De discussiekaarten met stellingen helpen leerkrachten in de klas om het gesprek aan te gaan met leerlingen over de wensen die zij hebben voor een Gezonde School. En wat zij concreet verstaan onder onderwerpen zoals ‘werken aan Welbevinden’ of ‘Een groene omgeving in en om de school’. De Gezonde School-coördinator neemt de input mee naar de Gezonde School-werkgroep, om verder te bespreken hoe de school deze inbreng mee kan nemen bij het werken met de Gezonde School-aanpak. De discussiekaarten bieden een verdieping op de voorbeeldvragen behoeftepeiling.

Download hieronder de discussiekaarten voor de bovenbouw van het speciaal basisonderwijs. Je kunt gebruikmaken van de bijbehorende handleiding en tips. Deze vind je bij de kaarten.

Gerelateerde onderwerpen