Op deze pagina vindt u voor een aantal stappen van de Gezonde School-aanpak materialen die u kunt gebruiken bij het werken met de Gezonde School-aanpak, zoals een format voor een plan van aanpak en communicatieplan, en een introductiepresentatie over de Gezonde School-aanpak.

De meeste documenten kunt u downloaden en aanpassen aan de situatie op uw school.

  • Vul de Gezonde School-matrix in. Zo krijgt u een beeld van wat uw school al doet op de pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Ook krijgt u zicht op wat uw school nog meer kan doen op deze pijlers.
  • Verzamel alle wensen en behoeften aan de hand van vragenlijsten of groepsgesprekken. Daarbij kunt u gebruikmaken van voorbeeldvragen behoeftepeiling.
  • Test Hoe gezond is jouw school? (opent in een nieuw venster) Deze test geeft een indicatie van hoe ver uw school is met gezondheidsbevordering op school en inspireert over wat u nog meer kunt doen.

Standaard presentatie voor werkgroep Gezonde School: alles wat een Gezonde School-coördinator moet weten staat in deze presentatie.

Gezonde School in beeld

Bekijk de inspirerende filmpjes van scholen die aan de slag zijn gegaan met Gezonde School.

Reacties zijn welkom!

Gezondeschool.nl stelt reacties op de materialen en de inhoud ervan zeer op prijs. Ook aanvullingen en/of suggesties zijn van harte welkom.
Stuur uw reactie naar: info@gezondeschool.nl.