Wat doet jouw school al op het gebied van een gezonde leefstijl? En waar liggen nog kansen? De Gezonde School-matrix biedt overzicht. Aan de hand van de gezondheidsthema's beschrijf je per pijler van de Gezonde School-aanpak (Educatie, Schoolomgeving, Signaleren en Beleid) wat jouw school al doet. Blijven vakken leeg? Dan weet je aan welk gezondheidsthema of pijler je verder kunt werken.

Download snel een lege Gezonde School-matrix en vul deze in voor jouw school.

 

Wat vul je in per pijler?

  • Educatie: per gezondheidsthema vermeld je alle Gezonde School-activiteiten, zoals lessen, trainingen en voorlichting. Het gaat niet alleen om kennis delen, maar ook om het bevorderen van gezond gedrag. Voorbeelden: voor het thema Relaties en seksualiteit in het speciaal onderwijs wordt het lesprogramma Kriebels in je buik - go gespecialiseerd onderwijs (gespecialiseerd onderwijs) gebruikt, en voor het thema Roken en alcohol in het voortgezet speciaal onderwijs Helder op School! Of bij de start van het schooljaar nemen alle leerlingen deel aan een themaweek over pesten en omgaan met elkaar, sporten of gezonde voeding.
  • Schoolomgeving: per gezondheidsthema vermeld je alles wat jouw school doet om de fysieke en sociale omgeving stimulerend, veilig en uitdagend te maken voor leerlingen (en medewerkers). Voorbeelden: een fysieke omgeving die uitnodigt om in de pauzes naar buiten te gaan en te bewegen. Maar ook een gezonde kantine of een veilige omgeving waarin leerlingen zich prettig voelen. Je beschrijft ook wat de school doet om ouders, verzorgers en partners in de wijk te betrekken bij Gezonde School.
  • Signaleren: per gezondheidsthema vermeld je hoe jouw school vroegtijdig en regelmatig gezondheidsproblemen of risicofactoren bij leerlingen monitort. Denk bijvoorbeeld aan psychische problemen of overgewicht.
  • Beleid: per gezondheidsthema vermeld je alle afspraken, regels en protocollen, plus de handhaving daarvan. Voorbeelden: protocol rondom (cyber)pesten, voedings- of antirookbeleid.

 

Voorbeeld ingevulde matrix

logo gezonde school
Educatie Schoolomgeving Signaleren Beleid
Voeding Excursie naar een melkveebedrijf. In elke klas is een kraan waar water getapt kan worden. In het ZAT Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl (Zorg- en adviesteam (ZAT) Een zorg- en adviesteam is een multidisciplinair team, waarin professionals die zorg en ondersteuning bieden aan leerlingen en hun ouders, samenwerken met scholen om problemen van die leerlingen op te lossen. URL: https://www.zat.nl) worden leerlingen besproken, waarover zorgen zijn over hun gewicht. Ouders en verzorgers worden verzocht om geen snoep mee te geven.
Relaties en seksualiteit De Gezonde School-activiteiten Lang Leve de Liefde – onderbouw en bovenbouw worden jaarlijks ingezet. In de school hangen posters van de Gender and Sexuality Alliance. 
Elk jaar wordt Paarse Vrijdag gevierd. 
 
Leerlingen worden gevraagd naar roken, alcohol- en drugsgebruik in begeleidingsgesprekken.
 
Gedragsregels voor een respectvolle omgang met elkaar zijn opgenomen in het beleid. Hieronder vallen ook regels voor seksueel grensoverschrijdend en discriminerend gedrag.