Na alle voorbereidingen kunt u zich richten op de uitvoering. Uw plan van aanpak speelt daarin een belangrijk rol. In uw plan vertaalt u uw doelen (wat gaan we doen?) naar concrete activiteiten (hoe gaan we dat doen?). Informeer ook ouders en verzorgers over de doelen en de resultaten die de school wilt behalen. 

Tip: format voor een plan van aanpak

Een kant-en-klaar format voor een plan van aanpak helpt u snel op weg.

Schrijf samen met uw werkgroep een plan van aanpak met de volgende onderdelen:

 • De beginsituatie: beschrijf deze kort. Hiervoor gebruikt u de informatie die u hebt verzameld in Stap 1: Breng de beginsituatie in beeld.
 • Thema’s en doelen: beschrijf met welk thema uw school aan de slag gaat en de SMART-doelen. Meer informatie vindt u in Stap 3: Kies uw thema en doelen.
 • Activiteiten: beschrijf welke u gaat uitvoeren op de vier pijlers Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid.
 • Planning: beschrijf wanneer u elke activiteit wilt uitvoeren. Noem ook momenten waarop u over (tussentijdse) resultaten communiceert.
 • Taakverdeling: beschrijf bij elke activiteit wie wat doet. Zo kunt u elkaar tijdens de uitvoering aanspreken op het proces en de behaalde resultaten.
 • Begroting: beschrijf de kosten van alle activiteiten en hoe u dit financiert. Bekijk welke financiële stimulansen mogelijk zijn.

Evaluatie – Beschrijf hoe u gaat evalueren: hoe komt u erachter of uw aanpak het gewenste resultaat oplevert? Meer informatie vindt u in Stap 6: Kijk terug en blik vooruit.

Laat u inspireren door ons activiteitenoverzicht

In het overzicht met Gezonde School-activiteiten ziet u per thema de erkende activiteiten. Deze zijn van goede kwaliteit, zijn goed uitvoerbaar in de praktijk en bieden een grotere kans op een positief effect. 

Kies activiteiten per pijler

Uw aanpak heeft het meeste effect als u activiteiten kiest in vier verschillende pijlers:

 • Educatie: leraren besteden in hun lessen structureel aandacht aan het gekozen thema. Denk hierbij breed. Ook tijdens de rekenles  kunt u aandacht geven aan gezondheid. Zo zorgt u ervoor dat een gezonde leefstijl dagelijkse praktijk wordt en leerlingen hun kennis vergroten, vaardigheden ontwikkelen en positief aankijken tegen een gezonde leefstijl.
 • Schoolomgeving: uw school stimuleert gezond gedrag met aanpassingen in de fysieke omgeving (zoals de inrichting van het schoolplein of samenwerking met supermarkten in de wijk) en aandacht voor de sociale omgeving (zoals het contact tussen leraren en ouders en verzorgers). 
 • Signaleren: leraren en andere medewerkers herkennen gezondheids- of leefstijlproblemen van leerlingen in een vroeg stadium. Ze weten ook hoe ze daarmee moeten omgaan (zoals doorverwijzen naar passende hulpverlening).
 • Beleid: uw school legt maatregelen voor gezondheidsbevordering vast in het schoolbeleid. Zo blijft het onderwerp onder de aandacht.

Zo doen zij het

Het plan van aanpak van basisschool Sint Lidwina uit Zwaagdijk beschrijft prioriteiten, activiteiten, planning en communicatie. Bekijk het Schoolgezondheidsplan Sint Lidwina.

Tips: samenwerken in de buurt

 • Grenst uw school aan een kinderdagverblijf of buitenschoolse opvang? Met welke gezondheidsthema’s zijn zij bezig? Misschien kunt u samenwerken aan Gezonde School en Gezonde Kinderopvang
 • Zijn er sportverenigingen, welzijnsorganisaties of aanbieders van dagbesteding in de buurt? Ook hun activiteiten kunt u opnemen in uw plan van aanpak.