Gebruik de handige checklist ‘beginsituatie' om een beeld te krijgen van jullie basis om te werken aan Gezonde School.