Algemeen

Algemeen

Ja, alle scholen uit het primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen een aanvraag indienen.

Het ondersteuningsaanbod bestaat uit:

 • een geldbedrag van € 3.000,- per school. Met dit bedrag werkt de school aan Gezonde School. Het geldbedrag kan worden ingezet voor:
 • Scholingsaanbod voor de Gezonde School-coördinator.
 • gemiddeld 10 uur advies en ondersteuning van een Gezonde School-adviseur van de GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst .

Uw school ontvangt een vast bedrag van € 3.000,-. Als uw school niet btw-plichtig is, heeft u de volledige beschikking over dit bedrag. Als uw school wel btw-plichtig is, moet u van dit bedrag 21% aan btw afdragen. Dit is € 630,-. Over het algemeen hoeven scholen over onderwijsgerelateerde activiteiten geen btw te betalen. Bij twijfel adviseren wij u contact op te nemen met uw (financiële) administratie.

In ronde ondersteuningsaanbod Gezonde School 2021-2022 ontvangen maximaal 550 scholen ondersteuning.

De aanvragen worden beoordeeld door het programmateam Gezonde School, bestaande uit projectleiders vanuit het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu /afdeling Gezond Leven (onderdeel van het RIVM) , GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio  , PO-Raad, VO-raad en MBO Raad.

 1. Scholen met kwetsbare doelgroepen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.
 2. Scholen die nog niet eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.
 3. Scholen met kwetsbare doelgroepen die eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.
 4. Scholen die eerder hebben deelgenomen aan het ondersteuningsaanbod of stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.
 • Scholen die eerder ondersteuningsaanbod hebben ontvangen tussen 2017-2021.
 • Scholen die hebben deelgenomen of nog deelnemen aan de stimuleringsregeling Gezonde Relaties & Seksualiteit.

Een school bepaalt zelf of het behalen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School gewenst is. Voor de uitkering van de  financiële bijdrage van het ondersteuningsaanbod is de aanvraag van een themacertificaat geen verplichting.

Nee, 'wie het eerst komt die het eerst maalt’ geldt niet. 

Het ondersteuningsaanbod kan worden aangevraagd voor de thema’s:

 • Voeding
 • Bewegen en sport
 • Welbevinden
 • Roken-, alcohol- en drugspreventie
 • Fysieke veiligheid
 • Milieu en natuur
Ondersteuningsaanbod aanvragen

Ondersteuningsaanbod aanvragen

Vanaf maandag 8 maart t/m maandag 19 april 2021 kunnen scholen een aanvraag indienen voor het ondersteuningsaanbod Gezonde School via mijngezondeschool.nl.

De aanvraag voor het ondersteuningsaanbod doet u via www.mijngezondeschool.nl. Daar vindt u ook de vragenlijst.

Gezonde School-adviseur

Gezonde School-adviseur

Een Gezonde School-adviseur begeleidt uw school bij het werken aan Gezonde School en, indien gewenst, bij het toewerken naar het aanvragen van een themacertificaat van het vignet Gezonde School. Hiervoor is vanuit het Ondersteuningsaanbod maximaal 10 uur begeleiding beschikbaar. Samen bepaalt u welke begeleiding de Gezonde School-adviseur verzorgt. De adviseur is afkomstig van de GGD in uw regio.

Gezonde School-activiteit

Gezonde School-activiteit

Een Gezonde School-activiteit is een activiteit (of programma) die scholen kunnen inzetten. Dat kan zijn een training voor het team, een gastles, een ouderbijeenkomst of een les- of materialenpakket. In dit het Ondersteuningsaanbod Gezonde School kunt u kiezen uit activiteiten en programma’s die voldoen aan kwaliteitscriteria en minimaal als ‘goed beschreven’ zijn beoordeeld door een onafhankelijke erkenningscommissie.

U kunt besluiten om een deel van het geldbedrag te gebruiken voor de inzet van een Gezonde School-activiteit die nodig is om een Gezonde School te worden. Deze activiteiten moeten minimaal de erkenning 'goed beschreven’ hebben. Zie de erkende programma’s voor primair onderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs. U koopt zelf de activiteit in bij de eigenaar van een Gezonde School-activiteit.

Vergoeding van taakuren

Vergoeding van taakuren

Voor de data, zie de pagina Planning.  De voorwaarden vindt u op de pagina Voorwaarden.

Bespreek dit met uw Gezonde School-adviseur, hij of zij zal dan de procedure stopzetten en het recht op de vergoeding van € 3.000,- komt te vervallen.

Als de school zelf al voorzien heeft in de Gezonde School-coördinator, kan het bedrag (voor een deel) worden gebruikt voor de aanschaf van erkende Gezonde School-activiteiten.

Mijngezondeschool.nl

Mijngezondeschool.nl

Om een ondersteunende regeling van Gezonde School aan te vragen, moet school een account hebben op Mijngezondeschool.nl. Per school maakt u gebruik van één account. Heeft uw school nog geen account of twijfelt u of uw school al een account heeft? Een account aanmaken gaat eenvoudig via de homepage van Mijngezondeschool met de knop ‘Maak een account aan’. Voor de registratie zijn schoolgegevens nodig zoals naam school, adres, contactpersoon en ook het BRIN-nummer. Door het BRIN-nummer van uw school in te voeren worden, als uw school al een account heeft, de schoolgegevens in een oranje kader getoond met daarbij de opmerking dat er al een schoolaccount actief is.

Na registratie heeft u toegang tot het scholendashboard met alle gegevens en de mogelijkheid om gebruik te maken van ondersteunende regelingen. In deze animatie nemen wij u mee in de functionaliteiten van Mijngezondeschool.nl

Iedere school kan een inlog aanmaken voor Mijngezondeschool.nl. Voor deze inlog wordt gebruik gemaakt van het e-mailadres van de Gezonde School-contactpersoon op school. Mocht u niet meer weten wie de contactpersoon is binnen uw school of scholengemeenschap? Vraag het na bij uw directeur of bestuur. Komt u er niet uit, neem dan contact op via info@gezondeschool.nl en wij helpen u verder of vraag het uw Gezonde School-adviseur.

Als de contactpersoon niet langer werkzaam is op uw school kunt u door in te loggen op Mijngezondeschool.nl via Mijn profiel gegevens van de nieuwe contactpersoon doorgeven, zoals  naam en e-mailadres. Komt u er niet uit, neem dan contact op via info@gezondeschool.nl en vermeld hier gelijk bij wie de huidige contactpersoon is van de school en de gegevens van de nieuwe contactpersoon.

Via ‘wachtwoord vergeten’ is een nieuw wachtwoord aan te vragen. De knop is te vinden rechtsboven op de homepagina van mijngezondeschool.nl. Hiervoor heeft u het e-mailadres nodig van de contactpersoon van uw school en moet het account van uw school al geactiveerd zijn. Heeft u geen e-mail ontvangen? Kijk dan in uw 'ongewenste mail'. Soms worden deze mails automatisch als spam gemarkeerd.

Het is in het systeem niet mogelijk om twee contactpersonen als inlogcontactpersoon te registreren. Er is maar één inlogcontactpersoon mogelijk. Overlegt u intern wie dit het beste kan zijn. Voor bepaalde regelingen is het mogelijk om in het scholendashboard een extra contactpersoon aan te geven. Deze persoon ontvangt per e-mail informatie over de regeling.

Staat uw vraag er niet tussen?

Heeft u na het lezen van de informatie en de veelgestelde vragen over het ondersteuningsaanbod nog vragen? Mail dan naar info@gezondeschool.nl.