl? En hoe staat het met de sociale veiligheid op jouw school? Dit wil je weten om een goed beeld van jullie vertrekpunt te krijgen. Zo is een veilig en inclusief klimaat een voorwaarde voor succesvol werken aan een gezonde leefstijl.

Breng in kaart wat jullie doen en kijk of dit aansluit bij jullie leerlingen. Deze vragen kunnen je op weg helpen om jullie vertrekpunt goed in beeld te krijgen:

 • Weet je voldoende over de gezondheid van de leerlingen.
  • Tip: Kijk eens naar de Gezondheidsmonitor Jeugd van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) om inzicht te krijgen in de gezondheid van de leerlingen in de gemeente waar de school staat.
 • Ken je de leerlingenpopulatie van jouw school en zijn er specifieke groepen die extra aandacht verdienen? Hoeveel leerlingen hebben bijvoorbeeld overgewicht? Hoe vaak kunnen ze naar buiten om te pauzeren, te spelen of te sporten? Weet je welke leerlingen een ingewikkelde thuissituatie of leer- en gedragsproblemen hebben?
  • Tip: gegevens over leerlingen staan bijvoorbeeld in de monitor sociale veiligheid, het leerlingvolgsysteem en de leerlingenadministratie. Vraag jouw Gezonde School-adviseur welke gegevens de GGD heeft.
 • Weet je aan welke gezondheidsthema's jullie nu werken en op welke manier?
 • Is er op jullie school nu voldoende aandacht voor een veilig en inclusief schoolklimaat?

Afkijken bij De Montessorischool in Venray: Luister naar kinderen, ze zitten vol goede ideeën.

Toen de gemeente voorstelde om met jonge Leefstijlambassadeurs te werken, was de Montessorischool uit Venray meteen enthousiast. Meer weten? Lees Leerlingen slaan brug met de gemeente.

Kansen

Bekijk vanuit verschillende perspectieven welke kansen op succesvol werken aan gezonde leefstijl er zijn voor jullie school.

Onderstaande vragen kunnen je op weg helpen om de kansen in kaart te brengen:

 • Ben je voldoende op de hoogte van de behoeften van leerlingen (en medewerkers, ouders en verzorgers)?
  • Tip: gebruik de discussiekaarten om met de leerlingen over diverse gezondheidsthema's in gesprek te gaan.
 • Weet je welke prioriteiten in het schoolplan staan en welke kansen deze bieden voor het werken aan gezonde leefstijl?
 • Werk je al samen met organisaties en initiatieven op het gebied van gezonde leefstijl om je school heen? Of andere scholen in jullie buurt? Denk bijvoorbeeld aan welzijnsorganisaties, de lokale bibliotheek, sportverenigingen, jongerenwerk of Halt, maar ook aan mogelijkheden die een gemeentelijk gezondheidsbeleid kan bieden; is jullie gemeente bijvoorbeeld een JOGG-gemeente?
  • Tip 1: vraag eens na bij een Gezonde School-adviseur wat er allemaal speelt in jouw gemeente. Die kan je helpen met het leggen van de verbinding met organisaties en initiatieven.
  • Tip 2: in de kaart voor gezonde jeugd kun je zien of jouw gemeente ook actief is op de programma's JOGG en Gezonde Kinderopvang, of welke andere scholen in de buurt met de Gezonde School-aanpak werken.

Tip: betrek de Gezonde School-adviseur

De Gezonde School-adviseur kan veel meer dan verbindingen leggen met andere partijen. Het is dus handig de adviseur op de hoogte te houden van de stappen die jouw school neemt, hoe het gaat en waar je advies bij kunt gebruiken. Vind jouw Gezonde School-adviseur.