Bijna 700 scholen hebben van 15 november tot en met 18 december 2015 een aanvraag gedaan voor extra ondersteuning om aan een Gezonde School te werken. In totaal deden

  • 515 uit het primair onderwijs (po primair onderwijs (primair onderwijs)),
  • 88 uit het voortgezet onderwijs (vo voortgezet onderwijs (voortgezet onderwijs)) en
  • 96 uit het middelbaar beroepsonderwijs (mbo middelbaar beroepsonderwijs (middelbaar beroepsonderwijs)) een aanvraag. 

Door het beschikbaar komen van extra gelden konden alle aanvragen gehonoreerd worden. 

De school ontvangt de ondersteuning als het in de periode januari 2016 tot en met 15 oktober 2016 voldoet aan de voorwaarden voor een themacertificaat van het vignet Gezonde School en dit themacertificaat aanvraagt. 

Totaal aanvragen én toekenningen per themacertificaat, per schooltype:

Themacertificaat po vo mbo Totaal
bewegen en sport 45 22 19 86
psychosociaal welbevinden 103 12 24 139
fysieke veiligheid 3 0 0 3
milieu en natuur 4 0 0 4
relaties & seksualiteit 6 4 2 12
roken alcohol drugs 1 13 11 25
voeding (geen nso* scholen) 33 37 40 110
voeding (nso scholen) 320     320
Totaal aanvragen 515 88 96 699

 *nso = nationaal school ontbijt

De extra ondersteuning is mogelijk gemaakt door de ministeries van OCW Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen), VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), de Hartstichting, de onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl, het Nationaal Programma Preventie, GGD Gemeentelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke gezondheidsdienst) GHOR Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) Nederland en met medewerking van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) Centrum Gezond Leven.