Let's do it! Ga met de geplande activiteiten aan de slag. Soms met grote stappen, soms met wat kleinere stappen. Blijf onderling het succes delen en bekijk tussentijds de voortgang op de doelen uit het plan. Hieronder lees je over:

Blijf werken aan draagvlak

Je werkt aan draagvlak door goed te luisteren naar en het betrekken van de werkgroep, leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers:

  • Wat hebben zij nodig om actief bezig te blijven met een gezonde leefstijl?
  • Zijn ze nog enthousiast?
  • Is er behoefte aan andere activiteiten of misschien zelfs een nieuw thema?

Communiceer regelmatig over de ontwikkelingen van Gezonde School. Heeft jouw school een nieuwsbrief? Besteed dan in elke editie aandacht aan het gekozen thema. Vertel wat de school doet en hoe leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers aan het thema kunnen werken en zo samen een gezonde leefstijl vanzelfsprekend maken.

Meer tips? Lees over het creëren van draagvlak.

Afkijken bij de Laurentius Praktijkschool in Delft

De Laurentius Praktijkschool gaf alle leerlingen een vliegende start. Samen als groep een goede start maken, lekker in je vel zitten. Het is de basis om goed te kunnen leren. Meer weten? Lees Een vliegende start met groepsvorming.

Houd rekening met de voorbeeldfunctie van medewerkers, ouders en verzorgers

De directie, leerkrachten en andere medewerkers geven het goede voorbeeld aan leerlingen, ook wat een gezonde leefstijl betreft. Ook ouders en verzorgers hebben een voorbeeldfunctie. Het goede voorbeeld geven betekent bijvoorbeeld:

  • Gezond eten in de personeelskamer en in de klas.
  • Meer bewegen op het schoolplein, meedoen aan sport- en spelactiviteiten.
  • Rekening houden met de regels in het schoolplan bij het eigen mediagebruik.

Bespreek met de werkgroep wat je kunt doen om een gezonde leefstijl bij collega’s en ouders en verzorgers te stimuleren.

Check de voortgang en stuur bij

Houd vinger aan de pols bij het uitvoeren van je plan. Bespreek regelmatig wat er goed gaat en wat er beter kan. Doe dit met de leerlingen, directie, andere medewerkers, ouders en verzorgers. Bespreek bijvoorbeeld na de invoering van een Gezonde School-activiteit met alle leerkrachten hoe dit verloopt. Merken zij veranderingen op in de klas? Is het nodig om bepaalde onderwerpen nog eens klassikaal te bespreken of onder de aandacht te brengen? Of is er bijvoorbeeld iets in de brede schoolomgeving veranderd waar jouw school bij kan aansluiten? Pas zo nodig de uitvoering aan.