Je begint met een thema dat past bij de situatie van jouw school. Weet je nog niet welk thema geschikt is of wil je eerst een duidelijke visie op papier zetten? Breng dan eerst de beginsituatie van de school in kaart: hoe staat jouw school er op dit moment voor en wat speelt in de schoolomgeving? Je kijkt hier met een brede blik naar gezondheid, je hoeft je nog niet te richten op een specifiek thema. De Gezonde School-adviseur uit jouw regio kan je ondersteunen in het proces.

Je brengt de beginsituatie in kaart met een schoolprofiel. Door de volgende vragen te beantwoorden krijg je een duidelijk beeld en kun je een visie op leestijl vormen:

  • Wat doet jouw school al?
  • Wat weet je van de gezondheid van jouw leerlingen?
  • Wat zijn de wensen en behoeften van leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers?
  • Wat past bij de waarden, cultuur en beleidsprioriteiten van jouw school?
  • Wat speelt in de schoolomgeving?

Wat doet jouw school al?

Doe de test Hoe gezond is jouw school? en vul de Gezonde School-matrix in. Zo krijg je een beeld van wat jouw school al doet op de pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Ook weet je nu wat jouw school nog meer kan doen.

Vul de test en de matrix samen met collega’s in. Of doe dit samen met een werkgroep, waar onder anderen leerlingen en ouders en verzorgers in zitten. Zo zorg je meteen voor draagvlak.

Tip: gebruik de toolkit

In de toolkit vind je handige (informatie)materialen die je helpen bij het werken met de Gezonde School-aanpak.

Wat weet je van de gezondheid van jouw leerlingen?

Hoe staat het met de ontwikkeling van een gezonde leefstijl? Hoeveel leerlingen hebben bijvoorbeeld overgewicht? Hoe vaak kunnen ze naar buiten om te pauzeren, te spelen of te sporten? Hoeveel tijd brengen ze door achter een beeldscherm?

De gezondheidsgegevens van jouw leerlingen haal je onder andere uit de monitor sociale veiligheid, het leerlingvolgsysteem en de leerlingadministratie. Vraag jouw Gezonde School-adviseur welke gegevens de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ) heeft.

Wat zijn de wensen en behoeften van leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers?

Verzamel alle wensen en behoeften aan de hand van vragenlijsten of groepsgesprekken. Daarbij kun je gebruikmaken van voorbeeldvragen voor een behoeftepeiling. Hierin staan vragen als ‘Wat vinden leerlingen zelf belangrijk als het gaat om een gezonde leefstijl?‘ Breng ook de wensen van medewerkers, ouders en verzorgers in kaart. Betrek de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad en de ouderraad bij het verzamelen van alle gegevens.

Wat past bij de waarden, cultuur en beleidsprioriteiten van jouw school?

Wat zijn op school belangrijke waarden? Wat kenmerkt de school? Wat zijn beleidsprioriteiten, oftewel de speerpunten in het schoolbeleid? Vanuit de waarden, cultuur en beleidsprioriteiten kan de school doelen en acties opstellen die passen bij de school. Leg dit voor aan de directie, medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers. Als er draagvlak is bij de start én je weet dat te behouden, krijg je sneller meer voor elkaar.

Wat speelt in de schoolomgeving?

Het is goed om aan te sluiten bij wat er speelt in de bredere omgeving van de school. De beleidsprioriteiten van jouw gemeente vind je in de lokale nota gezondheidsbeleid. Leveren jouw activiteiten een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van de gemeente? Dan komt jouw school misschien in aanmerking voor een financiële regeling. Ook kan het lonen om het contact aan te gaan met andere partijen in de buurt van de school die zich bezig houden met gezondheid. Denk bijvoorbeeld aan een buurtsportcoach, JOGG-regisseur of Jong Leren Eten Makelaar. Misschien leidt het wel tot een samenwerking!

Zo doen zij het

Basisschool Koningin Julianaschool uit Culemborg bracht de gezondheidssituatie van leerlingen in kaart met hulp van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst ). Bekijk het resultaat: Gezondheidssituatie in beeld.