Als u kiest voor een thema, ziet u sneller resultaat. Een thema helpt u namelijk om te focussen. Zo zorgt u ervoor dat iedere leerling intensief met het thema in aanraking komt. Is het thema onderdeel geworden van de dagelijkse praktijk? Dan gaat u verder met een volgend thema.

Tip: leg uw keuze uit

Vertel welk thema en welke doelen u heeft gekozen. Licht uw keuze ook toe. Doe dit in elk geval voor de directie, medewerkers, leerlingen, ouders en verzorgers. Zo versterkt u het draagvlak

Kies uw thema

Gebruik de in kaart gebrachte beginsituatie om een thema te kiezen. Met de Gezonde School-matrix ziet u snel of een bepaald thema eruit springt.

Vragen meerdere thema's op uw school om aandacht? Organiseer een prioriteitenworkshop. Doe dit samen met een zo breed mogelijke groep van medewerkers en betrek de werkgroep Gezonde School. Probeer waar mogelijk ook leerlingen, ouders en verzorgers te betrekken. Zo werkt u tegelijkertijd aan draagvlak.

Tips voor het kiezen van een thema

Hoe kiest u een thema en onderbouwt u de keuze voor een thema?

 • Kies een thema waar uw school al aan werkt. Waarop kunt u voortbouwen?
 • Benader het thema positief: bekijk wat leerlingen wel kunnen in plaats van niet. Hoe helpt u leerlingen verder in hun ontwikkeling?
 • Kies een thema dat opvalt in de gezondheidsgegevens van uw leerlingen (stap 1: Bepaal de beginsituatie). Op welk thema kan uw school een belangrijke bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl? Kies het thema dat het meest leeft onder leerlingen, leraren, ouders en verzorgers. Wat vinden zij belangrijk en voor welk onderwerp is het meeste draagvlak?
 • Kies een thema dat aansluit bij actuele ontwikkelingen. Krijgt uw school een nieuw gebouw? Grijp die kans aan om het schoolplein gezonder in te richten. Wordt er in de omgeving van leerlingen gerookt? Gebruik dit als aanleiding voor het thema Roken en alcohol.
 • Kies een thema dat aansluit bij speerpunten uit het gezondheidsbeleid en het lokale sport- of preventieakkoord. In een JOGG-gemeente staan bijvoorbeeld de thema’s Voeding en Bewegen en sport centraal.

Kies uw doelen

Wat wilt u bereiken met het gekozen thema? De beginsituatie helpt u om uw doelen te bepalen. Zorg ervoor dat u elk doel SMART formuleert. Betrek ook ouders en verzorgers bij het stellen van doelen. Zo vergroot u de kans dat u uw doelen bereikt. 

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden:

 • Specifiek: is het doel duidelijk en concreet? Niet: ‘Leerlingen bewegen vaker’, maar bijvoorbeeld: ‘Vanaf komend schooljaar spelen leerlingen elke dag minimaal een uur buiten'. 
 • Meetbaar: kunt u meten of het doel is bereikt? ‘Vaker’ is lastig te meten, maar ‘elke dag een uur’ is wel meetbaar. 
 • Acceptabel: is het doel voor iedereen te accepteren? Er is draagvlak nodig voor elk doel. Kies alleen doelstellingen waaraan leerlingen, medewerkers, ouders en verzorgers willen meewerken. 
 • Realistisch: is het doel realistisch? Doelen moeten uitdagend, maar wel haalbaar zijn. Zo houdt u iedereen gemotiveerd. Heeft u de kennis, capaciteit en middelen om elk doel te behalen? 
 • Tijdsgebonden: is duidelijk wanneer het doel bereikt moet zijn? Geef aan op welk moment u uw doel wilt behalen. 
 • 'Vanaf januari 2021 werkt de hele school volgens het vernieuwde voedingsbeleid dat volledig is gebaseerd op de richtlijnen van het Voedingscentrum.'
 • 'Voor de zomervakantie van 2021 hebben alle medewerkers een training gevolgd over bewust en actief mediagebruik.'

Zo doen zij het

Zoek contact met een Gezonde School in de buurt en vraag hoe deze school aan de slag is gegaan met een thema. Bekijk het overzicht van Gezonde Scholen in het speciaal onderwijs.