Door één gezondheidsthema te kiezen om aan te werken, zorg je ervoor dat leerlingen op jouw school intensief met dat thema in aanraking komen en je sneller resultaat ziet. Hieronder lees je verder over:

De thema's

Bewegen en sport

Bewegen en sport

Gehoor

Gehoor

Hygiëne

Hygiëne

Mediawijsheid

Mediawijsheid

Milieu en natuur

Milieu en natuur

Relaties en seksualiteit

Relaties en seksualiteit

Roken, alcohol- en drugspreventie

Roken, alcohol- en drugspreventie

Slaap

Slaap

Voeding

Voeding

Welbevinden

Welbevinden

Een thema kiezen

Hoe kies je een thema en hoe onderbouw je je keuze?

 • Gebruik de in kaart gebrachte beginsituatie uit stap 1 van het stappenplan voor speciaal onderwijs om een thema te kiezen. Heb je de Gezonde School-matrix al ingevuld? Dan kun je in één oogopslag zien of een thema al stevig staat of nog aandacht verdient. Op welk thema kan jouw school een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl en leerlingen verder helpen in hun ontwikkeling?
 • Kies een thema dat leeft onder leerlingen, leerkrachten, ouders en verzorgers. Wat vinden zij belangrijk en voor welk thema is het meeste draagvlak?
 • Denk ook aan actuele ontwikkelingen. Bieden die kansen of moeten er juist problemen worden aangepakt? Een paar voorbeelden:
  • Krijgt jouw school een nieuw gebouw? Grijp die kans aan om de schoollocatie binnen en buiten gezonder in te richten. Bijvoorbeeld door ruimte te geven aan initiatieven voor bewegend leren.
  • Kies een thema dat aansluit bij speerpunten uit het gezondheidsbeleid en het lokale sport- of preventieakkoord. In bijvoorbeeld een JOGG-gemeente staan de thema’s Voeding en Bewegen en sport centraal.
  • Merk je dat leerlingen steeds vaker moe in de klas zitten? Kies er dan voor om meer aandacht te besteden aan het thema Slaap.

Zet in op alle vier de pijlers

Wil je succesvol werken aan een gezondheidsthema? Met een integrale aanpak maak je meer impact! Daarom bestaat de Gezonde School-aanpak uit vier pijlers. Welke pijlers zijn dat en hoe maak je daar werk van?

 • Educatie: Zorg voor structurele aandacht voor het gekozen thema in de lessen. Zo kunnen leerlingen en medewerkers hun kennis vergroten en vaardigheden ontwikkelen.
 • Schoolomgeving: Door aanpassingen in de fysieke én sociale omgeving stimuleer je gezond gedrag van leerlingen. Denk bijvoorbeeld aan een watertappunt op een centrale plek in de school of een samenwerking met sportaanbieders in de wijk of regio.
 • Signaleren: Het is belangrijk dat medewerkers gezondheids- of leefstijlproblemen van leerlingen (in een vroeg stadium) herkennen en weten hoe ze hiermee moeten omgaan. Denk aan doorverwijzen naar passende hulpverlening.
 • Beleid: Leg alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en medewerkers vast in het schoolplan. Zo borg je dat het gekozen thema blijvend aandacht krijgt.

Tip: doe ideeën op

Jouw school heeft een thema gekozen en je wilt invulling geven aan alle vier de pijlers. Wat kun je doen? Bekijk op de themapagina’s voor het speciaal onderwijs de verschillende pijlers.

Afkijken bij SBO de Krans in Amsterdam

Op De Kans kon de Dynamische Schooldag pas echt vormkrijgen toen het schoolplein beter werd gebruikt. Meer weten? Lees Minder leerlingen tegelijk op het schoolplein.

Kies doelen

Wat wil jouw school bereiken met het gekozen thema? Een themascan helpt je om doelen te bepalen. Zorg ervoor dat je elk doel zo concreet mogelijk (SMART) formuleert, zodat je weet wanneer je successen kan vieren! Betrek collega’s, leerlingen (waar mogelijk) en hun ouders en verzorgers bij het stellen van doelen. Zij hebben misschien aanvullingen of opmerkingen. Zo kom je gezamenlijk tot jullie doelen en vergroot je de kans dat ze worden bereikt.

Tip: gebruik een themascan

Je kunt een themascan gebruiken bij het stellen van doelen. Je kiest een thema, vult de scan in om te kijken waar jouw school staat en gebruikt dit bij het opstellen van je doelen. Laat de themascan invullen door meerdere personen (denk ook aan de leerlingen!) en deel onderling de uitkomsten. Zo kom je gezamenlijk tot doelen die breed gedragen worden.

Voorbeelden van SMART/concrete doelen

 • Voorbeeld 1: 'Vanaf september 2023 werkt de hele school volgens het vernieuwde voedingsbeleid gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum.'
 • Voorbeeld 2: 'Voor de zomervakantie van 2023 hebben alle medewerkers een training gevolgd over bewust en actief mediagebruik.'