U kiest een thema dat past bij de situatie van uw school. Weet u nog niet welk thema geschikt is? Breng dan eerst de beginsituatie in kaart: hoe staat uw school er op dit moment voor?

U brengt de beginsituatie in kaart met een schoolprofiel. Daarvoor beantwoordt u vier vragen: Wat doet uw school al? Wat weet u van de gezondheid van uw leerlingen? Wat zijn de wensen en behoeften van leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers? en Wat zijn de beleidsprioriteiten van uw school en uw gemeente?

Doe de test Hoe gezond is jouw school? en vul de Gezonde School-matrix in. Zo krijgt u een beeld van wat uw school al doet op de pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid. Ook weet u nu wat uw school nog meer kan doen.

Vul de test en de matrix samen met collega’s of de ouderraad in. Of doe dit samen met een werkgroep Gezonde School. Zo zorgt u meteen voor draagvlak.

In het speciaal onderwijs staat stimuleren van een gezonde ontwikkeling van het kind centraal. Hoe staat het met de ontwikkeling van een gezonde leefstijl? Hoeveel van uw leerlingen hebben overgewicht? Hoe vaak kunnen ze naar buiten, om te pauzeren, te spelen of te sporten? Hoeveel tijd steken ze in beeldschermgebruik?

De gezondheidsgegevens van uw leerlingen haalt u onder andere uit de monitor sociale veiligheid, het leerlingvolgsysteem en de leerlingadministratie. Vraag uw Gezonde School-adviseur welke gegevens de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst  heeft.

Verzamel alle wensen en behoeften aan de hand van vragenlijsten of groepsgesprekken. Daarbij kunt u gebruikmaken van voorbeeldvragen voor een behoeftepeiling . Hierin staan vragen als ‘Wat vinden uw leerlingen zelf belangrijk als het gaat om een gezonde leefstijl?‘. Breng ook de wensen van medewerkers, ouders en verzorgers in kaart. Betrek de leerlingenraad, de medezeggenschapsraad en de ouderraad bij het verzamelen van alle gegevens.

De beleidsprioriteiten van uw school zijn de speerpunten in het schoolbeleid. De beleidsprioriteiten van uw gemeente vindt u in de lokale nota gezondheidsbeleid. Gemeenten kiezen vaak speerpunten op basis van de jeugdgezondheids- en volksgezondheidsmonitor.

Leveren uw activiteiten een bijdrage aan de beleidsdoelstellingen van uw gemeente? Dan komt uw school misschien in aanmerking voor een financiële regeling. 

Zo doen zij het

Basisschool Koningin Julianaschool uit Culemborg bracht de gezondheidssituatie van leerlingen in kaart met hulp van de GGDGemeentelijke gezondheidsdienst . Bekijk het resultaat: Gezondheidssituatie in beeld.