Decoratieve foto van drie leerlingen die op het schoolplein met elkaar praten

Stel dat je een lespakket zoekt om aan seksuele vorming, voeding of welbevinden te werken. Grote kans dat je al snel door de bomen het bos niet meer ziet. Of dat je een pakket aanschaft dat niet zo goed blijkt. Met Gezonde School-activiteiten weet je in ieder geval dat ze van een goede kwaliteit zijn en dat ze goed uitvoerbaar zijn. Hoe zit dat precies en wat kun je met zo’n Gezonde School-activiteit? Gezonde School-activiteiten uitgelegd.

Wat is een Gezonde School-activiteit?

Gezonde School-activiteiten zijn activiteiten voor het onderwijs, gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl onder leerlingen en studenten. Alle Gezonde School-activiteiten zijn van een goede kwaliteit en goed uitvoerbaar in de praktijk. Er zijn Gezonde School-activiteiten voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.

Wat je ermee kunt

Met een Gezonde School-activiteit kun je werken aan een bepaald gezondheidsthema, zoals Voeding, Bewegen en sport of Welbevinden. Er is een overzicht van thema’s voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en mbo. De meeste Gezonde School-activiteiten bestaan in ieder geval uit lesmateriaal en handleidingen voor leraren. Daarnaast kan er bijvoorbeeld materiaal voor ouderavonden bij zitten, of posters, folders en video’s. Veel Gezonde School-activiteiten hebben een doorlopende lijn, voor meerdere leerjaren. Die kun je dus gebruiken om leerlingen of studenten structureel bepaalde kennis en vaardigheden aan te leren – iets dat belangrijk is om leerlingen en studenten een gezonde leefstijl te helpen ontwikkelen en behouden.

Wat je precies met een Gezonde School-activiteit kunt, hangt af van het doel dat jij en je collega’s voor ogen hebben en waar een Gezonde School-activiteit voor is bedoeld. Veel Gezonde School-activiteiten behandelen meerdere onderwerpen binnen een thema, andere zijn juist specifieker.

Voorbeeld: Jouw school wil aan de slag met het thema Welbevinden en heeft als doel om pesten tegen te gaan. Dan kun je kijken of er Gezonde School-activiteiten zijn die een anti-pestprogramma aanbieden. Is pesten niet meer zo’n probleem, maar wil je dat in de toekomst voorkomen? Dan is een Gezonde School-activiteit gericht op algemene sociale vaardigheden en een veilig schoolklimaat misschien beter geschikt voor jouw school of klas.

Tip: check je doelen  

Een Gezonde School-activiteit sluit aan bij wat jouw school wil verbeteren op het gebied van een gezonde leefstijl. Als je dat nog niet weet, kun je het beste eerst onderzoeken welke behoeftes er op jouw school leven. Hoe je dat doet? Bekijk daarvoor het stappenplan van Gezonde School voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo.

Wanneer zet je een Gezonde School-activiteit in?

Een Gezonde School-activiteit zet je in als je jouw leerlingen of studenten wil helpen bij het ontwikkelen én behouden van een gezonde leefstijl. Dat gaat het beste als er ook een plan van aanpak achter zit. Als jouw school de stappen van de Gezonde School-aanpak volgt, komt dat plan er ook – of is het er misschien al.

Wil je dat jouw school een Gezonde School wordt en blijft, dan is het meestal nodig om minimaal één Gezonde School-activiteit in te zetten. Voor het behalen van het vignet Gezonde School gelden ook nog andere criteria. Wil je weten waar jouw school aan moet voldoen? Lees dan de informatie over het vignet Gezonde School behalen voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo.

Zo weet je dat een activiteit een Gezonde School-activiteit is

Het kan gebeuren dat je een activiteit tegenkomt waarmee je aan de slag wil. Maar of die activiteit ook goed is? Dat kun je checken op de website van Gezonde School. Alle Gezonde School-activiteiten kun je er terugvinden. Ga daarvoor naar de activiteiten voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo. Wil je specifieker zoeken? Dan kun je bijvoorbeeld een thema aanvinken. Je ziet vervolgens alleen de zoekresultaten voor dat thema. Vind je een bepaalde activiteit niet in het overzicht, dan kun je ervan uitgaan dat het niet om een Gezonde School-activiteit gaat.

Vind een Gezonde School-activiteit

Illustratieve foto van leerlingen die in de moestuin werken

Primair onderwijs

Speciaal onderwijs

Voortgezet onderwijs

Mbo

Waarom niet alle activiteiten Gezonde School-activiteiten zijn

Gezonde School heeft kwaliteit en praktische bruikbaarheid hoog in het vaandel staan. Zo is de Gezonde School-aanpak, waarmee scholen kunnen werken aan een gezonde leefstijl op school, gebaseerd op actuele inzichten uit wetenschap en praktijk. Het gebruik van kwalitatief goede activiteiten is onderdeel van deze aanpak. Daarom promoot Gezonde School in principe alleen activiteiten waarvan de kwaliteit is beoordeeld en die goed genoeg zijn bevonden: de Gezonde School-activiteiten.

Om erkend te worden als Gezonde School-activiteit, moet de eigenaar van een activiteit de kwaliteit en uitvoerbaarheid ervan laten beoordelen. Dat gebeurt door een commissie van onafhankelijke professionals die werken in de praktijk, in de wetenschap of aan beleid. Voor de beoordeling vindt er een erkenningstraject plaats. Dit wordt georganiseerd door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en partners.

Aan de slag met een Gezonde School-activiteit?

Je weet nu dat als je een Gezonde School-activiteit inzet, de activiteit goed in elkaar zit. Wil je ook aan de slag met een Gezonde School-activiteit, bekijk dan het aanbod voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo. Of bekijk de informatie en tips voor de verschillende gezondheidsthema’s, voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of mbo. Die helpen je op weg bij het inzetten van een Gezonde School-activiteit.

Ga jij starten met een Gezonde School-activiteit? Of heb je er al ervaring mee? Deel je ervaringen met redactie@gezondeschool.nl!